fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Kto nadaje jakie uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach nadają okręgowe izby inżynierów budownictwa. Tylko jeśli chodzi o uprawnienia do projektowania o nieograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej- je nadaje izba architektów. Do obowiązków izby architektów należy też sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych. ( materiały do egzaminu na uprawnienia )

Natomiast w przypadku okręgowej komisji kwalifikacyjnej, do ich zadań należy przeprowadzanie postępowań kwalifikacyjnych oraz realizacja egzaminów. A także wszystkie kwestie dotyczące nadawania uprawnień budowlanych i wydawania decyzji odnośnie powyższych kwalifikacji leży w obowiązku tych komisji. Każda pojedyncza komisja wyodrębniana jest z izb inżynierów, a każdy kandydat ma przydzieloną właściwą komisję. Wybiera się je na podstawie miejsca zamieszkania. (jak wygląda egzamin na uprawnienia)

Organizacją egzaminów na uprawnienia budowlane i ustalaniem specjalizacji techniczno-budowlanych zajmują się Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne. Każde postępowanie dotyczące nadawania uprawnień budowlanych i ustalanie specjalności techniczno–budowlanej składa się z dwóch etapów. Należy do nich postępowanie kwalifikacyjne, a następnie egzamin państwowy. Oba te etapy odbywają się w tak zwanych zespołach kwalifikacyjnych i zespołach egzaminacyjnych. Zespół kwalifikacyjny składa się od 3 do 5 osób. Każda z tych osób jest wybrana przez przewodniczącego danej komisji. (szczegółowy program)

Egzamin państwowy na uprawnienia budowlane

Zespoły egzaminacyjne liczące od 4 do 6 członków są odpowiedzialne za przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane. Każdy zespół musi mieć wśród swoich członków przewodniczącego komisji lub osobę go zastępującą. A również przynajmniej dwie osoby w danym zespole muszą mieć uprawnienia budowlane bez ograniczeń i ważne jest by specjalność była taka sama jaką ma zdający.

Zespół kwalifikacyjny i egzaminacyjny może zażądać od kandydata na uprawnienia przedstawienia opracowań projektowych wykonanych w ramach praktyki. W większości przypadków trzeba przygotować 1-2 opracowania. (dowiedz się więcej)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.