fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym są kierunki pokrewne?

Godnym uwagi jest fakt, że studia pokrewne umożliwiają zdobycie uprawnień budowanych w ograniczonym zakresie. Istotnie są to kierunki uniwersalne, co oznacza, że nie muszą być związane bezpośrednio z konkretną specjalnością uprawnień budowlanych. Należy jednak pamiętać, że na polskich uczelniach brak jest usystematyzowania (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Pojawiają się zatem spore rozbieżności w tym zakresie. Dotyczą one nazw kierunków umieszczonych załączniku nr 2 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie a ukończonym kierunkiem studiów.

Czym są kierunki pokrewne

Na jakiej podstawie ocenia się, kto może starać się o określone uprawnienia?

Istotnie w związku z ww. rozbieżnościami  Komisja Kwalifikacyjna może zażądać dołączenia do dokumentów wypisu z przebiegu studiów lub suplementu do dyplomu.  Stanowią one podstawę do ocenienia, czy dana osoba może starać się o określone uprawnienia (egzamin na uprawnienia budowlane). W przypadku, gdy choć w 1/3 program studiów wiąże się z zakresem studiów określonych w ww. załączniku, to kandydat może przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.  

Przykłady kierunków pokrewnych

Z pewnością warto wspomnieć o tym, jakie są kierunki pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień. I tak konstrukcyjno-budowlana odpowiada architekturze, architekturze i urbanistyce, inżynierii środowiskowej, budownictwu hydrotechnicznemu, melioracji, inżynierii i gospodarce wodnej. Specjalności architektoniczne – kierunki w zakresie budownictw,  instalacyjne telekomunikacyjne – informatyka, inżynieria elektryczna, elektrotechnika, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników. Z kolei  instalacyjne sanitarne odpowiadają kierunkom w zakresie budownictwa (egzamin na uprawnienia budowlane). Natomiast instalacyjne elektryczne – elektronika, energetyka, elektryczny transport szynowy, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja. Z kolei  inżynieryjne kolejowe w zakresie sterowania ruchem kolejowym – elektroenergetyka, automatyka i robotyka.

Kierunki odpowiadające

Istotnie należy pamiętać, że nie dla wszystkich specjalności uprawnień budowlanych występują kierunki pokrewne. Wówczas przypisane są im tylko kierunki odpowiadające.
Oczywiście w takiej sytuacji do egzaminu na uprawnienia budowlane mogą przystąpić wyłącznie absolwenci określonych kierunków studiów. Kierunki te muszą być przypisane do danych specjalności (program na uprawnienia budowlane w wersji android). Przykładem są tutaj uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń, architektoniczne bez ograniczeń, inżynieryjne mostowe oraz inżynieryjne drogowe.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com