fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Plan BIOZ

Plan BIOZ, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać przed rozpoczęciem budowy. Powinien on uwzględniać charakter prowadzonych prac oraz specyfikę obiektu.

Jeśli zdajesz uprawnienia budowlane to pamiętaj że pracując na stanowisku kierownika budowy będziesz musiał taki plan przygotowywać.

Kiedy należy wykonać plan BIOZ

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy wykonać mając na uwadze następujące przypadki:

  • gdy roboty będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a na placu budowy zatrudnia się minimum 20 pracowników,
  • wówczas gdy pracochłonność wykonywanych prac trwa minimum 500 osobodni,
  • gdy wykonywane są roboty wymienione w ustawie Prawo budowlane, między innymi gdy istnieje zagrożenie przysypania ziemią, dla prac z substancjami chemicznymi, gdy istnieje zagrożenie upadku z wysokości, przy użyciu materiałów wybuchowych, jonizujących itd.

Wykonanie planu BIOZ

Stworzenie planu BIOZ jest obowiązkiem kierownika budowy. Nie musi być wykonany przez niego osobiście. Może on zlecić komuś napisanie takiego planu. Jednakże odpowiedzialność za prawidłowość jego wykonania ponosi właśnie kierownik budowy. Po wykonaniu planu BIOZ kierownik budowy poświadcza ten fakt w formie oświadczenia. Inwestor załącza to oświadczenie do zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych. Dodatkowo w oświadczeniu tym znajduje się informacja o przejęciu obowiązków kierownika budowy.

Informacje na temat planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Plan BIOZ wykonuje się dla danego obiektu budowlanego, danych robót budowlanych. Jego celem jest identyfikacja zagrożeń mogących wystąpić na danej budowie oraz wskazanie rozwiązań, które tym zagrożeniom będą zapobiegały.

Plan bezpieczeństwa sprawie, że kierownik budowy może zaplanować sposób zabezpieczenia prac budowlanych. Umożliwia zarządzanie ryzykiem zawodowym. Jest kluczem, który decyduje o skutecznym i wydajnym działaniu w zakresie BHP. Ważne jest, aby wszyscy pracownicy i podwykonawcy trzymali się zaleceń zawartych w opracowaniu.

Firmy zatrudnione na budowie w roli podwykonawcy powinny na podstawie planu BIOZ opracować inne ważne dokumentacje. W tym miedzy innymi ocenę ryzyka zawodowego oraz instrukcje bezpieczeństwa wykonywania prac budowlanych i branżowych.

Na budowie zdarza się niejednokrotnie, że planu BIOZ nie widzi nikt. Kierownik budowy kładzie go do szuflady i zapomina. Przypomina mu o nim jedynie kontrola odpowiednich służb na budowie. Pracownicy, mimo iż powinni być z nim zapoznani często nie wiedzą nawet o jego istnieniu. Takie działania nie powinny mieć miejsca. Należałoby jednak wymagać od kierownika, żeby na każdej budowie powtarzał pracownikom o tak ważnych kwestiach bezpieczeństwa. Życie jest bowiem znacznie cenniejsze niż kilka godzin które kierownik poświęci na przekazanie tej wiedzy.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com