fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Praktyka na budowie a uprawnienia budowlane

W celu uzyskania uprawnień budowlanych należy odbyć praktykę na budowie.  Jej długość uzależniona jest od rodzaju i zakresu uprawnień o jakie kandydat chce się starać. Praktyka roczna wymagana jest w przypadku uprawnień projektowych zarówno w ograniczonym zakresie jak i bez ograniczeń. Praktykę półtoraroczną odbędą osoby które starają się o uprawnienia projektowe i wykonawcze (łącznie) bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie.

praktyka na budowie
praktyka na budowie

Długość praktyki dla osób starających się o uprawnienia wykonawcze jest uzależniona od rodzaju ukończonych studiów. Półtoraroczną praktyką wykażą się osoby starające się o uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń po ukończeniu studiów na kierunku odpowiednim dla danej specjalności oraz osoby które starają się o uprawnienia ograniczone po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym, lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności. Praktyką trzyletnią muszą wykazać się osoby starające się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim oraz uprawnień w ograniczonym zakresie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności. Osoby które starają się o uprawnienia w ograniczonym zakresie posiadające tytuł technika lub mistrza oraz  posiadające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika muszą odbyć aż czteroletnia praktykę.

 

Inżynier budowy czy majster?

Praktyka na budowie wiąże się z objęciem stanowiska majstra budowy lub inżyniera. Czym różnią się te dwa stanowiska? Inżynier budowy to według teorii osoba która w głównej mierze zajmuje się dokumentacją budowy. Do jego obowiązków należy weryfikacja budowy, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, archiwizowanie dokumentacji, sporządzanie protokołów, zamawianie materiałów itd. Zakres prac majstra budowlanego jest znacznie bardziej związany z samym procesem budowlanym. Osoba taka przede wszystkim pracuje z ludźmi i działa w pierwszej linii budowy.  Do obowiązków majstra budowy należą między innymi organizacja pracowników, wyznaczenie prac poszczególnym osobom, nadzorowanie robót, zapewnienie sprzętu potrzebnego do wykonania zadań itd. Biorąc pod uwagę zakres zadań jakie ma każdy z nich (inżynier i majster) zdecydowanie bardziej wartościowe i lepiej przygotowujące do egzaminu są prace  majstra budowy. Oczywiście wiele budów rządzi się swoimi prawami i samo nazewnictwo nie do końca oznacza wykonywanie zadań tylko w powyższym zakresie. Obie funkcje można ze sobą połączyć, co dałoby najlepszy efekt dla kandydata przystępującego do egzaminu na uprawnienia.

Więcej na temat zadań inżyniera znajdziesz na naszych stronach:

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/inzynier-budowy/

http://uprawnienia-budowlane.com/blog/inzynier-budownictwa/

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com