fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia Sanitarne Egzamin Ustny

Pytania jakie pojawią się na egzaminie ustnym dla specjalności instalacyjnej sanitarnej.

uprawnienia sanitarne egzamin ustny

W artykule znajdziesz:

Egzamin Ustny w specjalności Instalacje Sanitarne

Egzamin ustny odbywa się zaraz po ogłoszeniu wyników pisemnej części egzaminu lub w kolejnych dniach, w zależności od liczby osób, które zostają zakwalifikowane do egzaminu ustnego. W przypadku specjalności sanitarnej, gdzie ilość kandydatów jest duża w porównaniu  do innych specjalności, egzamin ustny jest przeprowadzany w ciągu kilku dni / tygodni po ogłoszeniu wyników pisemnego egzaminu, w zależności od Okręgowej Izby.

Podczas egzaminu ustnego, osoby przystępujące do egzaminu odpowiadają na pytania, które zostały przygotowane przez Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawów pytań. Dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  komisja przygotowuje indywidualne zestawy pytań, uwzględniając różne rodzaje i zakresy uprawnień budowlanych.

Ocenę odpowiedzi przeprowadza Zespół Egzaminacyjny, przyznając punkty w skali od 0 do 5 za każde zadane pytanie. Suma uzyskanych punktów decyduje o wyniku egzaminu – czy kandydat zdał czy nie.

Ilość pytań w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień:

Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba punktów
uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi10 pytań w tym:
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
34 na 50 możliwych
uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi8 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi8 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi6 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza 6 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych

Uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane

W przypadku osób, które posiadają już uprawnienia budowlane, a które chcą rozszerzyć ich zakres sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Uwzględnia się przy tym rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz terminu ich uzyskania.

Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba punktów
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)8 pytań w tym:
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy,
20 na 30 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)5 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
17 na 25 możliwych

Ocena odpowiedzi na pytania

 • Podczas oceniania odpowiedzi kandydata na egzaminie ustnym nie wystarczy jedynie cytowanie przepisów prawa. Istotne jest, aby nie tylko przytoczyć treść aktów prawnych, ale także dokładnie je przeanalizować, skomentować i wyjaśnić ewentualne notatki oraz szkice, które kandydat sporządził podczas przygotowań do odpowiedzi.
 • Aby uzyskać pozytywną ocenę w części ustnej egzaminu, niezbędne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Komisja egzaminacyjna będzie również oceniać, czy kandydat wyczerpał temat zagadnienia. Dodatkowo, komisja ma prawo zadawać dodatkowe pytania związane z tematyką wylosowanego zestawu.
 • Podczas przygotowań do egzaminu, kandydat może korzystać z aktów prawnych, Polskich Norm oraz Eurokodów.

Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć:

 • Przed rozpoczęciem egzaminu ustnego, osoba przystępująca do niego musi okazać swoją tożsamość, przedstawiając dowód osobisty.
 • Podczas samego egzaminu ustnego, obowiązuje zakaz komunikowania się z innymi osobami, z wyjątkiem członków komisji egzaminacyjnej.
 • Ponadto, uczestnikom egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń, które posiadają pamięć elektroniczną lub służą do komunikacji na odległość, takich jak telefony komórkowe, komputery, laptopy, tablety, mikrofony, skanery, słuchawki itp.

Karta egzaminacyjna

Na karcie egzaminacyjnej, którą przy wejściu na salę egzaminacyjną losuje kandydat, znajdują się pytania, na które będzie on musiał odpowiedzieć przed komisją egzaminacyjną. Cały egzamin ustny, niezależnie od rodzaju uprawnień o które kandydat się ubiega, trwa 60 minut, z czego 25 minut przeznacza się na przygotowanie.

Liczba pytań, na które kandydat będzie musiał odpowiedzieć, zależy od rodzaju uprawnień:

 • Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, to będzie musiał odpowiedzieć na 10 pytań.

 • Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub odrębnie do projektowania lub kierowania robotami bez ograniczeń, to będzie musiał odpowiedzieć na 8 pytań.

 • Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, to będzie musiał odpowiedzieć na 6 pytań.

Pytania z egzaminów ustnych z poprzednich lat?

Poniżej znajdziesz tylko kilka zestawów egzaminacyjnych z poprzednich lat dla specjalności instalacyjnej sanitarnej.

Pozostałe pytania poznasz kupując segregator Egzamin Ustny – pytania i odpowiedzi. 

Zestaw 233 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Czy przy zmianie inwestora potrzebne jest nowe pozwolenie na budowę?
 2. Jakie są organy w okręgowych samorządach Inżynierów?
 3. Kiedy przedsiębiorstwo może zainstalować przedpłatowy licznik
 4. Omów sposoby zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami z autostrad.
 5. Omów badania wykonywane podczas odbioru technicznego końcowego kanału ściekowego.
 6. Jak wykonuje się przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany i stropy.
 7. Naszkicować wpięcie przewodu PE150 do żeliwnego 250.
 8. Naszkicować podłączenie hydrantu naziemnego z rur kielichowych.

Zestaw 58 (do kierowania i projektowania bez ograniczeń)

 1. Jakie są prawa i obowiązki projektanta pełniącego nadzór autorski?
 2. Omów zabezpieczenie wodomierza w pomieszczeniu i studzience.
 3. Warunki projektowania  zbiorników na ścieki.
 4. Określ klasy odporności dla przegród budowlanych.
 5. Parametry instalacji c.o. – od czego zależą?
 6. Omów rodzaje zabezpieczeń przy pracach powyżej 1m.
 7. Omów równoległe połączenie pomp (wykres, punkt pracy).
 8. Jak dostarczyć powietrze do kotła kondensacyjnego na gaz ziemny?
 9. Oszacować kubaturę pomieszczenia kuchni gdzie jest kuchenka o mocy 11kW.
 10. Omów warunki pomieszczeń dla instalacji gazowej dla gazu o gęstości cięższej od gęstości powietrza.

Zestaw 42 (do kierowania i projektowania bez ograniczeń)

 1. Narysuj schemat instalacji c.o. grawitacyjnej w układzie otwartym, dolnozasilanym (sposób projektowania, wzór na obl. ciepła, elementy, dobór urządzeń).
 2. Co to jest kotłownia kontenerowa i gdzie się używa?
 3. W jakich pomieszczeniach izoluje się kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne?
 4. Strefy kontrolowane gazociągu w zależności od ciśnienia.
 5. Omów instalacje sanitarne w przedszkolu.
 6. Co powinien przekazać przełożony pracownikom wchodzącym do zbiornika?
 7. Gdzie sytuuje się kotły gazowe w zależności od mocy kotła i jakie urządzenia zabezp. się stosuje?
 8. Wykonawstwo sieci wodociągowych, materiały, urządzenia, głębokość sadowienia.
 9. Co to jest wentylacja grawitacyjna i wentylacja naturalna, jakie są urządzenia?
 10. Jak zasila się budynki w wodę na terenie bez sieci wodociągowej, elementy, odległości od rowu, budynków itp. strefy ochronne.

Zestaw 125 (do projektowania bez ograniczeń)

 1. Odprowadzanie ścieków z osiedli mieszkaniowych bez sieci kanalizacji – podać odległości. 
 2. Moc cieplna urządzeń i pomieszczeń.
 3. Sposoby łączenia przewodów instalacji wodociągowej.
 4. Instalacja gazowa – opisać elementy.
 5. Gdzie nie można stosować inst. gazowej na gaz cięższy od powietrza. 
 6. Gdzie się stosuje klimatyzacje, jakie parametry ma zapewnić?
 7. Warunki dla pracowników sieciowych przy remoncie, konserwacji i eksploatacji kanalizacji sanitarnej.
 8. Schemat układu zamkniętego co z wymuszonym obiegiem. Opisać elementy składowe.

Zestaw 12 (do projektowania i kierowania bez ograniczeń)

 1. Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku?
 2. Po spełnieniu jakich czynności formalno-prawnych można przystąpić do wykonania przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego lub telekomunikacyjnego? Co powinien zawierać wniosek?
 3. Omów, jakie warunki powinien uwzględnić projektant sieci gazowej?
 4. W jaki sposób obiekt mostowy jest chroniony w przypadku awarii przewodów kanalizacyjnych przeprowadzanych przez obiekt?
 5. Proszę wymienić urządzenia wodociągowe (co najmniej trzy).
 6. W jakim zakresie temperatur rozmnażają się bakterie rodzaju legionella w instalacjach c.w.u.? Jaka jest dla nich temperatura optymalna, a jaka zabójcza?
 7. W jakiej minimalnej odległości od budynku mieszkalnego może być usytuowany zbiornik naziemny z gazem płynnym o pojemności 6m3, a w jakiej odległości taki zbiornik podziemny?
 8. Proszę podać ustalenia dotyczące wykopów otwartych dla sieci kanalizacyjnych, które powinny być zawarte w projekcie.
 9. Omów przedstawione rozwiązania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (do tego był rzut budynku z instalacją went.)
 10. Proszę naszkicować i opisać rodzaj zastosowanych elementów, zwieńczenia studni betonowej, pod nawierzchnią dróg i obszarów dla pieszych, parkingów lub terenów parkowania samochodów osobowych.

Zestaw 2 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Jakie są organy administracji architektoniczno-budowlanej  i nadzoru budowlanego?
 2. Kiedy i po spełnieniu jakich wymagań można przystąpić do wykonania przyłączy?
 3. Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów?
 4. Co to są przewody kominowe dymowe i spalinowe ? Jakie są wymagane przekroje?
 5. Centrala wentylacyjna w zabudowie higienicznej – omów wymagania.
 6. Narysować zestaw wodomierza, omówić rodzaje zaworów antyskażeniowych, jakie są wymagania dla pomieszczeń i studni z wodomierzami?
 7. Narysować i omówić przyłącze gazu do budynku z rur PE.
 8. Jakie są wymagane średnice pionów i  wydajności dla hydrantów wewnętrznych?

Zestaw 32 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Kiedy potrzebny jest projekt organizacji ruchu?
 2. Czemu służy wentylacja i klimatyzacja, kiedy się stosuje?
 3. Czym powinny się charakteryzować osady ściekowe?
 4. Co powinien zawierać projekt geotechniczny?
 5. Co to jest strona obsługowa centrali wentylacyjnej, jakie są rodzaj konstrukcji central wentylacyjnych, jak określamy stronę obslugową?
 6. Czy próba szczelności na instalacji tworzywowej różni się od próby szczelności na instalacjach tradycyjnych?
 7. Kotłownie kontenerowe – czym są, z czego się składają, kiedy się stosuje?
 8. Omów sposób zabezpieczania antykorozyjnego rur stalowych.

Zestaw 90 (do projektowania bez ograniczeń)

 1. Zasady stosowanych powierzchni w oczyszczalni ścieków w stosunku do ścian, schodów, podestów, podłogi.
 2. Omów przedsięwzięcie termomodernizacyjne.
 3. Naprawa bieżącą, naprawa główna – czym jest?
 4. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia układu zamkniętego – omów.
 5. Omów metody układania przewodów w ogrzewaniu podłogowym.
 6. Omów mtody odwodnienia wykopów i rodzaje gruntu przy jakim są stosowane.
 7. Kiedy należy stosować wentylację awaryjną.
 8. Na hali produkcyjnej są dwie strefy zagrożenia pożarowego. W jaki sposób wykona się połączenie tych stref i jak się prowadzi przewody instalacji ppoż pomiędzy tymi strefami w przejściu przez ścianę.

Zestaw 9 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Co powinien zawierać projekt wykopu przy budowie sieci wodociągowej?
 2. Sposoby łącznia rur miedzianych i zakres ich stosowania – omów.
 3. Co powinien zawierać projekt organizacji robót przy remoncie sieci kanalizacyjnej?
 4. Kiedy organ zostaje odsunięty od sprawy?
 5. Definicja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 6. Wymagania dla kotłowni na paliwo stałe 25-2000kW.
 7. Jakie wymagane są  dokumenty przy odbiorze końcowym sieci kanalizacyjnej?
 8. Czy można umieścić w pomieszczeniu o kubaturze 140 m3 nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi urządzenie gazowe z odprowadzeniem spalin o mocy 250kW?

Te i wiele innych pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszym segregatorze Egzamin Ustny

uprawnienia-budowlane_egzamin_ustny_segregator_28

Jak wyglądają opracowania dostępne w segregatorze Egzamin Ustny?

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania opracowane są w sposób szczegółowy. Wiele z nich, zwłaszcza te projektowe, poparte są rysunkami wyjaśniającymi problematykę poruszoną w pytaniu. Dodatkowo przytoczone są akty prawne (ustawy, rozporządzenia), w których można znaleźć odpowiedź lub część odpowiedzi na pytanie.

W segregatorze znajdziesz ponad 1300 pytań, podzielonych na działy tematyczne:

 1. Instalacja kanalizacyjna.
 2. Instalacja gazowa.
 3. Instalacja wodociągowa.
 4. Ogrzewanie.
 5. Wentylacja.
 6. Ustawy / rozporządzenia sanitarne.
 7. Prawo budowlane.
 8. BHP.
 9. Warunki techniczne.
 10. Pozostałe rozporządzenia / ustawy.

Przykładowe pytanie nr 1

Kiedy dla studzienek włazowych należy stosować kaskady kanałowe?

Odpowiedź

Kaskady kanałowe są stosowane w przypadku, gdy różnica wysokości pomiędzy rzędna przyłącza a rzędna kinety w studzience przekracza 0,5 metra. Istnieją różne sposoby wykonania kaskad, w zależności od rozmiaru i rodzaju studzienki.

 

1. Kaskada wewnątrz studzienki (średnica wewnętrzna studzienki ≥ 1200 mm):

  • Kaskada powinna być zamocowana do ściany studni i zakończona na spoczniku kolanem.
  • Kaskada powinna mieć odpowiednią konstrukcję, która umożliwi płynne odprowadzanie wody z różnicą wysokości.
  • W przypadku studzienek betonowych, konieczne może być usunięcie części spocznika i uformowanie nowej kinety, aby zapewnić miejsce dla kaskady.

2. Kaskada na zewnątrz studzienki (dla studzienki o średnicy ≤ 1000 mm):

  • Kaskada powinna być sprowadzona do dna studzienki.
  • Konstrukcja kaskady powinna być odpowiednio zaprojektowana, aby umożliwić swobodny przepływ wody.
  • W studzienkach betonowych należy usunąć część spocznika i uformować nowa kinetę.

3. Studzienki tworzywowe:

  • W przypadku studzienek tworzywowych, kaskada przelotowa powinna być sprowadzona do dna kinety.
  • Jeśli występuje konstrukcja nadbudowy w studzience, kaskadę można wykonać w najbliższym dostępnym elemencie nadbudowy, ale należy uważać, aby nie uszkodzić konstrukcji uszczelnienia studni.

Rys. Kaskada na zewnątrz studzienki tworzywowej. 

Przykładowe pytanie nr 2

Narysować studnię kopaną z pompą pływającą, z zasilaniem bocznym i dnem dogłębionym.

Odpowiedź

 Rys. Studnia kopana z pompą pływającą, z zasilaniem bocznym i dnem dogłębionym (dno studni spoczywa w spągu warstwy wodonośnej)

Przykładowe pytanie nr 3

Omówić zależność wymiarów wykopu w zależności średnicy rur dla przewodów izolowanych.

Odpowiedź

COBRTI INSTAL 4 – warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych

8. Wymagania, które powinny być spełnione przy wykonywaniu wykopów sieci podziemnych

8.1. Należy zapewnić właściwe oznakowanie wykopów i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych,

8.2. Pracownikom pracującym w wykopie należy zapewnić bezpieczeństwo,

8.3. Należy zapewnić dostateczną przestrzeń do układania, podpierania i montażu rurociągu w wykopie na wymaganej głębokości oraz dla właściwego zagęszczania materiału-zasypki wokół rurociągu,

8.4. Wykopy mają być wykonane w taki sposób aby nie miały szkodliwych oddziaływań na nawierzchnię dróg, budynki i inne konstrukcje oraz inne sieci uzbrojenia podziemnego,

8.5. Wykop należy wykonać zgodnie ze specyfikacją trasy sieci i dla głębokości ułożenia rurociągu podanej w projekcie technicznym sieci,

8.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór metody wykonania wykopu, która powinna być zgodna z właściwymi przepisami,

8.7. Wykonawca wykopów odpowiedzialny jest za organizację robót i wszelkie uzgodnienia z zarządami dróg publicznych, z właścicielami nieruchomości prywatnych i zarządcami nieruchomości publicznych,

8.8. Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczące pomiarów, organizacji robót itp. należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w WTWiO dotyczących robót budowlanych.

8.9. Wymiary wykopów powinny być określone przez producenta preizolowanych rur i elementów, powinny stanowić część wytycznych montażu i powinny być przedkładane inwestorowi razem z dostawą rur i elementów. Wymagane, minimalne wymiary wykopu przedstawia Rys., a zalecane wymiary wykopu dla zakresu średnic rurociągów zawiera Tablica 1.

8.10. Wymiary wykopu powinny być powiększone w miejscach połączeń spawanych (niecki spawalniczej), w miejscach odgałęzień, w miejscach montowania kompensatorów jednorazowego działania i w miejscach stref kompensacyjnych. W miejscach stref kompensacyjnych powiększenie wymiarów wykopów powinno odpowiadać wymiarom stref kompensacyjnych podanych w projekcie technicznym sieci.

8.11. Wymiary wykopu dla układania jednej rury preizolowanej, z dwoma i więcej rurami przewodowymi w rurze osłonowej powinny być zgodne z wytycznymi producenta rur preizolowanych i projektem technicznym sieci.

8.12. W trakcie całego procesu montażu rurociągu wykonawca powinien utrzymywać wykop w stanie suchym i czystym oraz zabezpieczyć go przed napływem wody powierzchniowej.

8.13. Przy ewentualnym odwadnianiu należy zadbać o to, aby nie spowodować osiadania otaczających warstw gruntu i w konsekwencji negatywnego wpływu na okoliczne budynki i ziemie uprawne.

8.14. Dno wykopu powinno być zniwelowane i oczyszczone z kamieni.

8.15. Gdy wykop jest głębszy niż 1 m, to przy gruntach niespoistych, zaleca się wykonywanie wykopów skarpowych.

8.16. Dno wykopu powinno być wykonane z wymaganym spadkiem, nie dopuszcza się ujemnej tolerancji rzędnych dna wykopu.

8.17. Wykonanie wykopu podlega odbiorowi międzyoperacyjnemu-częściowemu.

Przykładowe pytanie nr 4

Obliczyć minimalną pojemność użytkową naczynia wzbiorczego przeponowego oraz minimalna pojemność całkowita naczynia wzbiorczego przeponowego z hermetyczną przestrzenią gazową dla danych jak poniżej.

Odpowiedź

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

Dane:

– pojemność instalacji  – 3,2 m3

– obliczeniowa temperatura zasilania wody instalacyjnej – 85oC

– ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym – 1,2 bar

– maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu  – 4,0 bar

 

NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE DOBRANE WEDŁUG WYMAGAŃ NORMY

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi:

Przykładowe pytanie nr 5

Narysować odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

Odpowiedź

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 159.

(…)

 1. W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza się instalowanie kurków głównych w miejscach łatwo dostępnych z zewnątrz, niebędących pomieszczeniami, np. w podcieniach, prześwitach, bramach, w odległości nie większej niż 2 m od lica zewnętrznego budynku.

 

Rysunek:

Rys. Lokalizacja kurka głównego w budynkach o charakterze monumentalnym

Przykładowe pytanie nr 6

Narysować i omówić jak zabezpieczyć rury kanalizacyjne i studzienkę kanalizacyjną przy występowaniu wody gruntowej w wykopie.

Odpowiedź

W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej konieczne jest zabezpieczenie studzienki przed wyporem wody. Jednym ze sposobów jest stabilizacja posadowienia studzienki poprzez obetonowanie jej podstawy.

 

Obetonowanie podstawy studzienki polega na wykonaniu betonowego fundamentu wokół podstawy, aby zapewnić dodatkową stabilność i zabezpieczenie przed wyporem wody.

 

W przypadku pojawienia się wody w wykopie podczas instalacji studzienek i rur, istnieje konieczność usunięcia wody w celu zapewnienia stabilnych warunków pracy i zabezpieczenia instalacji. Istnieje kilka metod odwadniania wykopu:

 

1. Miejscowe studnie: Można zainstalować tymczasowe studnie wokół wykopu, które będą zbierać wodę gruntową. Woda może być pompowana z tych studni przy użyciu pompy zanurzeniowej lub innej odpowiedniej pompy.

2. Drenaże podziemne: Inną opcją jest zainstalowanie drenażu podziemnego, takiego jak igłofiltr lub drenaż śródziemnowy. Drenaże te pomogą w odprowadzaniu wody z wykopu do odpowiednio przygotowanego systemu odprowadzania wody.

3. Geowłóknina: W przypadku występowania wody gruntowej lub gruntów gliniastych, zaleca się stosowanie geowłókniny w celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu do strefy studzienki oraz przemieszczaniem się materiału gruntowego. Geowłóknina jest materiałem o dużej przepuszczalności wodnej, ale jednocześnie zatrzymuje cząstki gruntu, co zapobiega ich przenikaniu.

Ważne jest również odpowiednie zagęszczenie gruntu piaszczystego wokół studzienek, aby zapewnić stabilność i uniknąć ewentualnego unoszenia się rurociągu. Zalecane wartości zagęszczenia wynoszą 98-100% i powinny być monitorowane i kontrolowane podczas procesu instalacji.

 

Poprawnie układanie geowłókniny wokół przewodów i w wykopach jest istotne dla zapewnienia skutecznego zabezpieczenia przed migracją gruntu oraz wyporem wody gruntowej. Poniżej zostały przedstawione różne zastosowania geowłókniny w celu ochrony przewodów i stabilizacji wykopów:

 

1. Ochrona przed migracją gruntu: Geowłókninę należy układać poczynając od dna wykopu i kontynuować aż do obszaru 0,5 m powyżej obsypki przewodu. Ten sposób układania chroni podsypkę i obsypkę przed migracją gruntu, co zapobiega osiadaniu i nierównomiernemu rozłożeniu gruntu wokół przewodu. Boki geowłókniny przy ścianach wykopu powinny być wywinęte do góry i przysypane gruntem w celu dodatkowego zabezpieczenia.

2. Ochrona przed wyporem wody gruntowej: W przypadku występowania wody gruntowej, geowłókninę można układać w kształcie litery „Ω”. Oznacza to, że geowłóknina jest ułożona wokół przewodu, a następnie jest podnoszona w górę wzdłuż boków wykopu i przysypywana gruntem. Ten sposób zapobiega wyporowi wody i minimalizuje kontakt wody gruntowej z przewodem.

3. Stabilizacja przewodu przed nierównomiernym osiadaniem: Aby zabezpieczyć przewód przed nierównomiernym osiadaniem, geowłókninę należy umieścić na dnie wykopu oraz na bocznych ścianach w strefie podsypki. Geowłóknina działa jako warstwa stabilizująca, zapobiegając nierównomiernemu osiadaniu gruntu i utrzymując stabilność przewodu.

Te i wiele innych pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszym segregatorze Egzamin Ustny

uprawnienia-budowlane_egzamin_ustny_segregator_28
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com