fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane 2017 w sesji wiosennej już za nami. Jak wyglądała zdawalność w tym roku? Jak byli przygotowani kandydaci? Ile osób może już cieszyć się możliwością samodzielnej pracy w biurze projektowym czy na budowie?

podsumowanie uprawnienia budowlane 2017
podsumowanie uprawnienia budowlane 2017

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wyniki z sesji egzaminacyjnej odbywającej się w maju 2018 r. Był to już 29 egzamin na uprawnienia budowlane. Liczba inżynierów mogących pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wzrosła o 2905 osób.

EGZAMIN PISEMNY: Egzamin w sesji letniej odbył się 17 maja 2018 r. Do 16 okręgowych Izb Inżynierów wpłynęło 3577 wniosków. 97,71% z nich zostało pozytywnie zakwalifikowanych i dało możliwość kandydatom przystąpienia do egzaminu na uprawnienia. Liczba osób przystępujących do egzaminu pisemnego została powiększona o osoby, które egzamin musiały powtórzyć ze względu na negatywny wynik z poprzednich sesji. Do egzaminu pisemnego przystąpiło łącznie 3805 osób, a zdało 3070. Procentowa zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła więc 80,68%.

EGZAMIN USTNY: Kolejnym etapem był egzamin ustny, do którego podeszły tylko osoby z pozytywnym wynikiem z części pisemnej oraz osoby, którym powinęła się noga na egzaminie ustnym w poprzednich latach. Kandydatów takich było w sumie 3829. Zdawalność egzaminu ustnego ocenia się na 75,87 %.

W skali całego kraju egzaminu nie zdało 1659 osób. Podsumowując egzamin przeprowadzany w poszczególnych Izbach należy stwierdzić, że w XXIX sesji egzaminacyjnej najwięcej uprawnień nadano w Mazowieckiej (około 450), Małopolskiej (około 320) i Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów (około 250).

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych jest ściśle podporządkowane przepisom prawa. Dokument potwierdzający zdobycie uprawnień jest więc świadectwem posiadanego doświadczenia oraz daje gwarancję wiedzy jego posiadacza. Szczegółowe informacje na temat uprawnień budowlanych znajdziesz w  regulaminie w sprawie nadawania uprawnień  oraz regulaminie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Jeśli również chcesz spróbować swoich sił i podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane sprawdź do kiedy musisz złożyć dokumenty do odpowiedniej Izby Inżynierów Budownictwa. Znajdź dane kontaktowe do swojej Izby.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com