Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane

Niewątpliwie każdy egzamin jest sytuacja stresującą. Warto więc przygotować się do niego odpowiednio, by uzyskać zadowalające efekty. Liczy się  przede wszystkim posiadana wiedza i umiejętności. Istotne jest również to, abyśmy dokładnie wiedzieli jak wygląda egzamin, jak jest zorganizowany, ile mamy czasu na dane odpowiedzi. Te praktyczne informacje pozwalają przygotować się psychicznie do całej sytuacji.(szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

egzamin na uprawnienia budowlane

egzamin na uprawnienia budowlane

Osoby, które ubiegają się o uprawnienia budowlane w każdej specjalności, muszą zdać egzamin pisemny, a następnie egzamin ustny. Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane ma formę testu wyboru. Każde pytanie posiada 3 odpowiedzi i tylko jedna z nich jest prawidłowa.(egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Co zawierają egzaminy pisemne i ustne na uprawnienia budowlane?

Bardzo istotne jest zaznajomienie się z aktami prawnymi, ponieważ ich znajomość jest wymagana na egzaminie pisemnym i ustnym. Są one ogłaszane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na początku każdego roku.jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne

Pytania testowe pochodzą z bazy pytań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Pochodzą one z zakresu ustaw i rozporządzeń, których znajomość jest wymagana na egzaminach w danym roku. W przypadku egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane bez ograniczeń wszystkie specjalności w tym do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi zawierają 90 pytań testowych. 63 pytania to pytania z ustawy Prawa Budowlanego, 18 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 9 pytań z postępowania administracyjnego.(uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Pisemny egzamin na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie, który dotyczy wszystkich specjalności łącznie do projektowania do kierowania robotami budowlanymi zawiera 60 pytań testowych, w tym 42 pytania z ustawy Prawo Budowlane oraz 12 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, a także 6 pytań z postępowania administracyjnego. Egzamin ten trwa 90 minut.

Na egzamin warto dobrze się przygotować. Jest to bowiem sprawdzenie naszych kwalifikacji i potwierdzenie czy nadajemy się do tego zawodu. W przygotowaniu pomoże Ci nasz serwis uprawnienia-budowlane.com. Znajdziesz tu wszystkie niezbędne materiały do nauki.

 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.