fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotnie, kiedyś do dokumentowania praktyki zawodowej używało się ww. książki. Zmieniło się to w wyniku Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na uprawnienia budowlane). Natomiast aktualne przepisy określają, że „wpisy dokonane w książce praktyki i potwierdzone (…), przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokumentują praktykę rozpoczętą przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W takim przypadku książkę praktyki dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych (…)”. Praktykę zawodową dokumentowano książką praktyki do dnia 14 września 2014 roku.

Książka praktyki zawodowej

Dokumentowanie praktyki zawodowej na mocy Kodeksu postępowania administracyjnego

Z pewnością należy zwrócić uwagę na to, iż pewna ilość osób, które odbywały praktykę między 10 sierpnia 2014 roku a 24 września 2014 roku nie otrzymały książki praktyki. Wynika to z tego, że w tym czasie przestało obowiązywać stare Rozporządzenie dotyczące samodzielnych funkcji technicznych. Natomiast zostało wówczas wprowadzone nowe Rozporządzenie (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). W takim wypadku osoby te mają prawo do dokumentowania zrealizowanej praktyki zawodowej na mocy Kodeksu postępowania administracyjnego rozdz. 4.

Oświadczenie – aktualny sposób dokumentowania praktyki

Oczywiście, skoro wycofano z użycia wspomnianą wcześniej książkę praktyki zawodowej, konieczne było wprowadzenie nowego sposobu dokumentowania praktyki. I tak od tamtej pory dokumentuje się ją specjalnym oświadczeniem. Takie oświadczenie nazywa się oświadczeniem odbycia praktyki zawodowej (program egzamin uprawnienia 2019). Ważnym aspektem jest również to, że aktualne przepisy uniemożliwiają ponowne wprowadzenie książki.

Wzór oświadczenia odbycia praktyki zawodowej

Wzór ww. oświadczenia znajduje się w załączniku do Rozporządzenia dotyczącego sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie, znajdziemy tam również zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej. Jest to dokument, który należy dołączyć do wniosku o uprawnienia budowlane (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Poza tym na stronach internetowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się dokładny wykaz dokumentów, które także trzeba dołączyć do wniosku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com