fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

 Kolejowe uprawnienia budowlane

Jedna ze specjalności uprawnień budowlanych wiąże się z projektowaniem i kierowaniem przebiegiem prac budowlanych w sferze kolejowej. W skład uprawnień budowlanych w tej kategorii wchodzi również sterowanie ruchem kolejowym. (testy 2020 uprawnienia)

Kolejowe uprawnienia budowlane
Kolejowe uprawnienia budowlane

Zakres kolejowych uprawnień budowlanych

Projektowanie i kierowanie tworzeniem obiektów budowlanych tyczy się między innymi stacji, linii czy bocznic kolejowych. Nieograniczone uprawnienia budowlane w zakresie ruchu kolei opierają się w znacznym stopniu na tworzenia obiektów budowlanych. Istotne są także urządzenia przeznaczone będą do zapewnienia bezpiecznego i komfortowego sterowania ruchem kolejowym ( program przygotowujący do uprawnień budowlanych)

Ograniczone uprawnienia budowlane w inżynierii kolejowej

Uprawnienia budowlane w inżynierii kolejowej, jak w każdej innej specjalności, można nabyć również w stopniu ograniczonym. Dzięki takim uprawnieniom, ich posiadacz może projektować i kierować przebiegami prac budowlanych. Są to między innymi bocznice, stacje oraz inne obiekty kolejowe. Osoba, która posiada zakres ograniczony uprawnień budowlanych nie będzie mogła pracować przy kierowaniu budowaniu czy projektowaniu pewnych linii kolejowych, których użytkowanie przekracza prędkość 200 km/h. Uprawnienia takie nie umożliwiają również obsługiwania linii kolejowych oraz sterowanie liniami, które posiadają więcej niż 50 rozjazdów lub wyposażone są w blokady samoczynne.

Uprawnienia a wykształcenie

W przypadku, kiedy osoba chce nabyć uprawnienia budowlane w jakiejkolwiek dziedzinie, musi najpierw podjąć się ukończenia odpowiednich studiów. Osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane w zakresie kolejowych obiektów budowlanych musi posiąść tytuł magistra lub inżyniera. Kierunek powinien ściśle wiązać się z tworzeniem i użytkowaniem obiektów budowlanych.. Nie musi być to jednak budownictwo czy transport. Kiedy student ma zamiar w przyszłości zająć się sterowaniem ruchem kolejowym, musi zdobyć wykształcenie wyższe na kierunkach transport i elektrotechnika, automatyka i robotyka czy elektroenergetyka. ( program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Ukończenie technikum a uprawnienia budowlane

Co ważne, osoba, która zdobyła tytuł technika, także może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności inżynierii kolejowej. Uprawnienia takie może zdobyć technik budownictwa, czy też technik dróg i mostów. Należy jednak pamiętać o tym, że uprawnienia takie obejmują jedynie zakres ograniczony. Wiążę się to z wyżej wymienionymi granicami pracy. ( programy do uprawnień budowlanych)

Aktualizacja Prawa Budowlanego

Uprawnienia budowlane, proces ich zdobycia, a także wiążące się z nimi prawa i obowiązki regulowane są przepisami Prawa Budowlanego. Te ulegają jednak nieustannej zmianie. Wynika to między innymi z ciągłego sporu o zgodność uprawnień budowlanych z obowiązującym w naszym kraju prawem. (program egzamin uprawnienia 2020)

I tak 15 kwietnia 2019 roku miała miejsce kolejna aktualizacja Prawa Budowlanego. Opublikowana nowelizacja miała na celu przede wszystkim naprawienia zapisów niezgodnych z prawem. Była jednak bardzo dużym przełomem, jeśli chodzi o uprawnienia budowlane kolejowe. Przede wszystkim diametralnie zmieniła się definicja uprawnień profesji kolejowej. Wcześniej pod jej pojęciem kryły się zawiłe i niezgodne z logiką określenia. Naniesione poprawki doprowadził do zdecydowanej poprawy przepisów określających uprawnienia kolejowe. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Zmiany w uprawnieniach kolejowych

Pierwszą ważną kwestią, jaką należy poruszyć, jest brak dodatkowych podziałów, jeśli chodzi o uprawnienia kolejowe. Podział ten nastąpił natomiast przy samodzielnych funkcjach technicznych. Od momentu wprowadzenia poprawek w Prawie Budowlanym, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym, zmienił się zakres specjalności. Wyróżnia się więc dwa typy profesji kolejowej: specjalność kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz specjalność kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych. (uprawnienia budowlane 2020)

Taki podział zdecydowanie ułatwi proces zdobywania uprawnień budowlanych kolejowych. Aby osiągnąć uprawnienia kolejowe w danej specjalności, należy podjąć się zupełnie różnych kierunków studiów, a także odbyć odrębne praktyki zawodowe. Jest to dużym plusem ze względu na dokładniejszy rozwój w wybranej przez osobę ubiegającą się o uprawnienia dziedzinie.

Uprawnienia kolejowe przed zmianą przepisów

Jak już zostało wspomniane wyżej, istotne zmiany w podziale zakresu uprawnień kolejowych weszły w życie 15 kwietnia 2019 roku. Na ten moment niestety nie są znane skutki wprowadzenia nowelizacji, jeśli chodzi o uprawnienia zdobyte przed tą datą. Z wysokim prawdopodobieństwem można stwierdzić, iż nie nastąpi unieważnienie zdobytych wcześniej uprawnień. Ostateczną decyzję podejmą jednak Samorządy Zawodowe Inżynierów. (testy 2020 uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com