fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Skarpa odwodna należąca do zapory ziemnej jest bardzo narażona na działanie mechaniczne wód spiętrzonych. Jest to powodem, dlaczego należy chronić ją w obszarach wahań eksploatacyjnych wody. Takie wahania mogą występować podczas falowania przy maksymalnym oraz minimalnym piętrzeniu. Chronienie skarpy odwodnej wykonuje się przy użyciu okładziny wykonanej z kamienia lub betonu.[uprawnienia budowlane] W przypadku zapory wykonanej z materiału nieszczelnego okładzinę betonową uznaje się jednocześnie za jej uszczelnienie. W przypadku, gdy zapora posiada inne uszczelnienie znajdujące się w środku korpusu, to okładzinę powinno wykonywać się jako przepuszczalną. Układa się ją na filtrze odwrotnym. W przypadku stref, gdzie na skarpę odwodną nadbiegają fale wiatrowe podczas maksymalnego piętrzenia powinno zainstalować się urządzenia chroniące. Urządzenia te wykonuje się z betonu lub żelbetu. Czasami można spotkać się również z kamiennymi.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Sposoby ochrony skarpy odwodnej

Wymiary korony

Koronę w zaporze ziemnej powinno umieszczać się ponad poziomem piętrzenia. Jej wysokość powinna zabezpieczać przed możliwością przelewania się fal przez zaporę. W przypadku, gdy zapora posiada falochron, to koronę umieszcza się ponad maksymalny poziom statyczny. Wysokość fal oraz wtaczania można wyznaczać każdorazowo przy wykorzystaniu wzorów empirycznych. Szerokość korony powinna wynosić pomiędzy 3 a 6 metrów. W przypadku, gdy przez daną zaporę przebiega trasa drogi publicznej, to szerokość danej korony uzależniona jest od względów komunikacyjnych. W przypadku, gdy na zaporze mamy do czynienia z ruchem kołowym, to powinno się budować na koronie drogę z nawierzchnią uzależnioną od przepisów ruchu kołowego. Gdy ruch kołowy nie będzie występował na danej zaporze, to koronę można pokrywać warstwą żwiru lub obsiać ją trawą.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Sposoby odprowadzania wód opadowych

Wody opadowe zalegające w koronie powinno odprowadzać się do zbiornika. Można to robić na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na budowaniu korony pochylonej. Pochylenie powinno wynosić około 2% w kierunku zbiornika. Drugim sposobem jest budowanie systemu rowów krytych umieszczanych pod chodnikiem. Do nich woda dostaje się z jezdni przy użyciu wlotów typu ulicznego. Woda opadowa jest odprowadzana ze skarpy odpowietrznej do dolnego stanowiska przy użyciu systemu rowów otwartych oraz koryt wykonywanych z betonu. Umieszcza się je na skarpach oraz ławeczkach w miejscu strony odpowietrznej.

Urządzenia przelewowe

Konstrukcja urządzeń przelewowych jest dla wszystkich jednolita. Każde z nich powinno składać się z przelewu, kanały odpływowego oraz urządzenia służącego do rozpraszania energii. We wlocie każdego z urządzeń umieszcza się właściwy przelew, z którego wodę odprowadza się do dolnego stanowiska przy wykorzystaniu kanały odpływowego. Kanał łączy się z korytem w miejscu dolnej wody.[akty uprawnienia budowlane] Należy tam zainstalować urządzenie do rozpraszania energii. Możemy wyróżnić trzy rodzaje urządzeń przelewowych. Są one uzależnione od miejsca umieszczenia przelewu oraz od trasy kanały odpływowego. Pierwszym rodzajem są urządzenia stokowe. Umieszcza się je na brzegach poza korpusem danej zapory. Drugi rodzaj to urządzenia czołowe umieszczane w korpusie zapory. Ostatnim z rodzajów są urządzenia szybowe. Charakteryzują się one, tym że właściwe przelewy umieszcza się na zbiorniku, a kanały odpływowe prowadzi się brzegiem lub pod zaporą.[uprawnienia budowlane testy]  

Kanały odpływowe

Kanały odpływowe znajdujące się w urządzeniach stokowych posiadają zazwyczaj przekrój otwarty. Powoduje to, że ruch wody w nim płynącej jest bezciśnieniowy. W przypadku kanałów przelewów szybowych przekrój jest zamknięty. Może mieć on kształt owalny, kołowy lub prostokątny. Woda w nim może poruszać się ciśnieniowo lub bezciśnieniowo. Kanały takie można prowadzić w wykopie znajdującym się pod fundamentem rozpatrywanej zapory lub w samym korpusie zapory. Innym sposobem jest wykonywanie ich w formie sztolni w skale znajdującej się na jednym z brzegów doliny. Noszą one wtedy nazwę sztolni odpływowych.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com