fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jak samodzielnie pełnić funkcje techniczne?

Aby pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, należy posiadać określone w przepisach wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową. Na terenie Polski takie funkcje mogą pełnić wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi. Określa to ustawa o prawie budowlanym. Pełniąc samodzielne funkcje w budownictwie można rozwiązywać zagadnienia inżynieryjne. Zajmują się one oceną zjawisk czy zagadnień (architektonicznych lub techniczno-organizacyjnych) w fachowy sposób. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane)

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Osoby z uprawnieniami budowlanymi są jedynymi, którzy mogą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Do ich obowiązków należy samodzielne rozwiązywanie zagadnień architektonicznych, technicznych i techniczno-organizacyjnych oraz konkretnej oceny zjawisk technicznych popartej swoją wiedzą i doświadczeniem. (więcej ciekawostek)

Pełniąc samodzielne funkcje techniczne należy projektować lub sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane. Sprawowanie nadzoru autorskiego, bycie kierownikiem budowy lub robót budowlanych również leży w kwestii samodzielnych funkcji technicznych. Ponadto nadzór inwestorów i kontrolowanie spraw technicznych jeśli chodzi o utrzymania obiektów budowlanych. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

By pełnić samodzielne funkcje techniczne konieczne są uprawnienia budowlane. Zdobycie ich wymaga przejścia kilku kroków. Po pierwsze potrzebne jest odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktyka zawodowa. Obie te kwestie muszą być dostosowane do stopnia złożenia oraz rodzaju działalności oraz innych wymagań związanych z pełnioną funkcją.(uprawnienia architektoniczne) Wszystko to potwierdzane jest decyzją wydawaną przez organ samorządu zawodowego. Decyzja ta to inaczej właśnie uprawnienia budowlane. Jednakże ostatnim krokiem do uzyskania tych uprawnień jest złożenie egzaminu, który sprawdza znajomość procesu budowlanego od strony teoretycznej jak i strony praktycznej.

Samodzielne funkcje techniczne, a odpowiedzialność zawodowa

Odpowiedzialność zawodowa w Polsce obejmuje wszystkie osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne. Tak więc ich prace należy wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz poświęcać należytą uwagę każdej nawet najmniejszej czynności. Dbałość o szczegóły jest niesamowicie ważne w procesie budownictwa. Co więcej należy odpowiednio organizować prace, tak by wszystko było jak najlepszej jakości wykonania i wszyscy byli bezpieczni podczas prac. Funkcje te mogą być wykonywane na podstawie wpisu w drodze decyzji do centralnego rejestru, co widnieje w prawie budowlanym. Poza tym koniecznością jest bycie członkiem we właściwej miejscowo izbie samorządu zawodowego.(uprawnienia architektoniczne-egzamin) Członkostwo potwierdza się wydanym przez izbę zaświadczeniem.

Zawód zaufania publicznego

Samodzielne funkcje techniczne idą w parze z odpowiedzialnością zawodową. Nie jest to nic nadzwyczajnego, co powinno nas dziwić. Dla inżyniera jego błąd może być wyłącznie jedną, małą pomyłką. Dla drugiego człowieka lub nawet grupy ludzi taki błąd może oznaczać kalectwo bądź śmierć. Osoby korzystające z danych budynków ufają, że są one wykonane w sposób, który im nie zagraża. Stąd też mówi się, że inżynier należy do zawodów zaufania publicznego. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja. (akty zgodne z wykazem Izby Inżynierów)

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – czyli jakie?

Samodzielne funkcje w budownictwie mogą się wiązać z różnymi czynnościami. Można do nich zaliczyć między innymi prowadzenie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. Dzięki nim możemy też kierować budową albo robotami budowlanymi. Naszymi obowiązkami mogłoby być również projektowanie lub sprawdzanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej. Nie można zapomnieć o możliwości kierowania, nadzorowania i kontrolowania w dziedzinie wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Podsumowanie

Podsumowując, uprawnienia budowlane są niezbędne, aby móc samodzielnie pełnić funkcje techniczne. Są one potwierdzeniem, że dana osoba jest nie tylko odpowiednio wyszkolona i wykształcona, ale i zdobyła doświadczenie zawodowe. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są na mocy prawa potwierdzane przez decyzję organu samorządu zawodowego. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com