fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Cele inżyniera telekomunikacji

Podstawowym celem pracy inżyniera telekomunikacji jest utrzymanie techniki telekomunikacyjnej na odpowiednio wysokim poziomie oraz zapewnienie jej rozwoju, tak, aby sprostać rosnącym potrzebom społecznym w tej dziedzinie. Z celem tym związane jest szereg zadań do wykonania dla inżynierów telekomunikacji, pracujących na wielu stanowiskach. Stanowiska te można w przybliżeniu podzielić na: związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczej, prowadzeniem prac naukowych i badawczych, prowadzeniem i nadzorowaniem prac technicznych i modernizacyjnych.

Podziałowi temu można przyporządkować typowe lub bardzo zbliżone do siebie czynności, jakie wykonuje inżynier pracujący w różnych zakładach i instytucjach związanych z telekomunikacją. Dla lepszego zrozumienia charakteru jego pracy, należy nakreślić obraz współczesnej telekomunikacji i kierunki jej rozwoju. Dzieli się ona na tradycyjne działy, takie jak: teletransmisja, radiokomunikacja, telekomutacja oraz nowe jak np. teleinformatyka.

Działy pracy inżyniera telekomunikacji

Nowym i mającym bardzo duże perspektywy rozwoju jest dział telekomunikacji bezprzewodowej powszechnej, złożonej z telefonii komórkowej (systemy NMT450, GSM, DSC), sieci dostępu radiowego (miejskie DECT, wiejskie), telefonii globalnej (system satelitarny Irydium, Globstar) czy systemy nawigacji lądowej dla pojazdów, oraz ogólne GPS.

W każdym z tych działów następuje stały postęp w zakresie systemów, technologii i sprzętu. Dział teletransmisji zajmuje się przekazywaniem na odległość zakodowanych sygnałów mowy, dźwięku, plików komputerowych, przechodzi też z sieci miedzianej na szklaną światłowodową. Jednocześnie powstają nowe systemy obróbki i kodowania sygnałów, tak aby sprostać rosnącym zapotrzebowaniom przekazu coraz większej liczby jednostek informacji. Temu też służy tak zwana cyfryzacja systemów oraz powszechne stosowanie urządzeń komputerowych oraz nowych systemów sieci, takich jak LAN (Local Area Network) czy ISDN (Integrated Services Digital Network).

W tym miejscu należy wymienić nowy dział, teleinformatykę, którego rozwój to przejście z telekomutacji elektromechanicznej na mikroprocesorową w systemach komputerowych. Zapewniają one niespotykane dotychczas możliwości techniczne zarówno w teletransmisji, jak i bezpośrednio na linii abonenta (w usługach abonenckich).

Podsumowanie

Można stwierdzić, że informatyka i technika komputerowa zmienia tradycyjny podział w telekomunikacji. Inżynier telekomunikacji zatrudniony w telewizji, radiu czy zakładzie telekomunikacyjnym posługuje się podobnymi systemami teleinformatycznymi do przekazu satelitarnego jak i naziemnego. Nowe systemy pracujące w technologii ATM (Asynchronous Transef Mode), pracujące szerokopasmowo, przy wykorzystaniu dużej liczby kanałów przepływu informacji, mogą realizować transmisję sygnałów audio i video. Wykorzystanie ich do telekonferencji video, poszerzy funkcje tradycyjnej telewizji o nowe zastosowania.

Większość stanowisk pracy inżyniera telekomunikacji będzie związana z nową techniką i jej zastosowaniem w telekomunikacji. W zakładzie produkcyjnym inżynier telekomunikacji w oparciu o współczesną technologię będzie projektował nowe urządzenia i kierował ich produkcją. W placówkach naukowo-badawczych inżynier będzie badał i oceniał urządzenia czy nowe systemy w technice i organizacji telekomunikacji. W zakładach telekomunikacji będzie wdrażał do użytku nowe rozwiązania i kierował pracą ekip zajmujących się utrzymaniem dobrego stanu technicznego i eksploatacją różnych urządzeń. Wykonując te czynności inżynier telekomunikacji będzie posługiwał się specjalistyczną aparaturą pomiarową, komputerem, specjalistycznym oprogramowaniem, literaturą fachową oraz wyposażeniem biurowym, takim jak telefon, faks, poczta elektroniczna.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com