fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zasady dylatowania fundamentów

Jeżeli warunek równomiernego osiadania budynku jest trudny do spełnienia (np. ze względu na trudności w ocenie wielkości obciążeń w wyniku niejednorodności gruntów itp.) budowlę dzielimy na mniejsze segmenty (dylatujemy).

Każdy z segmentów jest oddzielnym budynkiem posadowionym na własnym fundamencie.

Dylatacje stosuje się w przypadkach:

  • przy posadowieniu budowli na gruntach o różnych właściwościach mechanicznych
  • przy dużej różnicy nacisków jednostkowych pod różnymi częściami budowli
  • przy zastosowaniu różnych rodzajów fundamentów pod częściami budowli
  • przy dobudowywaniu nowego budynku do obiektu istniejącego
  • przy znacznej długości budynku

 

Współczynnik przenikania ciepła – definicja, wzór, czynniki wpływające na jego wartość.

współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] Określa ilość ciepła przepływającego przez 1 m² przegrody przy różnicy temperatur po obu stronach wynoszącej 1 K. Jego wielkość zależy od:

  • – grubości poszczególnych warstw składowych przegrody
  • – przewodności cieplnej materiałów, z jakich są wykonane
  • – występowania w przegrodzie mostków cieplnych, czyli miejsc o zmniejszonej izolacyjności.

 

 

Ściany szczelinowe – zasady łączenia warstw i odprowadzania na zewnątrz wilgoci.

Warstwy muru połączone kotwami, liczba łączników nie powinna być mniejsza niż 4 sztuki na 1m2 ściany. Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych warstwy zewnętrznej (wokół otworów, przy narożu budynku, wzdłuż krawędzi przy przerwach dylatacyjnych) należy umieszczać dodatkowe łączniki w liczbie nie mniejszej niż 3 sztuki na 1mb krawędzi ściany. Minimalna głębokość osadzenia kotwi w murze wynosi 5cm (zalecana 6-8cm). Końcówki kotwi powinny być zagięte na co najmniej 3cm (zagięcie zalecane 5cm). Kotwie wykonuje się najczęściej ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie a ich podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie warstwy zewnętrznej przed zniszczeniami powodowanymi ssaniem wiatru.

Szczelina powinna być ciągła, tzn. obie warstwy ściany nie powinny mieć w żadnym miejscu sztywnego połączenia, szczeliny wypełnione częściowo materiałem izolacyjnym powinny być wentylowane (wypełnione w całości  nie muszą, należy jednak umożliwić odprowadzenie wilgoci na zewnątrz).

Odprowadzenie wody:

U spodu warstwy zewnętrznej w miejscu jej podparcia wykonuje się fartuch z papy bitumicznej (lub innego materiału wodochronnego) a w warstwie zewnętrznej pozostawia się otwory osiatkowane lub osłonięte kratką, którymi woda będzie mogła wypływać na zewnątrz ściany.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com