fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przygotowanie podłoża pod izolacje

Podłoże pod izolacje powinno być trwałe i nieodkształcalne. Powierzchnie podkładów pod izolacje powinny być równe, czyste i odpylone. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża powinna być zatarta na gładko. Pod izolacje z wkładkami z papy wystarczy zgrubne wyrównanie podłoża łatą (zatarcie na ostro). Styki płaszczyzn prostopadłych powinny być wyokrąglone łukiem o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm.

Podłoże pod izolacje przyklejane lepikiem asfaltowym powinno być zagruntowane roztworem lub emulsją asfaltową. Gruntowanie można wykonać na podkładzie wysuszonym do wilgotności nie większej niż 5%, przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C. Powłoki gruntujące powinny być nanoszone w dwóch warstwach.

 

Rodzaje izolacji

Podział w zależności od układu warstw izolacji i stosowanych materiałów rozróżnia się izolacje typu lekkiego, średniego i ciężkiego.

Izolacje typu lekkiego

Stosuje się w celu ochrony budowli przed wnikaniem wilgoci, najczęściej w kierunku bocznym. Wykonywane są przede wszystkim jako izolacje ścian piwnic i ścian fundamentowych w gruntach suchych i dobrze przepuszczających wodę (np. piaski).

Materiały: dwu- lub trzywarstwowe powłoki z mas bitumicznych bez wkładek o grubości nie mniejszej niż 2 mm płynne powłoki bitumiczne, hydroizolacyjne wyprawy cementowe, preparaty hydrofobowe uszczelniające powierzchnię przegrody, zestawy filtracyjno-drenażowe itp.

Izolacje typu średniego

Stosowane są w celu zabezpieczenia przed wodą opadową bezpośrednią lub przesączającą się w kierunku przegrody, na dachach, tarasach, ścianach i podłogach piwnic w gruntach o dużym zawilgoceniu

Materiały: elastyczne wyroby wodochronne (asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku), bezspoinowe powłoki z mas bitumiczno-mineralnych, elastyczne lub sztywne wyprawy powłokowe na bazie cementu itp. bitumiczne izolacje z jedną, dwiema lub trzema warstwami wkładek z papy asfaltowej,

Izolacje typu ciężkiego

Stosowane są w celu zabezpieczenia budowli przed wodą naporową, tj. pod ciśnieniem, na przykład w częściach podziemnych budynku położonych poniżej zwierciadła wody gruntowej.

Materiały: izolacje bitumiczne z wkładkami, np. z papy (3 lub 4 warstwy) lub z blach (1 lub 2 warstwy) oraz izolacje z tworzyw sztucznych, szlamy uszczelniające, mikrozaprawy.

 

Podział izolacji ze względu na obciążenie wilgocią

Podział izolacji, w zależności od stopnia obciążenia wilgocią:

  • I stopień obciążenia wilgocią: obciążenie wilgocią zawartą w gruncie i niezalegającą woda opadową
  • II stopień obciążenia wilgocią: czasowe oddziaływanie spiętrzającej się wody opadowej, woda zalegająca (w przypadku zalegania gruntów spoistych np. gliny, margla, iłów, uniemożliwiających szybkie wsiąkanie wilgoci).
  • III stopień obciążenia wilgocią: długotrwałe oddziaływanie na fundamenty wody pod ciśnieniem (wysoki poziom wód gruntowych, powyżej poziomu posadowienia).

 

Izolacje części budynku stykających się z gruntem

W podpiwniczonych budynkach mieszkalnych rodzaj izolacji zależy przede wszystkim od poziomu wody gruntowej, rodzaju gruntu wokół budynku i od przeznaczenia piwnic.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com