fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Predyspozycja do wykonywania zawodu

W pracy inżynierów budownictwa na każdym stanowisku niezbędne są: dokładność w wykonywaniu czynności i zadań oraz umiejętności kierownicze, by właściwie planować i organizować działania i pracę innych ludzi. Muszą też wykazać się odpornością emocjonalną i dużą samokontrolą w panowaniu nad własnymi emocjami. Przydatne są również samodzielność i zdolność przekonywania, wytrwałość oraz ciekawość. Powinni umieć nawiązywać kontakt z ludźmi i właściwie z nimi postępować oraz współdziałać w grupie. Muszą być odpowiedzialni za skutki podejmowanych przez siebie decyzji.

Do tych umiejętności bardzo przydatna będzie wiedza z takich dziedzin nauki, jak fizyka, matematyka ale również wiedza o środowisku naturalnym. Coraz bardziej przydatna staje się znajomość języka angielskiego i niemieckiego, która umożliwia korzystanie z oryginalnych wersji instrukcji obsługi maszyn, urządzeń budowlanych oraz otwiera możliwość pracy za granicą. Niezbędne są też zainteresowania techniczne.

 

Umiejętności organizacyjne

Przy pełnieniu funkcji kierowniczych pomocne będą umiejętności opanowania i stanowczości, sprawnego i zrozumiałego wydawania poleceń oraz ich egzekwowania. Na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, waga podejmowanych decyzji, wymaga pewnej niezależności i nie poddawania się presji osób współpracujących, zarówno podwładnych, przełożonych jak i bezpośrednio zatrudniających.

 

Cechy niepożądane

Niepożądanymi cechami u inżynierów budownictwa są konfliktowość, wybuchowość i brak odporności na stres. Pracy inżynierów budownictwa nie powinny podejmować osoby niesłowne, nieterminowe i nieodpowiedzialne.

 

Wysiłek fizyczny

Czynności wykonywane przez inżynierów na różnych stanowiskach należą do pracy średnio ciężkiej, czyli takiej, gdzie na 8 godzin pracy wydatek energetyczny wynosi 800-1500 K cal. Nie jest więc to praca z dużym obciążeniem fizycznym, ale ponieważ odbywa się w zmiennych warunkach środowiskowych, materialnych i społecznych, dlatego wymaga się dobrego ogólnego stanu zdrowia i sprawności werbalnej. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu są zaburzenia dużego stopnia: kończyn dolnych, słuchu, układów: krążenia, oddechowego, mięśniowego i kostno – stawowego oraz zaburzenia niewielkiego stopnia: zręczności rąk, wzroku bez możliwości korekcji, równowagi, rozróżniania barw, widzenia stereoskopowego (ocena głębi), koordynacji wzrokowo – ruchowej, percepcji kształtów, układu nerwowego, psychiki (nerwice) i zaburzenia umysłowe.

 

Podsumowanie

Każdy, kto chce otrzymać uprawnienia budowlane i chce pracować na budowie musi poddać się tzw. badaniom wysokościowym, sprawdzającym zmysł równowagi i wykrywającym istniejący lęk wysokości.
Niektóre prace dokumentacyjne, administracyjne i projektowe mogą wykonywać osoby z dysfunkcją kończyn dolnych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com