fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kim jest kierownik praktyki zawodowej

Istotnie kierownikiem praktyki określa się osobę prowadzącą nadzór nad kandydatem starającym się o uprawnienia budowlane. Do zadań kierownika zalicza się wydawanie poleceń oraz koordynowanie pracy praktykanta (program na uprawnienia budowlane). Na zakończenie wydaje ocenę, w której określa się, czy kandydat jest właściwie przygotowany do pełnienia zawodu. Poza tym w gestii kierownika leży potwierdzenie odbytej przez daną osobę praktyki zawodowej.

Kim jest kierownik praktyki zawodowej

Kto może zostać kierownikiem praktyki?

Oczywiście, aby pełnić powyższą funkcję konieczne jest posiadanie uprawnień budowlanych, które są odpowiednie dla rodzaju oraz zakresu uprawnień, o której ubiega się kandydat. Przykładowo, jeżeli ktoś stara się o uzyskanie uprawnień w specjalności drogowej bez ograniczeń, wówczas kierownik też powinien mieć nieograniczone uprawnienia w tej specjalności. Ważnym aspektem  jest to, że nawet, jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia w ograniczonym zakresie, to i tak kierownik powinien mieć zakres bez ograniczeń. Istotnie mamy wtedy gwarancję, że praktyka zostanie zaliczona (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Państwowa Izba Inżynierów Budownictwa

Godnym uwagi jest fakt, że kierownik musi być czynnym  członkiem samorządu zawodowego Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa. To warunek niezbędny, aby praktykę uznano za zaliczoną (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Członkostwo w izbie opiera się przede wszystkim na  uiszczaniu  składek członkowskich oraz posiadaniu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście to, czy ktoś faktycznie należy do izby można zweryfikować na portalu internetowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Należy także wspomnieć, że kierownikiem praktyki może być kierownik budowy lub kierownik robót budowlanych. Natomiast, jeżeli praktyka dotyczy sporządzania projektów, wówczas opiekunem musi być projektant z odpowiednimi uprawnieniami.

Kiedy praktyka może zostać niezaliczona?

Istotnie w świetle obowiązujących przepisów i pojawia się ryzyko, że praktyka nie zostanie zaliczona. Dzieje się tak w sytuacji, gdy prowadzi ją inspektor nadzoru  inwestorskiego lub osoba sprawująca nadzór budowlany. Oczywiście przepisy dopuszczają, aby praktykę odbywać pod kierownictwem kierownika zagranicznego, jeśli posiada on uprawnienia budowlane wymagane w danym kraju. Istotnie uprawnienia muszą być kompatybilne z uprawnieniami, o które ubiega się kandydat (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Informacje na ten temat znajdują się w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com