fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów

Uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą o uprawnieniach budowlanych są warunkiem koniecznym, żeby sprawować wszelkie samodzielne funkcje techniczne w odniesieniu do budownictwa. Wydawane są one poprzez odpowiedni organ samorządu zawodowego w prawidłowej formie decyzji administracyjnej. Decyzja ta wydawana jest po spełnieniu wszelkich wymagań określonych w analizowanej ustawie i przepisach szczególnych, czyli rozporządzeniu ministra właściwego do spraw architektury oraz budownictwa. Wskazuje się, że wszelkie uprawnienia budowlane mogą zostać między innymi udzielane do projektowania i kierowania licznymi robotami budowlanymi. Dodatkowo w uprawnieniach budowlanych powinno się określić specjalność. Wyróżnia siię uprawnienia w specjalności: architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej, a następnie drogowej, mostowej czy kolejowej, wyburzeniowej oraz telekomunikacyjnej, elektrycznej, sanitarnej, hydrotechnicznej). Można również określić ewentualnie specjalizację techniczno-budowlaną czy zakres prac projektowych bądź robót budowlanych ściśle objętych danym uprawnieniem.

 

Wymagania co do uprawnień budowlanych projektowych

Uzyskanie uprawnień budowlanych w licznych  specjalnościach wymaga między innymi ,,do projektowania bez wszelkich ograniczeń oraz sprawdzania projektów budowlanych”: ukończenia studiów magisterskich, a w rozumieniu przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego na kierunku dotyczącym danej specjalności, jak i również odbycia dwuletniej praktyki podczas sporządzania projektów czy odbycia rocznej praktyki na budowie i projektowania w tak zwanym ograniczonym zakresie.

 

Wymagania co do uprawnień budowlanych wykonawczych

Uzyskanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez jakichkolwiek ograniczeń: ukończenia studiów magisterskich, a w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, następnie na kierunku odpowiednim dla wymaganej specjalności, jak i również odbycia dwuletniej praktyki na wybranej budowie, jak i również do kierowania robotami budowlanymi w zawężonym zakresie. Nie należy zapominać, że tak naprawdę warunkiem niezbędnym do zaliczenia praktyki zawodowej staje się praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach. Wśród tych prac wyróżnia się prace projektowe, bądź te polegające na pełnieniu funkcji technicznej na wybranej budowie pod kierownictwem osoby mającej niezbędne uprawnienia budowlane. Natomiast w sytuacji odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem takiej to osoby posiadającej wszelkie uprawnienia obecne w danym kraju.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com