fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka zawodowa jest jednym z najważniejszych elementów do uzyskania uprawnień budowlanych. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Nadzór nad praktyką zawodową

Praktykę zawodową nadzoruje osoba posiadająca co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów lub na budowie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych. Pełni ona funkcję projektanta, kierownika budowy lub robót w danej specjalności.

Rozliczanie czasu praktyki zawodowej

Praktyka zawodowa odbywa się w wymiarze 40 godzin tygodniowo, czyli około 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Jeżeli jednak praktyka ta odbywa się w niepełnym wymiarze, okres praktyki ulega odpowiedniemu wydłużeniu wynikającemu z różnicy czasu w stosunku do wymiaru pełnego etatu. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Praktykę zawodową możemy dokumentować po ukończeniu 3 roku studiów wyższych lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Praktyka studencka może być zaliczona jako praktyka zawodowa jeśli odbywała się na mocy właściwej umowy zawartej między uczelnią, a organem samorządu zawodowego, czyli izbą inżynierów budownictwa. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia budowlane trzeba legitymować się właśnie odpowiednim okresem praktyki zawodowej.

W jaki sposób dokumentowana jest praktyka zawodowa?

Praktyka zawodowa dokumentowana jest w zeszycie formatu a4 z ponumerowanymi stronami, nazwana jest książką praktyki zawodowej. Osoba, która będzie odbywa praktykę zawodową musi złożyć książkę praktyki zawodowej do pieczętowania w organie właściwym w sprawach uprawnień. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Praktykant uczestniczy w różnych robotach budowlanych, a także projektowych.  W książce praktyk wymienia się te roboty. Nie należy wpisywać zbyt wielu robót. Warto opisać dokładnie obiekt, na którym odbywa się praktyka zawodowa z podaniem numeru pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy. Osoby które odbywały taką praktykę muszą być przygotowane na konieczność przedłużenia projektów, przy których pracowały.Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com