fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podsumowanie XLIII sesji egzaminacyjnej

Jaka jest zdawalność egzaminu na uprawnienia budowlane?

Podsumowanie XLIII sesji egzaminacyjnej

W artykule znajdziesz:

Podsumowanie sesji egzaminacyjnej - wiosna 2024

Wyniki egzaminu jesień 2023

W dniu 24 maja 2024 r. odbył się egzamin pisemny na Uprawnienia Budowlane. W tym dniu w całej Polsce odbył się egzamin pisemny. Został on przeprowadzony w dwóch częściach: 

  • o godzinie 10:00 do egzaminu przystąpili kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
  • o godzinie 13:00 egzamin zdawali pozostali kandydaci w innych specjalnościach.
 
 

Do egzaminu pisemnego podeszło wówczas 3209 osób.  Wynik ten jest wyższy w porównaniu z poprzednią sesją egzaminacyjną, do której podchodziło 2773 osób.

Do egzaminu ustnego w sesji wiosna 2024 r. podeszło 3400 osób. Wynik jest wyższy niż liczba osób z samego testu, ponieważ wiele osób powtarzało egzamin po uzyskaniu negatywnego wyniki jesienią 2024r.  Warto pamiętać, że uzyskując negatywny wynik z testu nie można podejść do egzaminu ustnego. Natomiast negatywny wynik z egzaminu ustnego nie obliguje do ponownego pisania testu w kolejnej sesji. W takiej sytuacji wystarczy podejść ponownie do egzaminu ustnego zdawanego przed komisją egzaminacyjną.

Średnia zdawalność egzaminu pisemnego to 83,87%.

podsumowanie uprawnienia budowlane 2017

Wyniki z podziałem na specjalności i Okręgowe Izby

Wyniki egzaminu, a specjalność

Wyniki egzaminu wykazały, że średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 89,5%, zaś ustnego – 78,56%. 

Ogólna zdawalność egzaminów we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 83,87%. Wynik jest wyższy niż w poprzedniej sesji egzaminacyjnej, ale nieznacznie. 

W tej sesji, 2671 osoby uzyskały uprawnienia budowlane. Najwięcej osób starało się o uzyskanie uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Dla tej specjalności wydano 1183 decyzji. Kolejną najbardziej obleganą specjalnością, podobnie jak w poprzedniej sesji egzaminacyjnej, jest specjalność sanitarna (532 osób).

Z kolei najmniejsza liczba osób, tylko 27, uzyskała uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, a 49 osoby w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Warto zauważyć, że w tej sesji, podobnie jak w poprzedniej, nikt nie podszedł do egzaminu w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej.

Podsumowanie XLIII - specjalnosci

Liczba nadanych uprawnień w poszczególnych Okręgowych Izbach Inżynierów

Najwięcej Uprawnień Budowlanych przyznano w  Mazowieckiej OIIB (429). Warto zauważyć że w poprzedniej sesji egzaminacyjnej uprawnień w tej Izbie było również najwięcej spośród innych Izb. Wówczas wynik nieznacznie różnił się od obecnego i wynosił 422. 

Kolejną Izbą, która przyznała największą liczbę uprawnień jest Śląska OIIB (278) i dalej Wielkopolska OIIB (244). W poprzedniej sesji drugie miejsce również zajęła Izba Śląska. Natomiast Izba Wielkopolska zdetronizowała Izbę Małopolską. 

Najmniejsza liczba uprawnień została przyznana w Izbie Lubuskiej Izbie Lubuskiej (47). 

A jak wyglądały wyniki z poprzedniej sesji egzaminacyjnej?

Podsumowanie egzaminu w sesji jesień 2023 r.

podsumowanie sesji 42
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com