fbpx
Przejdź do treści
program
Uprawnienia Budowlane

Bierna ochrona przeciwpożarowa

Bierna ochrona przeciwpożarowa zwana również pasywną ochroną przeciwpożarową dotyczy systemów, którymi w sytuacji zaistnienia warunków pożarowych nie steruje się.  Polega ona na zapobieganiu zjawisku zaistnienia wystąpienia zagrożenia pożarowego. Czyli na zwiększeniu ochrony materiałów przed tym zjawiskiem oraz zminimalizowaniu strat wynikających z wystąpienia pożaru.

Projektowanie obiektów budowlanych

Budynki muszą być zaprojektowanie w sposób, który przy ewentualnym wystąpieniu zagrożenia umożliwia i spełnia określony czas potrzebny na ewakuację osób. Dodatkowa zapewnia się możliwość ewentualnego wyniesienia ważnych przedmiotów oraz dotarcie służb zwalczających zjawisko pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa elementów

Bierna ochrona przeciwpożarowa obejmuje między innymi zabezpieczenie konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych budynku. Prawidłowe ich zabezpieczenie spowalnia rozprzestrzenianie się ognia i zmniejsza oddziaływanie na nie temperatury.  Biernej ochronie przeciwpożarowej podlegają również przewody wentylacyjne. Ale również podlegają mu przejścia tras kablowych, szczelin i dylatacji, rury palne i z materiałów niepalnych, PCV czy żeliwne. Ognioodporna obudowa ścian i stropów tworzy w budynku pewien jego podział na strefy pożarowe, których występowanie jest określone w przepisach prawa budowlanego.  Wytycza się je również przez elementy takie jak szyby, drzwi, płyty czy sufity podwieszane. Wszelkiego rodzaju rury, instalacje techniczne czy kablowe, które przechodzą przez ściany stropy, pomiędzy różnymi strefami muszą spełniać przepisy prawa budowlanego określające parametry takie jak izolacyjność ogniowa, nośność ogniowa oraz szczelność ogniowa.

Przepisy p.poż. w Polsce

W Polsce, przepisy przeciwpożarowe są bardzo surowe i należy pamiętać, że odpowiednio zaprojektowane i zrealizowane systemy ochrony przeciwpożarowej decydują o odbiorze budynku i dopuszczeniu go do użytkowania.Głównym parametrem biernej ochrony przeciwpożarowej jest odporność ogniowa dotycząca elementów budynku lub jego konstrukcji. W zależności od badanego zakresu i obszaru, odporność ogniowa określa czas, w jakim element lub konstrukcja budynku zachowują swoje funkcje. Rozróżniamy kilka klas odporności od F0 do F4. Każda z klas spełnia określony czas odporności mierzony w minutach. Przedstawia się to następująco: F0 – <15; F0,25 – 15 ≤  30; F0,5 – 30 ≤ 60; F1 – 60 ≤ 90; F1,5 – 90 ≤ 120; F2 – 120 ≤ 240; F4 – ≥ 240.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

DARMOWY PORADNIK
Podejdź do egzaminu na Uprawnienia Budowlane

Z poradnikiem otrzymasz wypełniony wzór zbiorczego zestawu praktyk oraz inne dokumenty.

Odkryj wiele ciekawych informacji o promocjach i nie tylko…

Nie zwlekaj, zapisz się do darmowej listy użytkowników i otrzymaj od nas specjalnie przygotowany poradnik.