fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Istotnie, dnia 17 grudnia 2017 roku na posiedzeniu senackiej Komisji Ustawodawczej podjęto decyzję o wykonaniu wyroku […]

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Oczywiście w kwestii związanej z decyzją o nadanie uprawnień mogą pojawić się ewentualne wątpliwości (program […]

Nowy sposób dokumentowania praktyki zawodowej Z pewnością warto być na bieżąco z nowymi rozporządzeniami oraz ustawami. Od 9 maja 2014 […]

Inspektor nadzoru Pełnienie powyższej funkcji nie zawsze jest możliwe, mimo posiadania uprawnień budowlanych. Istotnie, nie mogą jej pełnić osoby z […]

Praktyka zawodowa na podstawie umowy Oczywiście odbywając praktykę na podstawie umowy konieczne jest zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami. I tak […]

Specjalność architektoniczna – wykształcenie Oczywiście, aby uzyskać uprawnienia budowlane w ww. specjalności należy posiadać odpowiednie wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową. […]

Kierunki studiów odpowiednich oraz pokrewnych Na pewno każda osoba, która ma zamiar ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych musi ukończyć […]

Weryfikacja oraz kwalifikacja wykształcenia Bezsprzecznie wykształcenie każdej osoby, która ubiega się o uprawienia budowlane jest poddawane weryfikacji oraz kwalifikacji. Istotnie, […]

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Oczywiście kwalifikacja wniosku składa się z kilku etapów. Na początku przewodniczący powołuje Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Składa się […]

Składanie wniosku o uprawnienia budowlane Z pewnością właściwe złożenie wniosku o nadanie uprawnień jest już połową sukcesu (egzamin ustny na […]

Uprawnienia budowlane łączne lub rozdzielne Oczywiście ww. uprawnienia wydaje się do projektowanie lub do kierowania robotami budowlanymi rozdzielnie lub łącznie. […]

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle prawa Sięgając do Prawa budowlanego znajdujemy informację, że ww. funkcje oznaczają działalność związaną […]

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com