fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Darmowe normy

Czy kandydatom przysługuje dostęp do norm prawnych za darmo?

darmowe normy

W artykule znajdziesz:

Bezpłatne normy na egzamin w portalu PIIB i IARP

Darmowe normy

Czynni członkowie izby inżynierów PIIB oraz IARP mają darmowy dostęp do biblioteki zawierającej polskie normy, udostępnione przez Polski Komitet normalizacyjny. Jest to istotne z uwagi na to, że koszt norm jest wysoki a członkowie izby samorządu zawodowego mogą z nich korzystać w ramach opłaty członkowskiej.

Wymagana znajomość norm prawnych na egzamin uprawnienia budowlane

Wymagania znajomości norm prawnych

Od inżynierów ubiegających się o uprawnienia budowlane wymaga się znajomości dużego zakresu norm. Niestety dostęp do nich jest ograniczony, a zakup tych dokumentów w PKN wiąże się z wysokimi kosztami. Nie każdy może sobie pozwolić na ich zakup, zwłaszcza że podczas praktyki inżynierskiej zwykle nie korzysta się z nich wszystkich. Zakup norm dla wielu wiązałby się jedynie z ich wykorzystaniem podczas egzaminu, a następnie normy byłyby odłożone gdzieś w kąt. Duży problem w dostępie do norm powoduje nie do końca legalne sposoby ich pozyskania. Tymczasem istnieje znacznie prostszy sposób na pozyskanie dostępu do norm, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Szczegółowy zakres norm, które musi znać kandydat starający się o uprawnienia, jest publikowany każdorazowo przed sesją egzaminacyjną. Kandydat przystępujący do egzaminu na uprawnienia budowlane powinien wykazać się umiejętnością biegłego posługiwania się normami. Znajomość zakresu norm sprawdzana jest wyłącznie podczas egzaminu ustnego.

Jak uzyskać dostęp do darmowych norm?

Aktualnie większość okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz izby architektów wymaga, poza dostarczeniem dokumentów kwalifikacyjnych w wersji papierowej, rejestracji wniosku w systemie elektronicznym. Dla niektórych kandydatów jest to dodatkowy, niepotrzebny problem. Natomiast wiąże się on z pewnymi profitami. Każda osoba, która utworzy konto w systemie rejestracji kandydata, będzie miała darmowy dostęp do norm, wymaganych podczas egzaminu na uprawnienia budowlane.

Dostęp do norm - PIIB

Dostęp do norm jest możliwy po zalogowaniu się do portalu członkowskiego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wybraniu zakładki biblioteka norm.

Dostęp do norm - IARP

IARP dostęp do norm

Dostęp do norm dla członków i kandydatów IARP uzyskamy logując się do portalu architekta na stronie Izby Architektów oraz przechodząc do zakładki polskie normy.

Darmowe normy to duży bonus dla kandydatów. Jeszcze kilka lat temu kandydaci musieli kupować normy na własną rękę.

Wyszukiwanie norm

Dostęp do norm zapewniony jest przez Polski Komitet Normalizacyjny.  Możliwość korzystania z norm zapewniona jest przez wygodną wyszukiwarkę. Dany dokument można odnaleźć podając numer normy, tytuł, datę lub inne parametry. Treści norm udostępniane są do wglądu. Nie ma możliwości ich wydrukowania do PDFu czy do wersji papierowej.

Prawa autorskie

Udostepnienie norm kandydatom starającym się o uzyskanie uprawnień budowlanych to bardzo duże ułatwienie. Wymaga się od nich znajomości norm, ale jednocześnie umożliwia do nich swobodny dostęp. Dotychczas dostęp ten przysługiwał wyłącznie czynnym członkom izb samorządu zawodowego, którzy w ramach składek członkowskim mogli korzystać z norm. Aktualnie każdy zainteresowany, po dokonaniu rejestracji, może zapoznać się z aktualnymi tekstami obowiązujących norm.

Należy jednak pamiętać o konieczności respektowania praw autorskich do polskich norm. Osoba logująca się na swoje konto zostaje upomniana o tym fakcie każdorazowo przechodząc do biblioteki norm. Zabronione jest wydawanie i rozpowszechnianie norm  na dowolnym nośniku, czy to w wersji elektronicznej czy papierowej. Osoba, która nie zastosuje się do tego zakazu zostanie pociągnięta do odpowiedniości karnej w myśl Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

prawa autorskie do polskich norm

Rodzaje norm dostępne dla architektów i inżynierów

Normy w Izbie Inżynierów

Inżynierowie zrzeszeni w PIIB mają dostęp online do zbioru aktualnych i wycofanych Polskich Norm (PN) z następujących grup:

 • ICS 91 Budownictwo i materiały budowlane
 • ICS 93 Inżynieria lądowa i wodna oraz
 • Polskie Normy zharmonizowane do dyrektywy 89/106/EWG (materiały budowlane)

Normy w Izbie Architektów

Architekci członkowie IARP mogą z kolei przeglądać normy z następujących zakresów:

 • 040.91 Budownictwo i materiały budowlane
 • 01.040.93 Inżynieria lądowa i wodna
 • 01.080.30 Symbole graficzne stosowane w rysunku technicznym maszynowym i budowlanym, na wykresach, planach, mapach i podobnej dokumentacji technicznej wyrobu
 • 01.100.01 Rysunek techniczny. Zagadnienia ogólne
 • 01.100.30 Rysunek techniczny budowlany
 • 13.220 Ochrona przed pożarem
 • 13.310 Ochrona przed włamaniem
 • 35.240.67 Zastosowanie it w budownictwie
 • 91.010 Budownictwo
 • 91.020 Projektowanie przestrzenne. Projektowanie osiedli
 • 91.040 Budynki
 • 91.060 Elementy budynków
 • 91.080 Konstrukcje budowlane
 • 91.100 Materiały budowlane
 • 91.120 Ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynków
 • 91.140 Instalacje w budynkach
 • 91.160 Oświetlenie
 • 91.180 Wykończenie wnętrz
 • 91.190 Akcesoria budowlane,- lista norm kliknij
 • 91.200 Technologie w budownictwie
 • 93.010 Inżynieria lądowa i wodna. Zagadnienia ogólne
 • 93.020 Roboty ziemne. Wykopy. Konstrukcje fundamentowe. Prace podziemne

Ile czasu trwa praktyka zawodowa?

Czas trwania praktyki zawodowej

Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com