Kolejowe uprawnienia budowlane

 Kolejowe uprawnienia budowlane

Jedna ze specjalności uprawnień budowlanych wiąże się z projektowaniem i kierowaniem przebiegiem prac budowlanych w sferze kolejowej. W skład uprawnień budowlanych w tej kategorii wchodzi również sterowanie ruchem kolejowym. (testy 2020 uprawnienia)

Kolejowe uprawnienia budowlane
Kolejowe uprawnienia budowlane

Zakres kolejowych uprawnień budowlanych

Projektowanie i kierowanie tworzeniem obiektów budowlanych tyczy się między innymi stacji, linii czy bocznic kolejowych. Nieograniczone uprawnienia budowlane w zakresie ruchu kolei opierają się w znacznym stopniu na tworzenia obiektów budowlanych. Istotne są także urządzenia przeznaczone będą do zapewnienia bezpiecznego i komfortowego sterowania ruchem kolejowym ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Ograniczone uprawnienia budowlane w inżynierii kolejowej

Uprawnienia budowlane w inżynierii kolejowej, jak w każdej innej specjalności, można nabyć również w stopniu ograniczonym. Dzięki takim uprawnieniom, ich posiadacz może projektować i kierować przebiegami prac budowlanych. Są to między innymi bocznice, stacje oraz inne obiekty kolejowe. Osoba, która posiada zakres ograniczony uprawnień budowlanych nie będzie mogła pracować przy kierowaniu budowaniu czy projektowaniu pewnych linii kolejowych, których użytkowanie przekracza prędkość 200 km/h. Uprawnienia takie nie umożliwiają również obsługiwania linii kolejowych oraz sterowanie liniami, które posiadają więcej niż 50 rozjazdów lub wyposażone są w blokady samoczynne.

Uprawnienia a wykształcenie

W przypadku, kiedy osoba chce nabyć uprawnienia budowlane w jakiejkolwiek dziedzinie, musi najpierw podjąć się ukończenia odpowiednich studiów. Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane w zakresie kolejowych obiektów budowlanych musi posiąść tytuł magistra lub inżyniera. Kierunek powinien ściśle wiązać się z tworzeniem i użytkowaniem obiektów budowlanych.. Nie musi być to jednak budownictwo czy transport. Kiedy student ma zamiar w przyszłości zająć się sterowaniem ruchem kolejowym, musi zdobyć wykształcenie wyższe na kierunkach transport i elektrotechnika, automatyka i robotyka czy elektroenergetyka. ( program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Ukończenie technikum a uprawnienia budowlane

Co ważne, osoba, która zdobyła tytuł technika, także może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności inżynierii kolejowej. Uprawnienia takie może zdobyć technik budownictwa, czy też technik dróg i mostów. Należy jednak pamiętać o tym, że uprawnienia takie obejmują jedynie zakres ograniczony. Wiążę się to z wyżej wymienionymi granicami pracy. ( programy do uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.