fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Praktyka zawodowa jest jednym z najważniejszych elementów do uzyskania uprawnień budowlanych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Nadzór nad praktyką zawodową

Praktykę zawodową nadzoruje osoba posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. Pełni ona funkcję projektanta, kierownika budowy lub robót w danej specjalności.

Rozliczanie czasu praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa odbywa się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli około 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Jeżeli jednak praktyka ta odbywa się w niepełnym wymiarze, okres praktyki ulega odpowiedniemu wydłużeniu wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do wymiaru pełnego etatu. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Praktykę zawodową możemy dokumentować po ukończeniu 3 roku studiów wyższych lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Praktyka studencka może być zaliczona jako praktyka zawodowa jeśli odbywała się na mocy właściwej umowy zawartej między uczelnią, a organem samorządu zawodowego, czyli izbą inżynierów budownictwa. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane trzeba legitymować się właśnie odpowiednim okresem praktyki zawodowej.

W jaki sposób dokumentowana jest praktyka zawodowa?

Praktyka zawodowa dokumentowana jest w zeszycie formatu a4 z ponumerowanymi stronami, nazwana jest książką praktyki zawodowej. Osoba, która będzie odbywa praktykę zawodową musi złożyć książkę praktyki zawodowej do pieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Praktykant uczestniczy w różnych robotach budowlanych, a także projektowych.  W książce praktyk wymienia się te roboty. Nie należy wpisywać zbyt wielu robót. Warto opisać dokładnie obiekt, na którym odbywa się praktyka zawodowa z podaniem numeru pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy. Osoby które odbywały taką praktykę muszą być przygotowane na konieczność przedłużenia projektów, przy których pracowały.Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0