fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uprawnienia Sanitarne Egzamin Ustny

Pytania jakie pojawią się na egzaminie ustnym dla specjalności instalacyjnej sanitarnej.

uprawnienia sanitarne egzamin ustny

W artykule znajdziesz:

Egzamin Ustny w specjalności Instalacje Sanitarne

Egzamin ustny odbywa się zaraz po ogłoszeniu wyników pisemnej części egzaminu lub w kolejnych dniach, w zależności od liczby osób, które zostają zakwalifikowane do egzaminu ustnego. W przypadku specjalności sanitarnej, gdzie ilość kandydatów jest duża w porównaniu  do innych specjalności, egzamin ustny jest przeprowadzany w ciągu kilku dni / tygodni po ogłoszeniu wyników pisemnego egzaminu, w zależności od Okręgowej Izby.

Podczas egzaminu ustnego, osoby przystępujące do egzaminu odpowiadają na pytania, które zostały przygotowane przez Komisję Kwalifikacyjną w formie zestawów pytań. Dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  komisja przygotowuje indywidualne zestawy pytań, uwzględniając różne rodzaje i zakresy uprawnień budowlanych.

Ocenę odpowiedzi przeprowadza Zespół Egzaminacyjny, przyznając punkty w skali od 0 do 5 za każde zadane pytanie. Suma uzyskanych punktów decyduje o wyniku egzaminu – czy kandydat zdał czy nie.

Ilość pytań w zależności od rodzaju i zakresu uprawnień:

Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba punktów
uprawnienia bez ograniczeń łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi10 pytań w tym:
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 4 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
34 na 50 możliwych
uprawnienia bez ograniczeń - odrębnie do projektowania albo kierowania robotami budowlanymi8 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi8 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie odrębnie do projektowania albo do kierowania robotami budowlanymi6 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych
uprawnienia w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza 6 pytań w tym
 • 1 pytanie z umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa;
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych

Uprawnienia budowlane w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane

W przypadku osób, które posiadają już uprawnienia budowlane, a które chcą rozszerzyć ich zakres sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Uwzględnia się przy tym rodzaj i zakres posiadanych uprawnień budowlanych oraz terminu ich uzyskania.

Rodzaj i zakres uprawnieńIlość pytańWymagana liczba punktów
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)8 pytań w tym:
 • 3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
27 na 40 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie)6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
20 na 30 możliwych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie)6 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy,
20 na 30 możliwych
do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie)5 pytań w tym:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;
 • 2 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy
17 na 25 możliwych

Ocena odpowiedzi na pytania

 • Podczas oceniania odpowiedzi kandydata na egzaminie ustnym nie wystarczy jedynie cytowanie przepisów prawa. Istotne jest, aby nie tylko przytoczyć treść aktów prawnych, ale także dokładnie je przeanalizować, skomentować i wyjaśnić ewentualne notatki oraz szkice, które kandydat sporządził podczas przygotowań do odpowiedzi.
 • Aby uzyskać pozytywną ocenę w części ustnej egzaminu, niezbędne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie postawione pytania. Komisja egzaminacyjna będzie również oceniać, czy kandydat wyczerpał temat zagadnienia. Dodatkowo, komisja ma prawo zadawać dodatkowe pytania związane z tematyką wylosowanego zestawu.
 • Podczas przygotowań do egzaminu, kandydat może korzystać z aktów prawnych, Polskich Norm oraz Eurokodów.

Dodatkowe informacje o których warto wiedzieć:

 • Przed rozpoczęciem egzaminu ustnego, osoba przystępująca do niego musi okazać swoją tożsamość, przedstawiając dowód osobisty.
 • Podczas samego egzaminu ustnego, obowiązuje zakaz komunikowania się z innymi osobami, z wyjątkiem członków komisji egzaminacyjnej.
 • Ponadto, uczestnikom egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń, które posiadają pamięć elektroniczną lub służą do komunikacji na odległość, takich jak telefony komórkowe, komputery, laptopy, tablety, mikrofony, skanery, słuchawki itp.

Karta egzaminacyjna

Na karcie egzaminacyjnej, którą przy wejściu na salę egzaminacyjną losuje kandydat, znajdują się pytania, na które będzie on musiał odpowiedzieć przed komisją egzaminacyjną. Cały egzamin ustny, niezależnie od rodzaju uprawnień o które kandydat się ubiega, trwa 60 minut, z czego 25 minut przeznacza się na przygotowanie.

Liczba pytań, na które kandydat będzie musiał odpowiedzieć, zależy od rodzaju uprawnień:

 • Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, to będzie musiał odpowiedzieć na 10 pytań.

 • Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie lub odrębnie do projektowania lub kierowania robotami bez ograniczeń, to będzie musiał odpowiedzieć na 8 pytań.

 • Jeśli kandydat ubiega się o uprawnienia odrębnie do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, to będzie musiał odpowiedzieć na 6 pytań.

Pytania z egzaminów ustnych z poprzednich lat?

Poniżej znajdziesz tylko kilka zestawów egzaminacyjnych z poprzednich lat dla specjalności instalacyjnej sanitarnej.

Pozostałe pytania poznasz kupując segregator Egzamin Ustny – pytania i odpowiedzi. 

Zestaw 233 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Czy przy zmianie inwestora potrzebne jest nowe pozwolenie na budowę?
 2. Jakie są organy w okręgowych samorządach Inżynierów?
 3. Kiedy przedsiębiorstwo może zainstalować przedpłatowy licznik
 4. Omów sposoby zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniami z autostrad.
 5. Omów badania wykonywane podczas odbioru technicznego końcowego kanału ściekowego.
 6. Jak wykonuje się przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany i stropy.
 7. Naszkicować wpięcie przewodu PE150 do żeliwnego 250.
 8. Naszkicować podłączenie hydrantu naziemnego z rur kielichowych.

Zestaw 58 (do kierowania i projektowania bez ograniczeń)

 1. Jakie są prawa i obowiązki projektanta pełniącego nadzór autorski?
 2. Omów zabezpieczenie wodomierza w pomieszczeniu i studzience.
 3. Warunki projektowania  zbiorników na ścieki.
 4. Określ klasy odporności dla przegród budowlanych.
 5. Parametry instalacji c.o. – od czego zależą?
 6. Omów rodzaje zabezpieczeń przy pracach powyżej 1m.
 7. Omów równoległe połączenie pomp (wykres, punkt pracy).
 8. Jak dostarczyć powietrze do kotła kondensacyjnego na gaz ziemny?
 9. Oszacować kubaturę pomieszczenia kuchni gdzie jest kuchenka o mocy 11kW.
 10. Omów warunki pomieszczeń dla instalacji gazowej dla gazu o gęstości cięższej od gęstości powietrza.

Zestaw 42 (do kierowania i projektowania bez ograniczeń)

 1. Narysuj schemat instalacji c.o. grawitacyjnej w układzie otwartym, dolnozasilanym (sposób projektowania, wzór na obl. ciepła, elementy, dobór urządzeń).
 2. Co to jest kotłownia kontenerowa i gdzie się używa?
 3. W jakich pomieszczeniach izoluje się kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne?
 4. Strefy kontrolowane gazociągu w zależności od ciśnienia.
 5. Omów instalacje sanitarne w przedszkolu.
 6. Co powinien przekazać przełożony pracownikom wchodzącym do zbiornika?
 7. Gdzie sytuuje się kotły gazowe w zależności od mocy kotła i jakie urządzenia zabezp. się stosuje?
 8. Wykonawstwo sieci wodociągowych, materiały, urządzenia, głębokość sadowienia.
 9. Co to jest wentylacja grawitacyjna i wentylacja naturalna, jakie są urządzenia?
 10. Jak zasila się budynki w wodę na terenie bez sieci wodociągowej, elementy, odległości od rowu, budynków itp. strefy ochronne.

Zestaw 125 (do projektowania bez ograniczeń)

 1. Odprowadzanie ścieków z osiedli mieszkaniowych bez sieci kanalizacji – podać odległości. 
 2. Moc cieplna urządzeń i pomieszczeń.
 3. Sposoby łączenia przewodów instalacji wodociągowej.
 4. Instalacja gazowa – opisać elementy.
 5. Gdzie nie można stosować inst. gazowej na gaz cięższy od powietrza. 
 6. Gdzie się stosuje klimatyzacje, jakie parametry ma zapewnić?
 7. Warunki dla pracowników sieciowych przy remoncie, konserwacji i eksploatacji kanalizacji sanitarnej.
 8. Schemat układu zamkniętego co z wymuszonym obiegiem. Opisać elementy składowe.

Zestaw 12 (do projektowania i kierowania bez ograniczeń)

 1. Co to jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku?
 2. Po spełnieniu jakich czynności formalno-prawnych można przystąpić do wykonania przyłącza elektroenergetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, gazowego, cieplnego lub telekomunikacyjnego? Co powinien zawierać wniosek?
 3. Omów, jakie warunki powinien uwzględnić projektant sieci gazowej?
 4. W jaki sposób obiekt mostowy jest chroniony w przypadku awarii przewodów kanalizacyjnych przeprowadzanych przez obiekt?
 5. Proszę wymienić urządzenia wodociągowe (co najmniej trzy).
 6. W jakim zakresie temperatur rozmnażają się bakterie rodzaju legionella w instalacjach c.w.u.? Jaka jest dla nich temperatura optymalna, a jaka zabójcza?
 7. W jakiej minimalnej odległości od budynku mieszkalnego może być usytuowany zbiornik naziemny z gazem płynnym o pojemności 6m3, a w jakiej odległości taki zbiornik podziemny?
 8. Proszę podać ustalenia dotyczące wykopów otwartych dla sieci kanalizacyjnych, które powinny być zawarte w projekcie.
 9. Omów przedstawione rozwiązania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów (do tego był rzut budynku z instalacją went.)
 10. Proszę naszkicować i opisać rodzaj zastosowanych elementów, zwieńczenia studni betonowej, pod nawierzchnią dróg i obszarów dla pieszych, parkingów lub terenów parkowania samochodów osobowych.

Zestaw 2 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Jakie są organy administracji architektoniczno-budowlanej  i nadzoru budowlanego?
 2. Kiedy i po spełnieniu jakich wymagań można przystąpić do wykonania przyłączy?
 3. Co obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów?
 4. Co to są przewody kominowe dymowe i spalinowe ? Jakie są wymagane przekroje?
 5. Centrala wentylacyjna w zabudowie higienicznej – omów wymagania.
 6. Narysować zestaw wodomierza, omówić rodzaje zaworów antyskażeniowych, jakie są wymagania dla pomieszczeń i studni z wodomierzami?
 7. Narysować i omówić przyłącze gazu do budynku z rur PE.
 8. Jakie są wymagane średnice pionów i  wydajności dla hydrantów wewnętrznych?

Zestaw 32 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Kiedy potrzebny jest projekt organizacji ruchu?
 2. Czemu służy wentylacja i klimatyzacja, kiedy się stosuje?
 3. Czym powinny się charakteryzować osady ściekowe?
 4. Co powinien zawierać projekt geotechniczny?
 5. Co to jest strona obsługowa centrali wentylacyjnej, jakie są rodzaj konstrukcji central wentylacyjnych, jak określamy stronę obslugową?
 6. Czy próba szczelności na instalacji tworzywowej różni się od próby szczelności na instalacjach tradycyjnych?
 7. Kotłownie kontenerowe – czym są, z czego się składają, kiedy się stosuje?
 8. Omów sposób zabezpieczania antykorozyjnego rur stalowych.

Zestaw 90 (do projektowania bez ograniczeń)

 1. Zasady stosowanych powierzchni w oczyszczalni ścieków w stosunku do ścian, schodów, podestów, podłogi.
 2. Omów przedsięwzięcie termomodernizacyjne.
 3. Naprawa bieżącą, naprawa główna – czym jest?
 4. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia układu zamkniętego – omów.
 5. Omów metody układania przewodów w ogrzewaniu podłogowym.
 6. Omów mtody odwodnienia wykopów i rodzaje gruntu przy jakim są stosowane.
 7. Kiedy należy stosować wentylację awaryjną.
 8. Na hali produkcyjnej są dwie strefy zagrożenia pożarowego. W jaki sposób wykona się połączenie tych stref i jak się prowadzi przewody instalacji ppoż pomiędzy tymi strefami w przejściu przez ścianę.

Zestaw 9 (do kierowania bez ograniczeń)

 1. Co powinien zawierać projekt wykopu przy budowie sieci wodociągowej?
 2. Sposoby łącznia rur miedzianych i zakres ich stosowania – omów.
 3. Co powinien zawierać projekt organizacji robót przy remoncie sieci kanalizacyjnej?
 4. Kiedy organ zostaje odsunięty od sprawy?
 5. Definicja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 6. Wymagania dla kotłowni na paliwo stałe 25-2000kW.
 7. Jakie wymagane są  dokumenty przy odbiorze końcowym sieci kanalizacyjnej?
 8. Czy można umieścić w pomieszczeniu o kubaturze 140 m3 nie przeznaczonym na stały pobyt ludzi urządzenie gazowe z odprowadzeniem spalin o mocy 250kW?

Te i wiele innych pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszym segregatorze Egzamin Ustny

uprawnienia-budowlane_egzamin_ustny_segregator_28

Jak wyglądają opracowania dostępne w segregatorze Egzamin Ustny?

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania opracowane są w sposób szczegółowy. Wiele z nich, zwłaszcza te projektowe, poparte są rysunkami wyjaśniającymi problematykę poruszoną w pytaniu. Dodatkowo przytoczone są akty prawne (ustawy, rozporządzenia), w których można znaleźć odpowiedź lub część odpowiedzi na pytanie.

W segregatorze znajdziesz ponad 1300 pytań, podzielonych na działy tematyczne:

 1. Konstrukcje murowe.
 2. Konstrukcje stalowe.
 3. Beton.
 4. Konstrukcje betonowe.
 5. Schody.
 6. Deskowanie.
 7. Drewno.
 8. Dachy.
 9. Pokrycia dachowe.
 10. Stropodachy. 
 11. Stropy.
 12. Tynki.
 13. Dylatacje.
 14. Balkony.
 15. Roboty ziemne.
 16. Fundamenty.
 17. Izolacje.
 18. Kominy. 
 19. Podłogi.
 20. Prawo budowlane.
 21. BHP.
 22. Rusztowania.
 23. Warunki techniczne.
 24. Rozporządzenia / Ustawy.
 25. Pozostałe.

Przykładowe pytanie nr 1

Jakie wyróżniamy rodzaje stężeń?

Odpowiedź

Do wykonania stężeń najczęściej wykorzystuje się pręty o przekrojach: kątowników lub prętów pełnych ze śrubami rzymskimi pozwalające na likwidację ewentualnych luzów. Zwykle wykonuje się je jako stężenia typu X, zakładając że pręty ściskane ulegną sprężystemu wyboczeniu.

 

Zadaniami stężeń w konstrukcjach stalowych jest:

 • zapewnienie stateczności ogólnej całego obiektu, m.in. przeniesienie sił od obciążeń podłużnych np. parcia wiatru na ścianę szczytową lub boczną
 • zapewnienie stateczności przestrzennej poszczególnych poprzecznych układów konstrukcyjnych – m.in. podparcie boczne długich elementów prętowych w celu zwiększenia ich nośności przez zmniejszenie długości wyboczeniowych pasów wiązara kratowego i słupów oraz zmniejszenie długości zwichrzeniowej elementów zginanych

Wśród stężeń wyróżniamy: stężenie połaciowe poprzeczne, stężenie połaciowe podłużne, stężenie ścienne poprzeczne (stężenie ściany szczytowej), stężenie ścienne podłużne oraz tężnik dachowy pionowy.

 

 • Stężenie połaciowe poprzeczne zwane również stężeniem dachowym poziomym poprzecznym bierze udział w przenoszeniu sił poziomych od działania wiatru na ścianę szczytową oraz zwiększa nośność górnego pasa kratownicy przez skrócenie jego długości wyboczeniowej. Takie stężenie stosuje się na całej szerokości dachu, co najmniej w dwóch skrajnych lub sąsiadujących ze skrajnymi polach siatki podpór, tam gdzie występują stężenia ścian podłużnych, a także nie rzadziej niż co 8 pole.
 • Stężenie połaciowe podłużne stosuje się przy okapie dachu wówczas, gdy zachodzi konieczność przeniesienia sił prostopadłych do ścian podłużnych i stworzenia podpór pośrednich słupów ściany zewnętrznej.
 • Stężenia połaciowe podłużne dachów hal projektuje się, gdy rozstaw słupów głównych jest większy od rozstawu rygli dachowych lub gdy stosuje się słupy pośrednie konstrukcji wsporczej obudowy ścian.
 • Tężnik połaciowy pionowy stosuje się w celu zapewnienia bezpiecznego montażu konstrukcji oraz zmniejszenia smukłości dolnych pasów kratownicy. Jest to szczególnie ważne, gdy w dolnym pasie występuje ściskanie, na przykład w przypadku zastosowania lekkich pokryć dachowych.
 • Stężenia dachowe pionowe umieszcza się co najmniej tam, gdzie występują stężenia połaciowe poprzeczne, w miejscach załamania pasów kratownic, w kalenicy lub gęściej w węzłach wiązara.  W uzasadnionych przypadkach można je stosować na całej długości dachu.
 • Stężenia ścienne podłużne zapewniają stateczność podłużną układu nośnego hali oraz uczestniczą w przenoszeniu sił od działania wiatru na ściany szczytowe oraz przekazują je bezpośrednio na fundamenty. Umieszczane są tych samych polach co stężenia połaciowe poprzeczne. 

Przykładowe pytanie nr 2

Omówić zbrojenie na ścinanie w połączeniu słupa z płytą.

Odpowiedź

W układzie płytowo-słupowym następuje duża koncentracja obciążeń w strefie przysłupowej co powoduje powstanie znacznych naprężeń ścinających, które nie mogą być przeniesione przez tradycyjnie zbrojone cienkie płyty stropowe. Siły ścinające działające na płytę w strefie podpory punktowej mogą doprowadzić do ścięcia przekroju płyty.

 

Zapobiec takiemu zniszczeniu można zwiększając grubość płyty stropowej lub wykonując lokalne pogrubienia w postaci stropów grzybkowych charakteryzujących się poszerzoną głowicą słupa, dzięki której zwiększona zostaje powierzchnia podparcia stropów. Często stosowane lokalne pogrubienia stropów w strefach przysłupowych nie są rozwiązaniem ekonomicznym i optymalnym, ograniczają możliwości wykorzystania przestrzeni wewnętrznych, komplikują prace zbrojarskie i szalunkowe, co w efekcie zwiększa koszty budowy. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego zbrojenia na ścinanie w charakterze zbrojenia na przebicie.

Aktualnie do zabezpieczenia konstrukcji przed przebiciem najczęściej stosuje się poprzeczne zbrojenie strefy przypodporowej stropów w postaci:

 • strzemion i prętów odgiętych;
 • elementów systemowych jak np. trzpienie dwugłówkowe.

 

STRZEMIONA I PRĘTY ODGIĘTE

Zgodnie z przepisami zawartymi w normie Eurokod 2, w przypadku płyt, na które działają duże obciążenia rekomendowane jest zastosowanie zbrojenia na ścinanie w postaci strzemion. Są to poprzeczne pręty stalowe ułożone prostopadle do poziomego zbrojenia głównego, układane w regularnych odstępach z zagęszczeniem w miejscach wytężonych, Powinny przenieść przynajmniej 50% oczekiwanej siły ścinającej i obejmować zbrojenie podłużne płyty w strefie ściskanej betonu. W przypadkach bardziej odpowiedzialnych konstrukcji stosuje się także dodatkowo pręty odgięte.

 

ELEMENTY SYSTEMOWE

W celu uniknięcia dodatkowych prac zbrojarskich można stosować elementy systemowe w postaci stalowych trzpieni wykonanych ze stali żebrowanej lub gładkiej, z odkutymi na obu końcach głowicami w kształcie talerzyków. Głowice te gwarantują odpowiednie zakotwienie stali w betonie i minimalizację zarysowania. Trzpienie mogą mieć postać pojedynczych elementów lub mogą być połączone listwą stalową w zestawy zbrojeniowe. Standardowe elementy składają się z 2 lub 3 trzpieni, ale na zamówienie mogą być wykonywane większe elementy. Główną zaletą zbrojenia  jest pełne wykorzystanie nośności stali dzięki niemal bezpoślizgowemu zakotwieniu zbrojenia w betonie.

Przykładowe pytanie nr 3

Narysuj rozmieszczenie kominów na dachu w zależności odległości od przeszkody.

Odpowiedź

Poniżej przedstawiono rysunki rozmieszczenia kominów w zależności od nachylenia dachu oraz odległości przeszkody:

Przykładowe pytanie nr 4

Gdzie i jak w analizie konstrukcji drewnianych uwzględniamy problem elementów podciętych?

Odpowiedź

Przy sprawdzaniu nośności elementów należy uwzględnić koncentrację naprężeń wywołaną podcięciami.

 

Wpływ koncentracji naprężeń można pominąć w następujących przypadkach:

 • rozciągania lub ściskania wzdłuż włókien,
 •  zginania, gdy krawędź podcięta jest rozciągana, lecz nachylenie skosu nie przekracza 1:10, tzn. gdy i ≥ 10 (rys. a),
 • zginania, gdy krawędź podcięta jest ściskana (rys. b).
 

W przypadku belek o przekroju prostokątnym, w których włókna drewna są na ogół równoległe do długości elementu, naprężenia ścinające na podporze podciętej należy obliczać dla wysokości zredukowanej 𝑒𝑓Weryfikacja zastosowanego podcięcia polega na sprawdzeniu warunku zgodnie z równaniem jak poniżej.

 

Jeśli podcięcie nad podporą jest tak usytuowane, że na skutek zginania rozciągane są włókna dolne osłabionego przekroju (rys.6a), to do wytrzymałości należy stosować współczynnik korekcyjny 𝑘𝑣.

gdzie:

kv – współczynnik redukcyjny o następujących wartościach:

i – nachylenie skos belki

h- wysokość belki [mm]

x- odległość od punktu przyłożenia reakcji od początku skosu [mm]

α=hef/h

kn:

 • 4,5 dla LVL
 • 5 dla drewna litego
 • 6,5 dla drewna klejonego warstwowo

Przykładowe pytanie nr 5

Omówić drewnianą więźbę jętkową.

Odpowiedź

Dach jętkowy można stosować przy rozpiętości ścian od 5 do 12 m (zalecane 6 – 9 m) i kącie nachylenia połaci od 25 do 67˚. Przy czym najczęściej wykonuje się go przy dachach o kącie nachylenia powyżej 35˚. Większy kąt nachylenia dachu powoduje bowiem konieczność zastosowania dłuższych krokwi. I co za tym idzie, gdy ich długość wynosi ponad 4,5 m stosuje się poziome wiązary jętkowe (poprzeczne jętki).

Często wznosi się taką konstrukcję w domach z poddaszem użytkowym, gdyż pozwala ona uzyskać odpowiedni kształt pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne.

Składa się z krokwi (o długości powyżej 4,5 m) połączonych w kalenicy i opartych na murłatach oraz z jętek, które łączą naprzeciwległe krokwie, a tym samym przejmują siły rozporowe, nadając sztywność konstrukcji.

Należy przestrzegać ważnej zasady, aby jętka spinała krokiew na odpowiedniej wysokości.

 • Część dolna nie powinna przekraczać 4,5 m (licząc od murłaty).
 • Część górna nie powinna przekraczać 2,5m (licząc od kalenicy).


Konstrukcję jętkową należy wzmacniać w kierunku podłużnym za pomocą wiatrownic lub łat.

Wskazana rozpiętość dachu o konstrukcji jętkowej wynosi 9,0 m, jednak dopuszcza się większe wymiary – do 12,0 m. W takim przypadku długość jętek jest tak duża, że trzeba je podpierać za pomocą jednej lub dwóch płatwi (w zależności od długości jętki) opartych na słupach:

 • jeśli wiązar ma rozpiętość od 7,5 do 9,0 m, wskazana jest jedna płatew oparta na słupie umieszczonym w środku.
 • Przy rozpiętości w granicach 9,0 – 12,0 m, zaleca się zamontowanie dwóch płatwi opartych na 2 słupach.


Etapy montażu dachu krokwiowo-jętkowego (wraz z warstwami izolującymi)

 • Stan wyjściowy przed przystąpieniem do budowy dachu:
  • wymurowane ścianki kolankowe zakończone wieńcem żelbetowym z zabetonowanymi kotwami do zamocowania murłat,
  • wymurowane ściany szczytowe,
  • wymurowane kominy do pełnej wysokości.
 • Ułożenie izolacji przeciwwilgociowej na wieńcach z dwóch warstw papy podkładowej pod murłaty.
 • Zamocowanie murłat na kotwach nakrętkami z dużymi podkładkami.
 • Przygotowanie krokwi przez wykonanie zaciosów w miejscu oparcia na murłacie i na złączeniu w kalenicy. Skrajne widoczne krokwie przed zamontowaniem należy ostrugać i pokryć impregnatem dekoracyjnym.
 • Zamocowanie krokwi na dachu i prowizoryczne ich usztywnienie przybitymi deskami.
 • Zamocowanie jętek łączących poszczególne pary krokwi.
 • Zamontowanie konstrukcji daszków nad gankiem i wykuszem.
 • Wyrównanie krawędzi ścian szczytowych do wysokości dolnej powierzchni krokwi i przyklejenie na wierzchu ściany ocieplenia ze styropianu.
 • Ułożenie folii paroprzepuszczalnej i zamocowanie jej do krokwi przez kontrłaty. Równocześnie z mocowaniem folii należy przybijać łaty pod pokrycie, co umożliwi bezpieczne chodzenie po dachu.
 • Wykonanie obróbek blacharskich wzdłuż okapu, zamocowanie uchwytów do rynien i taśmy wentylacyjnej.
 • Ułożenie dachówek cementowych rzędami wzdłuż okapu.
 • Wykonanie obróbek blacharskich wokół kominów.
 • Zamocowanie elementów wentylacji kalenicowej i gąsiorów.

Te i wiele innych pytań wraz z opracowanymi odpowiedziami znajdziesz w naszym segregatorze Egzamin Ustny

uprawnienia-budowlane_egzamin_ustny_segregator_28
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com