fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kruszywa do budowy dróg

Przy budowie dróg wykorzystuje się wiele materiałów pochodzenia naturalnego takich jak kruszywa.

Kruszywa naturalne

Kruszywa naturalne to kruszywa pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku erozji lub mechanicznie przez mechaniczne rozdrobienie skał. Pozyskuje się je z dna jezior, rzek oraz kopalni piasku i żwiru. Aby poprawić ich jakość są przesiewane i płukane, usuwa to też wiele zanieczyszczeń. Kruszywa naturalne dzieli się na żwirowe i łamane właśnie przez rozdrabianie mechaniczne.

Jedynym z kruszyw stosowanych przy budowie dróg jest żwir. Żwir to osadowa skała okruchowa występująca w luźnej postaci, o średnicy od 2 mm do kilku centymetrów. Najczęściej wykorzystuje się jako składnik betonów towarowych i mas bitumicznych stosowanych na nawierzchnie dróg, a także jako materiał do podbudowy drogi. Używany jest również grys, który stosuje się na warstwy wiążące, wyrównawcze i ścieralne oraz tłuczeń wykorzystywany do produkcji nawierzchni kolejowych i drogowych. Tłuczeń posiada szorstkie ziarna.

Kruszywa sztuczne

Kruszywa sztuczne dzielą się na kilka grup w zależności od ich rodzaju i sposobu produkcji w tym na kruszywa z odpadów przemysłowych poddawanych obróbce termicznej oraz kruszywa z odpadów przemysłowych nie poddawanych obróbce termicznej.

Opis kruszyw stosowanych do budowy drogi i więcej odpowiedzi na egzamin ustny na uprawnienia budowlane znajdziesz w naszym programie:http://uprawnienia-budowlane.com/program/komputer

 

Podział kruszywa

Kruszywa ze względu na wielkość ziaren kruszywa dzieli się na:

 • drobne – wymiar ziarna D ≤ 4 mm;
 • grube – wymiar ziarna D≥ 4 mm oraz d ≥2 mm;
 • wypełniacze – większość przechodzi przez sito 0,063 mm;
 • kruszywa naturalne – mieszanki pochodzenia lodowcowego lub rzecznego (0-8 mm);
 • kruszywa o uziarnieniu ciągłym – mieszanka kruszyw grubych i drobnych (0-63mm)

Najczęściej używane kruszywo

Jedne z najczęściej używanych kruszyw sztucznych to:

 • Kermazyt – jest to najpopularniejsze kruszywo lekkie,które wytwarza się sztucznie. Ma barwę brunatną i charakteryzuje się nieregularnymi granulkami. Powstaje poprzez wypalenie surowca ilastego. Surowiec ilasty pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury. Keramzyt znajduje zastosowanie przede wszystkim jako materiał do betonów lekkich, ale również jako izolacja do ocieplenia ścian, stropów itd.
 • Łupkoporyt –kruszywo to powstaje poprzez spiekanie łupków przywęglowych i przekruszenie spieku. Wytwarza się go sztucznie. Ze zwałów pozyskuje się za pomocą rozdrobnienia łupków przywęglowych, które samoczynnie przepalone są w zwałąch.
 • Żużel paleniskowy –z żużla paleniskowego odsiewa się popiół, a następnie rozdrabnia i rozsiewa się go na frakcje pozostających spieków.
 • Popiół lotny – powstaje w stanie zawieszenia przy spalaniu zmielonego węgla kamiennego w paleniskach elektrowni. Wychwytywany jest później z gazów spalinowych.
 • Żużel granulowany – składa się z krzemianów i glinokrzemianów z domieszkami związków magnezu, żelaza, siarki i manganu. Granulki otrzymuje się poprzez szybkie studzenie ze stanu płynnego.
 • Glinoporyt – glinoporyt powstaje poprzez spieczenie surowców ilastych, a następnie spiek ten jest rozkruszony.
 • Pumeks hutniczy – wytwarza się go z żużla płynnego jako produkt szybkiego chłodzenia wodą.
 • Kruszywa sztuczne do nawierzchni drogowych powstałe z żużla stalowniczego  – wykonuje się je rozdrabniając i rozsiewając kruszywo na frakcje żużla stalowniczego. Powstaje jako produkt uboczny podczas wytopu sali.
 • Węglanoporyt – jest to kruszywo, które pozyskuje się przez kruszenie skał lekkich wapiennych.
Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com