fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

W projekcie budowlanym zawarte są najważniejsze informacje, na pierwszej stronie znajduje się nazwa, adres oraz kategoria budowlanego obiektu, numer ewidencyjny działki, na której obiekt będzie budowany. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Na pierwszej stronie znajdują się również informacje ile stron posiada dany projekt. Projekt zawiera część opisową, projekt instalacyjny oraz część architektoniczną.

Istotne informacje na początku projektu:

-nazwa,

-imię i nazwisko projektanta wraz z adresem siedziby biura architektonicznego,

-adres oraz kategorie budowanego obiektu,

-instalacje elektryczne, sanitarne, konstrukcja, architektura.

-numer ewidencyjny działki, na której obiekt będzie budowany,

-nazwa lub imię i nazwisko inwestora oraz jego adres,

-zakres opracowań, wykaz uprawnionych do zmian architektów w poszczególnych kategoriach,

Część opisowa projektu

Cześć opisowa projektu zawiera informacje na temat posadowienia domu, informacje na temat zagospodarowania działki i najbliższego otoczenia. Tutaj umiejscowiony jest również opis techniczny części architektonicznej projektu, techniczny opis konstrukcji i obliczenia elementów konstrukcyjnych. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Część instalacyjna projektu

Część instalacyjna projektu zawiera odpowiednie obliczenia instalacyjne, schemat i rysunki elementów instalacji, które rozmieszczone są  w skali 1 do 100. Informacje te dotyczą instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, centralnego ogrzewania. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Cześć architektoniczna projektu

Część architektoniczna projektu zawiera rzuty fundamentów, dachu, parteru oraz pozostałych kondygnacji oraz ich powierzchnię, więźby dachowe, rozmieszczenie ścian, przekroje podłóg, dachu. Część architektoniczna posiada informacje dotyczące stolarki okiennej oraz elewacji. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Projekt zagospodarowania terenu

Podstawowe dane projektu zagospodarowania terenu:

   rozmiary i usytuowanie budynku,całkowitą powierzchnię działki,    rozmieszczenie poszczególnych obiektów w granicach działki. -rozmieszczenie elementów infrastruktury (studni, kanalizacji, przyłącza gazowego itp.) . (egzamin ustny uprawnienia architektoniczne – pytania)Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0