fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Dokumentowanie praktyki budowlanej

W dniu 24.09.2014r.  ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zastąpiło ono dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 2006 roku. Wprowadzony akt prawny zmieniał dotychczasowy sposób dokumentowania praktyki budowlanej. Zmiana znacznie ułatwiła ten proces, gdyż zrezygnowano z dziennika praktyk jaki był do tego dnia wymagany. Rozporządzenie weszło w życie 25 września 2014 i od tego dnia prowadzona praktyka jest dokumentowana w uproszczonej formie.

dokumentowanie praktyki budowlanej
dokumentowanie praktyki budowlanej
dokumentowanie praktyki budowlanej
dokumentowanie praktyki budowlanej

Ważną ustawą jaka wpłynęła na możliwość zdobycia uprawnień jest Ustawa deregulacyjna, z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Ustawa weszła w życie 10 sierpnia 2014r. i miała na celu zmniejszenie ograniczeń w dostępie do 91 zawodów, w tym 82 technicznych i 9 finansowych. Wprowadzone zmiany wynikamy z nadmiernej regulacji zawodów, w tym głównie architektów, inżynierów oraz zawodów związanych z rachunkowością. Dostęp do tych zawodów był ograniczony i nie zapewniał konkurencyjności. W świetle Ustawy zaprzestano wydawania książek praktyki zawodowej, a do dnia wejścia w życie nowej ustawy (czyli do 25 września) nie była określona forma dokumentowania praktyki budowlanej.

 

Dokumentowanie na starych i nowych zasadach czyli przed i po  24.09.2014r.

Dokumentowanie praktyki prowadzone jest zatem na dwa sposoby:

1. Praktyka odbywana do 24.09.2014r. – prowadzenie książki praktyki budowlanej, dokładnie opisane w artykułach:

2. Praktyka odbywana od 25.09.2014r. – praktyka dokumentowana w zestawieniu zbiorczym oraz oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki.

3. Jeśli ktoś rozpoczął praktykę w okresie 10.08.2014-24.09.2014r. i nie miał książki praktyki, ponieważ w tym okresie nie  była już wydawana to powinien udokumentować zdobytą praktykę na nowych zasadach (czyli zgodnie z pkt 2).

 

Zmiana przepisów w zakresie dokumentowania praktyki budowlanej ułatwiła ten proces kandydatom przystępującym do egzaminu na uprawnienia. Wypełnianie książki zabierało wiele czasu, zwłaszcza jeśli jej uzupełnienie zostawiliśmy sobie na kilka tygodni przed samym złożeniem dokumentów. Nadal jest jednak wielu zwolenników dokumentowania praktyki w formie książki, dlatego przepisy w tym zakresie mogą ulec jeszcze kiedyś zmianom.

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com