fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa niezbędna do uzyskania uprawnień budowlanych

Praktyka zawodowa jest niezbędna do uzyskania uprawnień budowlanych.

W przypadku uprawnień projektowych długość praktyki zawodowej wynosi 2 lata. W tym rok przy wykonywaniu projektów i rok na budowie. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa

Uprawnienia wykonawcze projektowe wymagają półtorarocznej praktyki w projektowaniu i na budowie. Łącznie mamy więc 3 lata praktyki zawodowej. W przypadku osób posiadających tytuł inżyniera w zakresie kierunku pokrewnego, aby uzyskać uprawnienia budowlane muszą odbyć oni praktykę o długości 3 lata. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Uprawnienia wykonawcze można również uzyskać nie kończą studiów wyższych. Mają taką możliwość osoby, które posiadają tytuł technika budownictwa, mistrza lub dyplom potwierdzający odpowiednie kwalifikacje. Wtedy praktyka zawodowa trwa 5 lat.

Praktykę zawodową można rozpocząć po uzyskaniu tytułu zawodowego mistrza. Również po zdobyciu dyplomu, który potwierdza kwalifikacje zawodowe w nauczanym zawodzie na poziomie technika. Dyplom potwierdzający kwalifikacje lub tytuły zawodowe muszą być zgodne z wykazem zawodów, które związane są z budownictwem . Osoba odbywająca praktykę nie ma obowiązku rejestrowania faktur rozpoczęcia praktyki zawodowej w Izbie Inżynierów Budownictwa. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

Obecnie dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej to oświadczenie, które podpisywane jest przez patrona lub kierownika praktyki zawodowej. Osoba ta posiada niezbędne uprawnienia zawodowe. Ponadto jest czynnym członkiem samorządu zawodowego. Oprócz oświadczenia należy złożyć takie dokumenty jak zaświadczenie kierownika lub patrona praktyki o wpisie na listę członków odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Dodatkowo też zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej, decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych patrona lub kierownika praktyki.

Uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi wiążą się z praktyką zawodową, która uzależniona jest od posiadanego wykształcenia i zakresu uprawnień. W przypadku uprawnień bez ograniczeń, wymagane są 3 lata praktyki zawodowej dla osób, które ukończyły jedynie studia pierwszego stopnia. Osoby kończące studia magisterskie muszą odbyć praktykę półtoraroczną. Uprawnienia wykonawcze w ograniczonym zakresie wymagają odbycie praktyki zawodowej półtorarocznej dla absolwentów kierunków studiów pokrewnych posiadających tytuł magistra inżyniera oraz dla absolwentów kierunków właściwych posiadających tytuł inżyniera. (testy uprawnienia architektoniczne)

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com