fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Klasyfikacja materiałów budowlanych

Klasyfikacja ze względu na rodzaj:

 • ceramika
 • spoiwa
 • betony
 • drewno
 • metale
 • szkło
 • tworzywa sztuczne i inne
Materiały budowlane – klasyfikacja i właściwości

Klasyfikacja ze względu na podstawowe właściwości techniczne materiałów:

 • materiały konstrukcyjne
 • materiały niekonstrukcyjne
 • materiały izolacyjne (cieplne, przeciwwilgociowe itp.)

 

 

Klasyfikacja ze względu na pochodzenie:

 • naturalne (rodzime) np. drewno, kamień, żwir
 • sztuczne:

-produkowane w fabrykach np. ceramika, spoiwa

-wykonywane na placu budowy np. betony, wyroby z betonu

 • Klasyfikacja ze względu na charakter chemiczny:
 • organiczne- np. drewno, trzcina, substancje bitumiczne, sklejka
 • nieorganiczne (albo mineralne)- np. kamień, metale, szkło
 • mieszane- w skład wchodzą materiały poprzednich dwóch grup.

 

Własności materiałów budowlanych.

Właściwości: fizyczne, mechaniczne, chemiczne

 

Cechy fizyczne

 • Gęstość – stosunek masy próbki do jej objętości absolutnej (bez porów).
 • Gęstość pozorna – stosunek masy próbki do jej objętości łącznie z porami.
 • Gęstość nasypowa – dotyczy materiałów ziarnistych(kruszyw)- jest to stosunek masy próbki do jej objętości wraz z porami oraz z przestrzeniami międzyziarnowymi.
 • Szczelność – określa jaka część całej objętości materiału przypada w procencie na samą masę materiału.
 • Porowatość – określa jaka część całej objętości w procencie przypada na pory.
 • Wilgotność – jest to stan zawilgocenia materiału w chwili badania- jest to stosunek masy wody zawartej w próbce do masy materiału suchego.
 • Zawilgocenie sorpcyjne – zdolność do zawilgocenia materiału spowodowana wchłanianiem przez ten materiał pary wodnej z powietrza. (w określonej temp. i wilgotności powietrza).
 • Higroskopijność – zawilgocenie spowodowane pochłonięciem przez materiał z powietrza określonej ilości pary wodnej w warunkach określonej temp powietrza i wilgotności wzg.=97±3%
 • Nasiąkliwość- zdolność wchłaniania przez materiał wody przy ciśnieniu atmosferycznym. Rozróżniamy trzy rodzaje nasiąkliwości: masowa, objętościowa i względna.
 • stopień nasycenia– stosunek nasiąkliwości objętościowej do nasiąkliwości maksymalnej.
 • przesiąkliwość-zdolność do przepuszczania wody, która przenikając przez materiał znajduje się pod  określonym ciśnieniem.
 • kapilarne podciąganie wody– zdolność wznoszenia się wody w kapilarach materiału w wyniku działania sił kapilarnych.
 • współczynnik rozmiękania– „k”- charakteryzuje przydatność materiału do stosowania go w warunkach zwiększonego zawilgocenia.
 • paroprzepuszczalność– zdolność materiału do przepuszczania pary wodnej.
 • infiltracja– zdolność materiału do przepuszczania powietrza.
 • mrozoodporność- określa odporność materiału na niszczące działanie zamarzającej w porach materiału wody.
 • przewodnictwo cieplne– zdolność materiału do przewodzenia ciepła od jednej powierzchni do drugiej.
 • pojemność cieplna– zdolność materiału do pochłaniania i kumulowania ciepła w czasie ogrzewania.
 • ciepło właściwe– ilość ciepła w [J] potrzebna do ogrzania 1 kg mat. o 10.
 • rozszerzalność cieplna– cecha polegająca na zmianie wymiarów pod wpływem zmian temperatury.

 

Cechy mechaniczne

 • wytrzymałość na ściskanie– największe naprężenie jakie wytrzymuje próbka materiału podczas zgniatania.
 • wytrzymałość na rozciąganie– największe naprężenie jakie wytrzymuje próbka materiału podczas rozciągania.
 • wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu– naprężenie określone stosunkiem momentu zginającego(M) do wskaźnika wytrzymałości przekroju (W).
 • wytrzymałość na ścinanie– określa stosunek siły ścinającej próbkę do jej przekroju.
 • twardość– odporność materiału na odkształcenia wywołane działaniem skupionego nacisku.
 • ścieralność– jest to podatność na ścieranie.
 • kruchość– polega na niszczeniu materiału pod działaniem sił zewnętrznych bez wystąpienia odkształceń plastycznych.

 

Cechy chemiczne

 • odporność na korozję– odporność na proces niszczenia materiału i jego pierwotnych właściwości. Najwyższą odporność na środowisko agresywne wykazują: wyroby ceramiki spieczonej, tworzywa sztuczne, materiały bitumiczne.
 • odporność na starzenie– odporność na utratę pierwotnych właściwości materiału. Starzenie związane jest z pojawieniem się samorzutnych zmian strukturalnych w materiale. Im wolniej te zmiany zachodzą , tym bardziej odporny jest materiał.
 • odporność ogniowa w czasie pożaru– wpływają na nią takie cechy materiału jak: palność, zapalność, izolacyjność pożarowa, szczelność, powierzchniowe rozprzestrzenianie się ognia, toksyczność.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com