fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Blog

inżynier budownictwa

Inżynier budownictwa

Inżynieria budownictwa to szybko rozwijająca się dziedzina nauki. Absolwenci tego kierunku z reguły bez problemu znajdują zatrudnienie na budowie, w biurach projektowych czy też placówkach naukowo-badawczych. Praca w powyższych jednostkach wymaga ukończenia studiów na określonym kierunku. Dodatkowo, aby móc pełnić samodzielną rolę w biurze projektowym lub na budowie należy odbyć praktykę, która umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w określonej specjalności. Inżynier budownictwa zajmuje się wiec projektowaniem obiektów budowlanych, w tym mostów, dróg i obiektów kubaturowych. Może również nadzorować prace nad wykonywaniem obiektów lub ich części.

inżynier budownictwa

inżynier budownictwa

Czytaj dalej »Inżynier budownictwa

schemat statyczny

Schody płytowe – przykłady obliczeń

Schody płytowe to jedne z częściej występujących rodzajów schodów w budownictwie. Spójrz jak należy dokonać obliczeń tego rodzaju kontrukcji.

Zadaniem jest zaprojektowanie schodów płytowych. Obliczenia należy rozpocząć od wyznaczenia maksymalnego momentu obliczeniowego.  Analiza prowadzona jest dla całej szerokości biegu, czyli na długości 130cm.Rozwiązanie sprowadza się do zobrazowania schematu statycznego, schematu obciążeń, wykresu momentów zginających i zaproponowania zbrojenia.

Czytaj dalej »Schody płytowe – przykłady obliczeń

wykopy budowlane

Wykopy budowlane – zabezpieczenie, klin odłamu

  1. Wykopy budowlane – warunki zabezpieczania.

Wykopy budowlane wykonane w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy na czas zmroku i w nocy zabezpieczyć balustradą zaopatrzoną w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

wykopy budowlane

wykopy budowlane

Czytaj dalej »Wykopy budowlane – zabezpieczenie, klin odłamu

zakres aktów prawnych po zmianach

Wymagany zakres aktów prawnych – zmiany jesień 2017

Wykaz aktów w poprzednich latach

Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała kilka dni temu wymagany zakres aktów prawnych, których znajomością muszą wykazać się kandydaci przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane. Różni się on w pewnej zasadniczej kwestii w stosunku do ubiegłych sesji egzaminacyjnych.

Wykaz aktów prawnych w poprzednich latach/sesjach egzaminacyjnych wyglądał następująco:

zakres aktów prawnych przed zmianami

zakres aktów prawnych przed zmianami

Czytaj dalej »Wymagany zakres aktów prawnych – zmiany jesień 2017

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.