fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Proces starzenia cementu

Im dłużej będzie się przechowywać cement, tym bardziej będzie on tracił swoje pewne cechy oraz właściwości (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne). Starzenie cementów charakteryzuje się tym, że obniżają się ich parametry wytrzymałościowe i opóźnia się ich początek i koniec wiązania. Cement się starzeje z powodu swojej higroskopijności. Łączy się on z wilgocią z powietrza i zachodzi wcześniej częściowa reakcja. Bardziej higroskopijne są cementy z wyższych klas. Te cementy, które się starzeją, noszą nazwę zwietrzałych, a rozpoznać je idzie po grudkach, które się w nich tworzą.

Cement – materiały budowlane

W sytuacji, gdy nie poddaje się cementu badaniom wytrzymałościowym przed jego użyciem, a podejrzewa się, że zaczął się proces starzenia, należy sprawdzić stopień zwietrzenia (pojawienie się grudek). Jeżeli w cemencie będą grudki, to są dwa wyjścia. Jeżeli w cemencie są grudki, ale można je bez problemu rozgnieść lub rozpadają się w wodzie, to można go wykorzystać i jednocześnie dodać więcej cementu. Chodzi o to, żeby wskaźnik cementowo-wodny był wyższy o 10% od przyjętego na początku. W momencie, gdy w cemencie będą grudki, których nie będzie można rozgnieść w palcach lub nie rozpadną się w wodzie, to należy przesiać cement w celu usunięcia tych grudek. Robi się to używając sito, które ma kwadratowe oczka o wielkości 2 mm. Jeżeli grudek nie będzie więcej niż 30% w stosunku ciężarowym, to można użyć takiego cementu (wcześniej sprawdzając wytrzymałość betonu).

Do każdej dostawy cementu powinno być dołączone potwierdzenie zgodności lub certyfikat zgodności dostawy z wymogami odpowiedniej normy lub specyfikacji.

Transport i przechowywanie cementu

Cement można transportować luzem lub w workach po 25 kilogramów (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne). Przewóz powinien odbyć się odpowiednimi środkami transportu, które zabezpieczą ładunek przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem oraz przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Aktualnie cement transportuje się w workach i znajduje się na foliowanych paletach. Z kolei cement luzem należy transportować pojazdami, które są do tego przeznaczone – cementowozy, cementowagony.

Cement w workach należy przechowywać w zamkniętych, suchych, przewiewnych magazynach. Układając worki w magazynie, niezbędne jest zostawienie przejścia, który pozwoli na dostęp do wszystkich worków. W sytuacji, gdy cement będzie przechowywany do 10 dni, to należy go magazynować na wolnym powietrzu, pod zadaszeniem, z zabezpieczeniem przed ściekami wody opadowej (np. przez nakrycie matami brezentowymi). Z kolei cement luzem powinien być magazynowany w specjalnie do tego przeznaczonych zasobnikach stalowych – silosach, które są  przystosowane do pneumatycznego załadunku i wyładunku.

Certyfikat zgodności EC

Zgodnie z normą PN-EN 197-2 zgodność cementu z określoną normą można wykazać certyfikatem zgodności, który wydaje jednostka certyfikująca (uprawnienia architektoniczne – egzamin). Certyfikat zgodności pozwala producentowi na stosowanie znaku zgodności, który umieszcza się na opakowaniu. Dodatkowo może on wydawać deklarację zgodności. W takim certyfikacie powinny się znaleźć poniższe informacje:

– nazwa i adres jednostki wydającej certyfikat,

– nazwa i adres producenta oraz miejsce produkcji,

– opis wyrobu (oznaczenia normowe według EN-197-1),

– postanowienia, którym wyrób odpowiada (EN-197-1),

– numer certyfikatu,

– warunki i okres ważności certyfikatu, jeżeli ma to zastosowanie,

– nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu.

Każdy wyrób, który posiada certyfikat zgodności EC, ma dołączoną dodatkowo deklarację zgodności EC. Zawiera ona takie informacje jak:

– nazwisko i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego swą siedzibę w EEA (European Economic Area),

– numer powiązanego z deklaracją certyfikatu zgodności,

– nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania w imieniu producenta.

Jeżeli cement jest workowany to zaleca się, żeby na worku albo w dokumentach towarzyszących zawarto takie informacje jak:

– oznakowanie CE,

– numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej,

– informacje towarzyszące.

W sytuacji, gdy cement jest luzem wszystkie informacje powinny być w dokumentach handlowych, w praktycznej formie.

Więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com