fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Prace nad deregulacją w uprawnieniach budowlanych

Choć prace nad tzw. ustawą de regulacyjną trwały od 2012 roku, to dopiero niedawno zostały wprowadzone w życie. Jak zawsze gdy mówimy o bardziej skomplikowanych ustawach i tak długim czasie rac nad nią, ostateczne zmiany wprowadzone za jej pomocą różniły się bardzo od założeń jej projektu. Mimo to zawiera  ona wiele zmian w porównaniu do ustawy wzorcowej. Choć nie wprowadzono tego co zakładano, z czasem weszły inne nowe pomysły. Jej zapisy odnoszą się do Prawa budowlanego oraz działalności samorządów zawodowych. Przede wszystkim jej stworzenie miało na celu ułatwić i przyspieszyć drogę do uzyskania uprawnień budowlanych.

deregulacja w uprawnieniach budowlanych
deregulacja w uprawnieniach budowlanych

Jakie wprowadzono zmiany

Przykładami zmian wniesionych poprzez ustawę de regulacyjną jest zmiana niektórych nazw specjalności, dodawanie nowej (hydrotechnicznej), umożliwienie uzyskania nieograniczonych uprawnień dl a inżynierów pierwszego stopnia i ograniczona dla mistrzów i techników.  Wprowadzono również instytucje zwaną patronatem. Inne zmiany dotyczyły trybu praktyk (pod warunkiem że uczelnia podpisze umowę z Krajową Radą PIIB) oraz możliwości nadawania tytułu rzeczoznawcy. Od wprowadzenia zmian by zostać rzeczoznawcą trzeba między innymi posiadać członkostwo w izbie, Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie prowadzić listę rzeczoznawców, a sam  tytuł można przyznać na czas określony.

Zmiany w samorządach zawodowych

Tak jak zostało już wspomniane, zmiany dotyczą również samorządów zawodowych. Ustawa ta wprowadziła dwie ważne zmiany w tym zakresie.  Pierwsza dotknęła znacznie samorząd zawodowy urbanistów. Zmiany dotyczyły całkowitej likwidacji go.  Druga zaś zmiana miała tyczyć się samorządów architektów i inżynierów budownictwa. Zmiany wprowadzone dotyczyły konkretnie zakresu przynależności do tej izby. Między innymi dotyczyło to tego, że inżynierowie i architekci budownictwa musieli posiadać uprawnienia dotyczące projektowania w ograniczonym zakresie czy kierowanie robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń. Podsumowując można by rzec iż  wyłącznie grupa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, jeśli tylko będą chciały skorzystać z tych uprawnień, to muszą przynależeć do izby architektów.  Poza tym zasady dotyczące członkostwa samorządów nie uległy większym zmianom.  Wobec tego łatwo zauważyć iż wprowadzone ulepszenia do ustawy nie będą miały wpływu na pracę w zawodzie członków PIIB. To znaczy, że ludzie będącymi członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mogą nadal wykonywać swój zawód bez dodatkowego uzyskania wpisu na listę Izby Architektów RP. Zmiany te weszły w życie dokładnie po upływie dwóch miesięcy  od momentu podpisania i ogłoszenia ustawy.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com