fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Należy wymienić przede wszystkim dokument, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Po 25 września 2014 roku takim dokumentem jest oświadczenie, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej, jest dokumentem podpisanych przez kierownika lub patrona praktyki zawodowej. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Do tego dokumentu dołączone jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki oraz decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków Właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla kierownika lub patrona praktyki. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Postępowanie kwalifikacyjne

Jednym z dokumentów jest wniosek w sprawie nadania uprawnień budowlanych, jego wzór określony jest w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego, do wniosku załącza się również odpis dyplomu magistra inżyniera, technika, czy mistrza, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczony na poziomie technika, następnie suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych, oświadczenie dokument potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, formularz osobowy, zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, że ukończone były studia w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą  Inżynierów Budownictwa, wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej.  (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Kolejne załączniki, które mogą być wymagane przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne to życiorys zawodowy, kserokopia dowodu osobistego, kserokopie uprawnień osób potwierdzających praktykę, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby opiekuna praktyki w okresie potwierdzającym praktykę, oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów, potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy na podstawie, której odbyła się praktyka zawodowa. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com