fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Jak można zostać inżynierem projektantem dróg?

Odpowiedź na powyższe pytanie w pierwszej kolejności wiąże się z odpowiednim wykształceniem. Otóż osoby, które chcą zajmować się projektowaniem dróg muszą ukończyć studia budowlane o specjalizacji budowa dróg i lotnisk. W związku z tym kandydat zobowiązany jest do ukończenia wydziału budownictwa na politechnice. Na początku student zdobywa wiedzę uniwersalną dla branży budowlanej, po czym wybiera się specjalizację. Tutaj wymaga się wspomnianej wcześniej specjalizacji budowa dróg i lotnisk (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Po odbyciu 5-letnich studiów konieczne jest nabycie prawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czyli uprawnień budowlanych.

Jak można zostać inżynierem projektantem dróg

Praktyka zawodowa w przypadku specjalności budowa dróg i mostów

Oczywiście zdobycie uprawnień budowlanych jest możliwe tylko wtedy, jeśli zrealizuje się praktykę zawodową. Odbywa się ją pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia bez ograniczeń w wybranej specjalności (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Kwestie związane z rodzajem oraz czasem trwania praktyki określone są przez przepisy oraz samorządy zawodowe inżynierów budownictwa. Dokumentem, który potwierdza praktykę jest oświadczenie. Po jego uzyskaniu kandydat składa wniosek do komisji kwalifikacyjnej przy właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Wówczas uruchamia się postępowanie kwalifikacyjne. Jeżeli kandydat je przejdzie może przystąpić do egzaminu.

Egzamin pisemny oraz ustny

Z pewnością egzaminy są stresujące, jednak ich zaliczenie jest konieczne, aby otrzymać uprawnienia budowlane w danej specjalności. Polska Izba Inżynierów Budownictwa wyłania spośród swoich członków Krajową Komisję Kwalifikacyjną, która ustala termin egzaminów. Część pisemna opiera się na teście jednokrotnego wyboru (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Po jej zdaniu można przystąpić do części ustnej. Tutaj sprawdza się umiejętności kandydata z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy.

Informacje w pigułce

Podsumowują wszystkie dotychczasowe informacje zyskujemy wiedzę dotyczącą zawodu inżynier projektant dróg. Aby nim zostać konieczne jest posiadanie specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. Kandydat musi uzyskać pozytywny wynik z egzaminu państwowego, dzięki czemu zyskuje uprawnienia budowlane (program z aktami na uprawnienia budowlane). Z kolei pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest możliwe dopiero po wpisaniu na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz opłaceniu składek.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com