fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Praktyka na budowie a uprawnienia budowlane

W celu uzyskania uprawnień budowlanych należy odbyć praktykę na budowie.  Jej długość uzależniona jest od rodzaju i zakresu uprawnień o jakie kandydat chce się starać. Praktyka roczna wymagana jest w przypadku uprawnień projektowych zarówno w ograniczonym zakresie jak i bez ograniczeń. Praktykę półtoraroczną odbędą osoby które starają się o uprawnienia projektowe i wykonawcze (łącznie) bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie.

praktyka na budowie

praktyka na budowie

Długość praktyki dla osób starających się o uprawnienia wykonawcze jest uzależniona od rodzaju ukończonych studiów. Półtoraroczną praktyką wykażą się osoby starające się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń po ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim dla danej specjalności oraz osoby które starają się o uprawnienia ograniczone po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym, lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. Praktyką trzyletnią muszą wykazać się osoby starające się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim oraz uprawnień w ograniczonym zakresie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności. Osoby które starają się o uprawnienia w ograniczonym zakresie posiadające tytuł technika lub mistrza oraz  posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika muszą odbyć aż czteroletnia praktykę.

 

Inżynier budowy czy majster?

Praktyka na budowie wiąże się z objęciem stanowiska majstra budowy lub inżyniera. Czym różnią się te dwa stanowiska? Inżynier budowy to według teorii osoba która w głównej mierze zajmuje się dokumentacją budowy. Do jego obowiązków należy weryfikacja budowy, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, archiwizowanie dokumentacji, sporządzanie protokołów, zamawianie materiałów itd. Zakres prac majstra budowlanego jest znacznie bardziej związany z samym procesem budowlanym. Osoba taka przede wszystkim pracuje z ludźmi i działa w pierwszej linii budowy.  Do obowiązków majstra budowy należą między innymi organizacja pracowników, wyznaczenie prac poszczególnym osobom, nadzorowanie robót, zapewnienie sprzętu potrzebnego do wykonania zadań itd. Biorąc pod uwagę zakres zadań jakie ma każdy z nich (inżynier i majster) zdecydowanie bardziej wartościowe i lepiej przygotowujące do egzaminu są prace  majstra budowy. Oczywiście wiele budów rządzi się swoimi prawami i samo nazewnictwo nie do końca oznacza wykonywanie zadań tylko w powyższym zakresie. Obie funkcje można ze sobą połączyć, co dałoby najlepszy efekt dla kandydata przystępującego do egzaminu na uprawnienia.

Więcej na temat zadań inżyniera znajdziesz na naszych stronach:

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/inzynier-budowy/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/inzynier-budownictwa/

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0