fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jak zostać projektantem budowlanym?

Projektant musi posiadać uprawnienia budowlane oraz wpis na listę samorządu zawodowego. Aby zdobyć uprawnienia projektant musi zdać egzamin przed komisją składającą się z członków izby samorządu zawodowego. Projektant może posiadać uprawnienia wybranej specjalności np. wyburzeniowej, drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej lub telekomunikacyjnej, inżynieryjno-hydrotechnicznej, inżynieryjno-kolejowej, budowlanej. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Jak zostać projektantem
Jak zostać projektantem

Uprawnienia projektowe

Uprawnienia te projektant może posiadać w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. W przypadku uprawnień bez ograniczeń, projektant musi mieć ukończone studia drugiego stopnia, jak również odbytą określoną praktykę zawodową. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Aby otrzymać uprawnienia bez ograniczeń należy ukończyć studia magisterskie o odpowiednim kierunku. W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresem, można projektować instalacje i urządzenia cieplne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, wentylacje lub kierować robotami budowlanymi przy wykonaniu instalacji wraz z przyłączami, instalowaniem urządzeń dla obiektów o kubaturze 1000 m3.

Projektant musi być na bieżąco z przepisami prawa, ciągle uczy się, czyta normy, rozporządzenia, ustawy.

Musi mieć również ukończone praktyki zawodowe. Warunkiem zaliczenia jest praca, która polega na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Odpowiedzialność projektanta

Projektant ponosi odpowiedzialność zawodową w budownictwie, jeżeli został ukarany w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, dokonał rażących błędów lub zaniedbań, nie spełnia lub spełnia niedbale swoje obowiązki, dopuszcza się występków lub wykroczeń określonych ustawą. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Projektant podlega również odpowiedzialności karnej, jeżeli wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i nie posiada odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Drugą taką sytuacją , w której  podlega odpowiedzialności karnej, jest nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego, z którym wiążą się zagrożenie np. bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony przed hałasem i drganiami.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com