fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Likwidacja rys

Nieprawidłowo prowadzone prace przy likwidacji rys mogą powodować ich ponowne powstawanie w przeciągu kilku lat od zakończenia robót.  Po rozstawieniu rusztowań rysy należy  zinwentaryzować. Podczas prowadzenia prac należy kontrolować przebieg rys. Pęknięcia o rozwartości rys powyżej 5mm wymagają przemurowania. Jeśli na ścianie widoczne są liczne pęknięcia w bliskim sąsiedztwie na kilku metrowej ścianie, przemurowania wykonuje się odcinkami o szer. około 1m (analogicznie jak podbicie fundamentów). Jeśli ściana jest nośna to należy podstemplować oparte na niej belki i stropy. Pojedyncze rysy przemurowuje się rozbierając ścianę na długości 3 warstw muru poniżej i powyżej pęknięcia oraz na szerokości ok. 0,5m z każdej strony rysy.

likwidacja rys
likwidacja rys

Węższe pęknięcia należy „pozszywać” w technologii Helifix. Technologia opiera się na wprowadzeniu w spoiny prętów HeliBar i przykrycie ich elastyczną zaprawą Helibond. Prace należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku pęknięć lokalnych należy:

 • w poziomej spoinie wyciąć szczelinę na głębokości ok. 35-40mm (dla powierzchni tynkowanych plus gr. tynku), długości 500mm poza rysę, w rozstawie pionowym max. co 450mm,
 • szczelinę oczyścić i spryskać wodą,
 • wprowadzić zaprawę HeliBond na grubość ok. 15mm
 • włożyć pręt HeliBar dociskając tak, by uzyskać równą otulinę,
 • uzupełnić zaprawą HeliBond pozostawiając około 15mm głębokości szczeliny tak, by uzupełnić spoinę fugą odpowiadającą pozostałym spoinom,
 • wyrównać powierzchnię zaprawy,
 • co pewien czas zwilżać spoinę,
 • pozostawioną powierzchnię uzupełnić odpowiednią zaprawą.

W związku z tym że zarówno pręty HeliBar jak i kotwa CemTie tworzą z zaprawą element sprężysty, materiał należy użytkować zgodnie ze wskazaniami producenta. Ważne jest odpowiednie zastosowanie i przechowywanie zaprawy, która podczas nieprawidłowego użytkowania może stracić swoje właściwości. Zaprawę Helibond należy przechowywać w suchym środowisku w temp. +5 do +25°C. Wiaderka mogą być stawiane jedno na drugim w ilości nie przekraczającej 4 szt. Podczas stosowania zaprawy należy obserwować chłonność podłoża. Zwykle otulina grubości 2mm jest wystarczająca, ale w podłożu o zwiększonej nasiąkliwości  lub w przypadku głębokich wierceń, gdzie wiertło ma tendencję do schodzenia z osi może zostać ona zwiększona. Zaprawa nie może być używana w przypadku temperatury poniżej +525°C oraz w przypadku spodziewanych przymrozków. Nie należy dodawać do zaprawy wody lub innych cieczy oraz dzielić jej na części, ponieważ zaprawa traci wówczas swoje właściwości.

Rysy w narożnach i przy otworach

W przypadku rysy znajdującej się w odległości mniejszej niż 500mm od otworu pręt HeliBar należy zagiąć i zamontować w ościeżu. Jeśli rysa znajduje się w odległości mniejszej niż 300mm od naroża pręt Helifix powinien być zamontowany na odcinku 500mm w przyległej ścianie.

likwidacja rys
likwidacja rys

 

Rysy na konstrukcjach łukowych

System Helifix proponuje również rozwiązania do naprawy nadproży łukowych. W przypadku wystąpienia zniszczeń w nadrożach łukowych należy rozważyć zastosowanie systemu z kotew CemTie. W tym celu należy:

 • w poziomych spoinach wyciąć szczeliny na głębokości ok. 35-40mm (dla powierzchni tynkowanych plus gr. tynku), odległość poziomych szczelin powinna wynosić maksymalnie 0,9m,
 • szczeliny oczyścić i spryskać wodą,
 • w górną szczelinę wprowadzić zaprawę HeliBond na grubość ok. 15mm
 • włożyć pręt HeliBar dociskając tak, by uzyskać równą otulinę,
 • uzupełnić zaprawą HeliBond pozostawiając około 15mm głębokości szczeliny tak, by uzupełnić spoinę fugą odpowiadającą pozostałym spoinom,
 • wyrównać powierzchnię zaprawy,
 • co pewien czas zwilżać spoinę,
 • od spodu nadproża zaznaczyć miejsca montażu kotew, wywiercić otwory pilotażowe o średnicy 14mm, tak aby przechodziły one za prętem w spoinie dolnej i miały długość min. 50mm nad prętem dolnym,
 • oczyszczone otwory należy wypełnić przy pomocy pistoletu zaprawą Helibond,
 • w tak przygotowany otwór zamontować kotwę CemTie i uzupełnić zaprawą,
 • zamontować pręty w spoinie dolnej,
 • pozostawioną powierzchnię uzupełnić odpowiednią spoiną dobraną do fug na elewacji.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com