fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czynniki szkodliwe w budownictwie

Tym mianem możemy nazwać te, które w znaczący lub zauważalny sposób wpływają na utrudnienie lub skrajne pogorszenie się stanu zdrowia użytkownika obiektów budowlanych. Ujawniają się one stopniowo po długotrwałym kontakcie z nimi. Skutki czyli w tym przypadku schorzenia nazywa się oficjalnie chorobami zawodowymi. Podmioty, o których wyżej napomknąłem dzielą się na fizyczne , chemiczne, a także biologiczne. Na te pierwsze składają się hałas, drgania mechaniczne, nieprawidłowe oświetlenie, niska temperatura lub wysoka wilgotność. Drugie zaś są sumą wyemitowanych gazów takich jak dymy asfaltowe, pyłków rakotwórczych, toksycznych lub alergenów. Mogą to być również opary powstałe z rozpuszczalników jak i środków do impregnacji drewna,  a także stosowany i legalny w Polsce do 1997 roku azbest używany chociażby na dachach starszych, post wojennych domów. (uprawnienia architektoniczne)

czynniki szkodliwe w budownictwie
czynniki szkodliwe w budownictwie

Hałas jako czynniki szkodliwe

Hałas to w tym przypadku długotrwałe, cykliczne i negatywnie wpływające na nasz organizm drgania (również) mechaniczne mający pośredni lub bezpośredni kontakt z podmiotem. Idealnym przykładem urządzenia jak i miejsca występowania tego zjawiska to plac budowy lub budowa drogi i wykorzystywane tam wiertarki udarowe albo młoty pneumatyczne. Wynikową przebywania w otoczeniu nasycenia tak wysokich decybeli jest pogorszenie lub znaczna wada słuchu. (uprawnienia budowlane 2019)

Oświetlenie jako czynnik szkodliwy

Podobna sytuacja dotyczy miejsc źle oświetlonych. Praca w ciągłym słońcu połączona z wysokim współczynnikiem albedo powierzchni polerowanych lub odbijających światło słoneczne ma tak samo negatywny wpływ jak permanentna ciemność w kopalni lub na placu budowy oświetlonym nocą przez reflektory. Sumą będzie w tym wypadku znaczne pogorszenie zmysłu wzroku. (uprawnienia architektoniczne)

Niska temperatura jak i wysoka wilgotność w miejscach zagrzybionych lub nieocieplonych (źle ocieplonych) może być przyczyną chorób systemu immunologicznego.

Pozostaje substancje szkodliwe

Kontakt  chociażby z dymami asfaltowymi przy wylewaniu materiału drogowego zakończy się zapaleniem spojówek. Może zakończyć się też zapaleniem górnych dróg oddechowych, podobna sytuacja dotyczy styczności z fizycznymi pyłkami. Mające swoje źródło w rozkruszonych spoiwach, cemencie np. na placu budowy są bezpośrednio wdychane przez nas do płuc. W długotrwałym procesie wynik będzie podobny do tego, który powstaje przez kontakt z chemicznymi czynnikami. Wdychanie oparów lub rozpuszczenie rozpuszczalników w wodzie z farb lub impregnatów może zakończyć się zatruciem organizmu. Najgorszym dla użytkownika wyjściem będzie silnie rakotwórczy azbest zakazany w 1996 roku. Zbyt ścisłe przebywanie w otoczeniu jego przerobu skutkować może, jako, że jest to wyrób naturalny, nowotworami nosa i zatok przynosowych.(egzamin na uprawnienia budowlane) Dla dobra i pożyteczności użytkowania ustalono międzynarodowe znaki ostrzegawcze jak i określenia na chemikalia. W specjalistycznym nazewnictwie substancje te mogą być np: uczulające, drażniące, toksyczne, rakotwórcze, żrące, niebezpieczne dla środowiska lub po prostu SZKODLIWE. Są to tak zwane PIKTOGRAMY SUBSTANCJI CHEMICZNYCH. (Poniżej znak substancji szkodliwych używany także w budownictwie)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com