fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Drodzy użytkownicy naszego serwisu,

dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyliście podczas sesji egzaminacyjnej wiosna 2016. Na kartach egzaminacyjnych pojawiło się do 95% pytań z naszego programu. Niemal wszyscy nasi użytkownicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. W naszym programie pojawiły się pytania których nie było w innych serwisach, a które pojawiły się na egzaminie. Nasze podpowiedzi sprawiły że nauka była jeszcze prostsza. Dzięki waszym pozytywnym opiniom czujemy, że nasza praca nie idzie na marne.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych, prowadzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w sesji wiosna 21016, jak zwykle przygotowane było z wielką starannością. oraz zgodnie z określonymi procedurami. XXVIII egzamin na uprawnienia budowlane odbył się 20 maja 2016 r. Do egzaminu podeszło 3649 osób, z czego z wynikiem pozytywnym egzamin zakończyło 2818 osób. Lepsze wyniki kandydaci uzyskali z części pisemnej, z której egzamin zdało około 86%. Nieco gorsze wyniki kandydaci uzyskali na egzaminie ustnym.

Ilość uzyskanych uprawnień, w zależności od specjalności na egzaminie wiosna 2019 wyglądała następująco:

– konstrukcyjno-budowlana – 1265 osób,

– instalacyjna sanitarna – 573 osób,

– instalacyjna elektryczna – 391 osób,

– inżynieryjna drogowa – 288 osób,

– inżynieryjna mostowa – 127 osób,

– inżynieryjna kolejowa (obiekty) – 80 osób,

– inżynieryjna kolejowa (obiekty) – 80 osób,

– inżynieryjna kolejowa (sterowanie ruchem) – 20 osób,

– inżynieryjna hydrotechniczna – 45 osób,

– instalacyjna telekomunikacyjna – 29 osób,

– wyburzeniowa – brak.

Najwięcej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych przyznano w Izbie Mazowieckiej, następnie Małopolskiej i Śląskiej.

Zdany egzamin jest gwarancją dobrego przygotowania oraz potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji. Dzięki nadanym uprawnieniom kandydaci mogą bez przeszkód wykonywać swój wymarzony zawód.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0