fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Algorytmy doboru zestawu maszyn do transportu mieszanki betonowej

Poniżej przedstawiono dwa algorytmy doboru zestawu maszyn do transportu mieszanki betonowej (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia budowlane). Algorytm 1 dotyczy sytuacji, kiedy zestaw mieszarek samochodowych, który mają taką samą nośność, dostarczają mieszanki z zakładów produkujących beton towarowy do realizacji określonej budowy. Z kolei algorytm 2 dotyczy złożonej sytuacji. Mianowicie zakład produkujący beton towarowy dostarcza go mieszarkami samochodowymi o zróżnicowanej pojemności do kilku jednocześnie realizowanych obiektów .

metody analityczne

Wykonując konstrukcje monolityczne należy spełnić warunek, który dotyczy czasu wiązania mieszanki betonowej. Mianowicie należy zakończyć układanie kolejnej warstwy mieszanki betonowej zanim rozpocznie się wiązanie warstwy dolnej.

Przyjęto, że czas trwania poszczególnych operacji jest stały. Dzięki temu uproszczono opis modelu, który opisuje proces transportu. Oprócz tego ułatwia przeprowadzanie analizy procesu oraz znalezienie optymalnych zestawów maszyn, które biorą udział w transporcie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że na etapie realizacji procesów budowlanych w realnych warunkach wykonawczych (zwłaszcza w transporcie zewnętrznym) czasy trwania części zadań są zmienne (uprawnienia architektoniczne 2021). Przyczynami jest m.in. otoczenie zewnętrzne, czyli:

– zmiana natężenia ruchu pojazdów w ciągu dnia,

– zmiany warunków atmosferycznych,

– zróżnicowany stan techniczny parku maszyn.

Jeżeli założy się, że czasy zdarzeń, które opisują transport betonu są zmiennymi losowymi, to pracę takiego zestawu maszyn można zamodelować wykorzystując teorię masowej obsługi. Strumieniem zgłoszeń w systemie masowej obsługi są mieszarki samochodowe, które dostarczają beton z wytwórni na plac budowy. Urządzeniem rozładowującym (czyli kanałem obsługi) jest pompa samochodowa, która dostarcza mieszankę do miejsca wbudowania. Zakłada się, że czas rozładunku równa się czasowi pracy pompy (pytania na egzamin ustny do uprawnień).

Metody analityczne i symulacyjne

W sytuacji, gdy rozkład jednostek transportowych, które chcą się rozładować na budowie, jest rozkładem Poissona, a rozkład czasów trwania wyładunku jest wykładniczy lub Erlanga, to jest to typowe rozwiązanie, którego problem można rozwiązać metodami analitycznymi. W takim przypadku, że rozkłady strumienia zgłoszeń i kanału obsługi są odmienne od wcześniej opisanych, należy wykorzystać metody symulacyjne.

Dzięki metodom symulacyjnym można przewidzieć to, jak zachowa się system w określonych warunkach. Pozwala to na ocenienie parametrów, które charakteryzują system. Można w taki sposób zbadać i parametry wydajnościowe, i stan poszczególnych faz procesu. Mowa tu o:

– średniej licznie samochodów, które czekają w kolejce,

– średnim czasie oczekiwania samochodów w kolejce na rozładunek,

– prawdopodobieństwie przestoju maszyn podających mieszankę do miejsca wbudowania.

Czas przestoju pompy na budowie, który powstaje pomiędzy zakończeniem transportu jednego ładunku betonu towarowego a rozpoczęciem transportu następnego, nie może być dłuższy niż czas dopuszczalny. Czas dopuszczalny gwarantuje to, że urządzenie transportujące będzie poprawnie działać.

W sytuacji, kiedy jest ograniczona nośność dróg czy mostów do transportu mieszanki betonowej należy użyć samochód o określonej nośności. Mimo wszystko dostawa mieszanki betonowej powinna być zgodna z harmonogramem. Nie może ona przekroczyć terminu, który podano w zawartej umowie (materiały do egzaminu na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com