fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Samodzielne funkcje techniczne: wprowadzenie

Prawo budowlane nakłada na osoby pełniące w samodzielny sposób funkcje techniczne w budownictwie pewne obowiązki. Mówi się tu o profesjonalnej ocenie zjawisk technicznych oraz o samodzielnym rozwiązywaniu różnych zagadnień. Mogą one przybierać postać zagadnień architektonicznych, technicznych lub techniczno-organizacyjnych. Jednak czym tak naprawdę są te samodzielne funkcje techniczne? Kto może je sprawować i jakie rzeczywiście ma obowiązki? (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Samodzielne funkcje techniczne: obowiązki

Osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie odpowiada przede wszystkim za sprawowanie nadzoru. W tym miejscu możemy wyróżnić nadzór inwestorski oraz autorski. Taka osoba wypełnia swoje obowiązki, gdy projektuje, a także gdy sprawdza architektoniczno-budowlane projekty innych. Odpowiada za przeprowadzanie kontroli technicznej obiektów budowlanych. Kieruje też produkcją budowlanych elementów konstrukcyjnych i kontroluje ich wytwarzanie. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Kto może pełnić samodzielne funkcje?

Łatwo się domyśleć, że powyższe obowiązki niosą za sobą dużą odpowiedzialność. Tak zresztą jest, ponieważ samodzielne funkcje techniczne łączą się z tak zwaną odpowiedzialnością zawodową. Od właściwego wykonywania pracy przez taką osobę zależy zdrowie a nawet życie innych ludzi. Samodzielnie pełniący funkcje techniczne w budownictwie musi posiadać odpowiednie wykształcenie i odbyć dostosowaną do wymagań praktykę zawodową. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Samodzielne funkcje techniczne: warunki

Nie można pełnić samodzielnych funkcji w budownictwie bez posiadania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Przybiera ona formę wpisu do centralnego rejestru a także na listę członków odpowiedniej miejscem izby samorządu zawodowego. Izba wydaje zaświadczenie z terminem ważności. Gdy staniemy się już szczęśliwymi posiadaczami uprawnień budowlanych i samodzielnych funkcji technicznych, nie możemy jednak osiąść na laurach. Musimy pracować w zgodzie z przepisami i zasadami technicznymi. Wykonujmy swoje obowiązki starannie, organizujmy sobie pracę w przemyślany sposób i dbajmy o jakość i bezpieczeństwo prac. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.