fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Należy wymienić przede wszystkim dokument, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Po 25 września 2014 roku takim dokumentem jest oświadczenie, które potwierdza odbycie praktyki zawodowej, jest dokumentem podpisanych przez kierownika lub patrona praktyki zawodowej. (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)

Do tego dokumentu dołączone jest zbiorcze zestawienie odbytej praktyki oraz decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków Właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla kierownika lub patrona praktyki. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Postępowanie kwalifikacyjne

Jednym z dokumentów jest wniosek w sprawie nadania uprawnień budowlanych, jego wzór określony jest w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego, do wniosku załącza się również odpis dyplomu magistra inżyniera, technika, czy mistrza, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczony na poziomie technika, następnie suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych, oświadczenie dokument potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej, dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, formularz osobowy, zaświadczenie z uczelni, które potwierdza, że ukończone były studia w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą  Inżynierów Budownictwa, wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej.  (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Kolejne załączniki, które mogą być wymagane przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne to życiorys zawodowy, kserokopia dowodu osobistego, kserokopie uprawnień osób potwierdzających praktykę, zaświadczenie o przynależności do właściwej izby opiekuna praktyki w okresie potwierdzającym praktykę, oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów, potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy na podstawie, której odbyła się praktyka zawodowa. (egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.