fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykaz przepisów i norm - listopad 2023

Co obejmuje wykaz aktów i norm przygotowane na 42 sesję egzaminacyjną?

wykaz przepisow i norm 2023

W artykule znajdziesz:

Czym są wykazy przepisów i norm?

Wykaz aktów prawnych i norm

Wykaz aktów prawnych i norm jest publikowany przez PIIB przed każdą  sesją egzaminacyjną. Jest to zestawienie ustaw, rozporządzeń oraz norm, które musi znać kandydat przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane. Wykaz przepisów obejmuje ustawy i rozporządzenia regulujące proces budowlany. Wykaz norm zawiera zestawienie norm związanych z daną specjalnością, z którą związany jest kandydat.

Regulamin przeprowadzania egzaminów przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną wskazuje, że wykazy muszą być opublikowane na co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem egzaminu pisemnego. 

 

Najbliższy egzamin odbędzie się 17 listopada 2023r. Wykazy dla tego egzaminu zostały więc opublikowane na stronie PIIB w dniu 21.08.2023r. 

WAŻNE:
Kandydaci muszą znać przepisy obowiązujące na dzień
1 lipiec 2023 r.

weryfikacja praktyki zawodowej dokumenty

Co znajduje się w wykazie aktów?

Co znajdziesz w wykazie przepisów?

Opublikowany na sesję jesień 2023 wykaz przepisów to zestawienie 155 ustaw i rozporządzeń które muszą znać kandydaci starający się o uprawnienia w specjalnościach, zrzeszanych przez Polska Izba Inżynierów Budownictwa. 

Dla każdej ze specjalności, w których udzielane są uprawnienia budowlane, zestaw przepisów jest inny. Inne akty musi znać przyszły konstruktor starający się o uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlane, a inne elektryk który stara się o uprawnienia elektryczne. Ponadto różnice występują również pomiędzy rodzajami uprawnień (uprawnienia do projektowania czy do kierowania robotami budowlanymi) i zakresem uprawnień budowlanych (bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie).   W rzeczywistości kandydaci muszą więc przyswoić około 100 – 120 aktów prawnych.

Wykaz jest niezwykle ważną częścią egzaminu, ponieważ podczas egzaminu pisemnego będzie sprawdzana wiedza wyłącznie z przepisów zgodnych z wykazem.

 

W wykazie znajdują się następujące specjalności: 

  • konstrukcyjno-budowlana,  
  • inżynieryjna: mostowa, drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, wyburzeniowa, 
  • instalacyjna: telekomunikacyjna, elektryczna, sanitarna. 

 

Są to więc wszystkie specjalności poza architektoniczną. Dla specjalności architektonicznej wykaz publikowany jest przez Izbę Architektów RP. 

 

Podstawa prawna

Wykaz przepisów publikowany jest na podstawie dwóch podstawowych aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz
  • Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Pobierz wykaz przepisów - sesja 42 (jesień 2023)

Wykaz przepisów PIIB - listopad 2023

W dniu 21.08.2023r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa opublikowała wykaz przepisów, których znajomość będzie obowiązywała kandydatów na sesję jesień 2023 (listopad 2023).

Sprawdź jakie są to akty prawne.

Zmiany w stosunku do wykazu z maja

Zmiany w wykazie aktów prawnych

Wykaz przygotowany na sesję wiosna 2023 zawiera 155 aktów prawnych. Poprzedni wykaz również obejmował 155 przepisów. 

Zmiany polegają więc wyłącznie na aktualizacji aktów.  W przypadku niektórych aktów zmiany są znaczące.  Część z nich została zastąpiona zupełnie nowym rozporządzeniem lub ustawą. 

Warte uwagi jest to, że mimo że wykaz został opublikowany w dniu 21 sierpnia to kandydatów obowiązuje znajomość przepisów na dzień 1 lipiec  2023r.

Pobierz wykaz norm- sesja 42 (jesień 2023)

Wykaz norm PIIB - jesień 2023

Poza wykazem przepisów Polska Izba Inżynierów przygotowuje również indywidualnie przed każdą sesją egzaminacyjną wykaz norm. Sprawdź jakie normy będziesz musiał znać  na egzaminie uprawnienia budowlane:

 

Pakiety materiałów przygotowujących do egzaminu

W naszych pakietach znajdziesz:
- programy z testami
- programy z pytaniami na egz. ustny
- segregatory Egzamin Ustny
- segregatory Akty Prawne

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com