fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa za granicą

Jak dokumentować praktykę zawodową odbywaną za granicą?

praktyka zawodowa za granicą

W artykule znajdziesz:

Dokumentowanie praktyki zawodowej odbywanej za granicą

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dopuszcza odbywanie praktyki zawodowej, niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych, za granicą. Dokumentowanie takiej praktyki różni się jednak od dokumentów składanych podczas odbywania praktyki w Polsce.

Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

  1. Wyszczególnienie:
  • w przypadku praktyki na budowierobót budowlanych przy których kandydat pełnił funkcję techniczną,
  • w przypadku praktyki projektowej – obiektów budowlanych przy projektowaniu których uczestniczył kandydat w sposób bezpośredni,
 

wraz z określeniem

  • lokalizacji obiektu,
  • nazwy inwestora,
  • charakteru wykonywanych czynności
  • rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu
  • innych charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych danego obiektu (odpowiednio do specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca)
 
  1. Okres trwania praktyki zawodowej (data rozpoczęcia i zakończenia praktyki).
  2. Ocena teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o jaką ubiega się kandydat. Ocena powinna być podpisana przez osobę pod kierunkiem której odbywana jest praktyka zawodowa.

Wzór zaświadczenia potwierdzającego praktykę za granicą

Tłumaczenie dokumentów w postępowaniu kwalifikacyjnym

tłumaczenie dokumentów uprawnienia budowlane

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych prowadzone jest w języku polskim.  W związku z tym wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego. 

Brak uprawnień budowlanych w danym kraju

Nie we wszystkich krajach obowiązują uprawnienia budowlane lub ich odpowiednik. W takim przypadku polskie samorządy zawodowe również dopuszczają potwierdzenie praktyki zawodowej przez osobę, pod nadzorem której zdobywamy doświadczenie. Należy w tej sytuacji dostarczyć dyplom potwierdzający wykształcenie, upoważniające do nadzorowania praktyki zawodowej oraz zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej. Oba dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Jakie inne dokumenty należy złożyć celem ubiegania się o uprawnienia budowlane?

dokumentowanie praktyki zawodowej
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com