fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podczas uwadniania cementu dochodzi do zjawiska kontrakcji. Na skutek tego każda jednostka objętościowa wody, która jest związana z cementem ulega pomniejszeniu o około 25%. Przez takie działanie dochodzi do powstawania w tężejącym zaczynie porów. Ilość tych porów uzależniona jest od stopnia hydratacji cementu. Dzięki obecności tych porów możliwe jest nasycenie tężejącego betonu dodatkową porcją wody.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Wraz z biegiem czasu powoduje to, że wyjściowy wskaźnik W/C może być przekroczony. Zagadnienie to ma szczególne znaczenie praktyczne w przypadku suchych mieszanek betonowych. Wraz z upływem czasu na skutek powiększania się porowatości kontrakcyjnej uzupełniają one swój pierwotny niedobór wody i mogą kontynuować proces hydratacji cementu. Na temat tego zagadnienia prowadzone były badania. Wykazały one, że spadek wytrzymałości na ściskanie zapraw, które są przechowywane na powietrzu jest taki sam jak spadek ilości wody atakującej, która w tej sytuacji dotyczy zewnętrznych powierzchni ziarn cementowych. Oprócz tego autorzy tych badań wykazali również, że zjawisko to jest ściśle związane z kształtem oraz wymiarami ciała i czasem tężenia.[uprawnienia budowlane]

Zjawisko kontrakcji
Zjawisko kontrakcji

Wpływ pielęgnacji na cechy betonu

Proces pielęgnacji ma znaczący wpływ na cechy wytrzymałościowe betonów. Przede wszystkim dotyczy to pielęgnacji wykonywanej w pierwszych dniach po wykonaniu betonu. Spowodowane jest to tym, że dochodzi wtedy do największego przyrostu jego wytrzymałości. W takiej sytuacji uwodnione otoczki ziarn cementu są cienkie i dzięki temu woda może łatwo przez nie przenikać do środka. Każda woda, która zostaje w tym procesie wchłonięta przez beton przyczynia się do powiększenia stopnia hydratacji cementu.[uprawnienia budowlane testy]

Negatywne skutki braku pielęgnacji

Jeżeli zaniedbamy proces pielęgnacji w początkowym okresie tężenia betonu to będziemy mieć do czynienia z nieodwracalnymi, negatywnymi skutkami wytrzymałościowymi. Jeżeli w betonie będziemy mieć do czynienia z niedoborem wody to dojdzie do szybszej krystalizacji uwodnionych już minerałów cementu oraz do wysychania gelu.[segregator uprawnienia budowlane] Taka sytuacja powoduje kruchość powstałego kamienia cementowego oraz przerwanie procesu hydratacji głębszych warstw ziarn cementu. Na ten temat przeprowadzone zostały badania, które wykazały, że wytrzymałość próbek po pielęgnacji na powietrzu wynosiła tylko 53,7% dla ściskania oraz 69,9% dla rozciągania. Dane te odnoszą się do wytrzymałości próbek, które były przechowywane w wodzie. W przypadku betonu można stosować dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne. Polegają one na moczeniu w wodzie lub naparzaniu próbek, które wcześniej były przechowywane na powietrzu, ale nie uzyskały one zadowalających efektów.[akty uprawnienia budowlane]

Badania wytrzymałości

Na próbkach zaprawy wibrowanej przeprowadzane były dalsze badania. Dotyczyły one próbek, które przechowywane były przez 2 tygodnie w wodzie oraz po 4,8 i 12 tygodni na powietrzu. Wykazały one, że próbki przechowywane na powietrzu wykazały znaczny spadek wytrzymałości w porównaniu z próbkami przechowywanymi w wodzie. Wynosił on aż 28,8% dla ściskania oraz 18,3% dla rozciągania. Badania na ten temat przeprowadzał między innymi K. Flagi. Stwierdził on, że beleczki 4x4x16 centymetrów wykonane z zaprawy normowej i przechowywane przez 10 tygodni w warunkach powietrzno-suchych po ich wykonaniu oraz następnie przez 55 tygodni moczone w wodzie mają wytrzymałość wynoszącą jedynie 74,9% dla ściskania oraz 91,1% dla rozciągania porównując je do beleczek, które były przez 65 tygodni moczone w wodzie.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com