fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podsumowanie 42 sesji egzaminacyjnej

Jak kształtują się wyniki sesji jesień 2023?

podsumowanie sesji 42

W artykule znajdziesz:

Podsumowanie 42 sesji egzaminacyjnej

Wyniki egzaminu jesień 2023

W 42 sesji egzaminacyjnej wzięło udział około 3 tys. osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych, które dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2773 osób podeszło do egzaminu pisemnego, natomiast w egzaminie ustnym wzięło udział 2932 kandydatów. Różnica w ilości osób wynika z faktu, że część osób podchodziła tylko do egzaminu ustnego, ponieważ nie udało im się uzyskać pozytywnego wyniku z tej części egzaminu w poprzedniej sesji egzaminacyjnej. Warto mieć tu na uwadze fakt, że kandydat który zdał egzamin pisemny, ale poślizgnęła mu się noga na egzaminie ustny nie musi w kolejnym podejściu powtarzać testu pisemnego.

Sesja egzaminacyjna jesień 2023 rozpoczęła się 17 listopada 2023 roku. W tym dniu w całej Polsce odbył się egzamin pisemny. Został on przeprowadzony w dwóch częściach: 

  • o godzinie 10:00 do egzaminu przystąpili kandydaci ubiegający się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
  • o godzinie 13:00 egzamin zdawali pozostali kandydaci w innych specjalnościach.

Średnia zdawalność egzaminu pisemnego to 83,41%.

średnia zdawalność egzaminu

Wyniki z podziałem na specjalności i Okręgowe Izby

Wyniki egzaminu, a specjalność

Wyniki egzaminu wykazały, że średnia zdawalność egzaminu pisemnego wyniosła 83,41%, zaś ustnego – 80,97%. 

Ogólna zdawalność egzaminów we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa wyniosła 82,14%.

W tej sesji, 2374 osoby uzyskały uprawnienia budowlane. Spośród nich najwięcej, czyli 1052 osoby, uzyskały je w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kolejną najbardziej obleganą specjalnością jest specjalność sanitarna (477 osób).

Z kolei najmniejsza liczba osób, tylko 27, uzyskała uprawnienia w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, a 44 osoby w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Warto zauważyć, że w tej sesji, podobnie jak w poprzedniej, nikt nie podszedł do egzaminu w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej.

podsumowanie sesji 42 podzial na specjalnosci
podsumowanie sesji 42 podzial na Izby

Wyniki egzaminu, a Okręgowa Izba

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa przyznały najwięcej licencji budowlanych w  Mazowieckiej OIIB (422). Tu też przystępowała do egzaminu największa liczba kandydatów.

Następnie kolejno w Śląskiej OIIB (249) oraz Małopolskiej OIIB (225).

Najmniejsza liczba uprawnień została przyznana w Izbie Lubuskiej (53). 

A jak wyglądały wyniki z poprzedniej sesji egzaminacyjnej?

Statystyki z sesji jesień 2022 r.

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com