fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Jak zostać projektantem budowlanym?

Projektant musi posiadać uprawnienia budowlane oraz wpis na listę samorządu zawodowego. Aby zdobyć uprawnienia projektant musi zdać egzamin przed komisją składającą się z członków izby samorządu zawodowego. Projektant może posiadać uprawnienia wybranej specjalności np. wyburzeniowej, drogowej, mostowej, konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej lub telekomunikacyjnej, inżynieryjno-hydrotechnicznej, inżynieryjno-kolejowej, budowlanej. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Jak zostać projektantem

Jak zostać projektantem

Uprawnienia projektowe

Uprawnienia te projektant może posiadać w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń. W przypadku uprawnień bez ograniczeń, projektant musi mieć ukończone studia drugiego stopnia, jak również odbytą określoną praktykę zawodową. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Aby otrzymać uprawnienia bez ograniczeń należy ukończyć studia magisterskie o odpowiednim kierunku. W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresem, można projektować instalacje i urządzenia cieplne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, wentylacje lub kierować robotami budowlanymi przy wykonaniu instalacji wraz z przyłączami, instalowaniem urządzeń dla obiektów o kubaturze 1000 m3.

Projektant musi być na bieżąco z przepisami prawa, ciągle uczy się, czyta normy, rozporządzenia, ustawy.

Musi mieć również ukończone praktyki zawodowe. Warunkiem zaliczenia jest praca, która polega na bezpośrednim uczestniczeniu w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Odpowiedzialność projektanta

Projektant ponosi odpowiedzialność zawodową w budownictwie, jeżeli został ukarany w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, dokonał rażących błędów lub zaniedbań, nie spełnia lub spełnia niedbale swoje obowiązki, dopuszcza się występków lub wykroczeń określonych ustawą. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Projektant podlega również odpowiedzialności karnej, jeżeli wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i nie posiada odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Drugą taką sytuacją , w której  podlega odpowiedzialności karnej, jest nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego, z którym wiążą się zagrożenie np. bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony przed hałasem i drganiami.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.