fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Kiedy można rozpocząć praktykę budowaną?

Start praktyki zawodowej na uprawnienia budowlane

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową

W artykule znajdziesz:

Rozpoczęcie praktyki zawodowej

Termin rozpoczęcia praktyki zawodowej

Termin rozpoczęcia praktyki zawodowej określa Rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (paragraf 2). Akt prawny wskazuje warunki jakie należy spełnić, aby możliwe było rozpoczęcie praktyki budowlanej.

Ustawodawca przyjął zasadę, że przed rozpoczęciem praktyki zawodowej należy zdobyć odpowiednie wykształcenie. Praktykę, zarówno przy sporządzaniu projektów jak i na budowie, mogą rozpocząć osoby, które posiadają wiedzę techniczną umożliwiającą jej zastosowanie w czynnościach technicznych związanych z daną specjalnością. Posiadanie praktyki zawodowej jest bardzo ważne. To dzięki niej zdobywa się doświadczenie oraz weryfikuje swoją wiedzę z rzeczywistością.

Kiedy można rozpocząć praktykę budowlaną?

rozpoczęcie praktyki zawodowej

Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową?

Praktyka po ukończeniu studiów

Praktykę budowlaną można rozpocząć po ukończeniu studiów wyższych na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności.

Kandydaci, którzy zdobywają uprawnienia budowlane dokumentując wykształcenie w formie studiów pierwszego lub drugiego stopnia mogą rozpocząć praktykę zawodową już po ukończeniu trzeciego roku studiów. Biorąc pod uwagę fakt, że praktyka zawodowa trwa od 1,5 roku do 3 lat to o uprawnienia budowlane można występować zaraz po obronie dyplomu. Należy jednak zachować rozsądek. Praktyka zawodowa to ważny etap w życiu każdego inżyniera. Rzetelne odbycie praktyki powinno być priorytetem osoby starającej się o uprawnienia budowlane i jest weryfikowane przez komisję kwalifikacyjną podczas egzaminu.

Praktyka po uzyskaniu tytuł zawodowego technika lub mistrza lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Uprawnienia budowlane można uzyskać posiadając:

  • tytuł zawodowy technika,
  • tytuł mistrza
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika
  • dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

W każdej z tej sytuacji praktykę można rozpocząć posiadając już tytuł technika, tytuł mistrza lub dyplom.

Czy rozpoczęcie praktyki zawodowej należy zgłosić?

Wydłużony czas praktyki

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa nie ma obowiązku zgłaszania rozpoczęcia odbywania praktyki zawodowej w żadnej jednostce (Izbie Inżynierów Budownictwa, Izbie Architektów czy innej). Obowiązek ten był praktykowany do 2014 r. kiedy to obowiązywała książka praktyki zawodowej. Książka, w której kandydaci dokumentowali przebieg praktyki zawodowej,  musiała być opieczętowana i zarejestrowana przez przedstawiciela komisji kwalifikacyjnej. W tym przypadku rozpoczęcie praktyki możliwe było dopiero po terminie rejestracji książki praktyk. W 2014 r. książka praktyk została zastąpiona oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej wraz ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej, którego nie trzeba rejestrować.

rozpoczęcie praktyki budowlanej

Ważne aspekty odbywania praktyki zawodowej

Wykształcenie

Praktyka jest pozytywnie zweryfikowana przez komisję kwalifikacyjną o ile jest spójna z posiadanym przez kandydata wykształceniem. W przypadku, gdy kandydat posiada wykształcenie wyższe, kierunek studiów powinien być zgodny z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.  Podobnie w przypadku osób posiadających tytuł zawodowy technika lub mistrza albo uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W tym przypadku kandydat musi wykazać się tytułem lub dyplomem zgodnym z załącznikiem numer 3 do ww. Rozporządzenia, wskazującego zawody związane z budownictwem.

Patron praktyki zawodowej

Ważnym aspektem odbywania praktyki zawodowej jest fakt, że praktykę zawsze musi potwierdzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane nieograniczone w specjalności o jaką stara się kandydat. Patron praktyki, czyli osoba potwierdzająca odbycie praktyki zawodowej, musi być czynnym członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów.

Czas trwania praktyki zawodowej

Sprawdź jaki jest czas trwania praktyki zawodowej

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com