fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Samodzielne funkcje techniczne: wprowadzenie

Prawo budowlane nakłada na osoby pełniące w samodzielny sposób funkcje techniczne w budownictwie pewne obowiązki. Mówi się tu o profesjonalnej ocenie zjawisk technicznych oraz o samodzielnym rozwiązywaniu różnych zagadnień. Mogą one przybierać postać zagadnień architektonicznych, technicznych lub techniczno-organizacyjnych. Jednak czym tak naprawdę są te samodzielne funkcje techniczne? Kto może je sprawować i jakie rzeczywiście ma obowiązki? (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania)

Samodzielne funkcje techniczne: obowiązki

Osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie odpowiada przede wszystkim za sprawowanie nadzoru. W tym miejscu możemy wyróżnić nadzór inwestorski oraz autorski. Taka osoba wypełnia swoje obowiązki, gdy projektuje, a także gdy sprawdza architektoniczno-budowlane projekty innych. Odpowiada za przeprowadzanie kontroli technicznej obiektów budowlanych. Kieruje też produkcją budowlanych elementów konstrukcyjnych i kontroluje ich wytwarzanie. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Kto może pełnić samodzielne funkcje?

Łatwo się domyśleć, że powyższe obowiązki niosą za sobą dużą odpowiedzialność. Tak zresztą jest, ponieważ samodzielne funkcje techniczne łączą się z tak zwaną odpowiedzialnością zawodową. Od właściwego wykonywania pracy przez taką osobę zależy zdrowie a nawet życie innych ludzi. Samodzielnie pełniący funkcje techniczne w budownictwie musi posiadać odpowiednie wykształcenie i odbyć dostosowaną do wymagań praktykę zawodową. (program na uprawnienia budowlane w wersji android)

Samodzielne funkcje techniczne: warunki

Nie można pełnić samodzielnych funkcji w budownictwie bez posiadania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Przybiera ona formę wpisu do centralnego rejestru a także na listę członków odpowiedniej miejscem izby samorządu zawodowego. Izba wydaje zaświadczenie z terminem ważności. Gdy staniemy się już szczęśliwymi posiadaczami uprawnień budowlanych i samodzielnych funkcji technicznych, nie możemy jednak osiąść na laurach. Musimy pracować w zgodzie z przepisami i zasadami technicznymi. Wykonujmy swoje obowiązki starannie, organizujmy sobie pracę w przemyślany sposób i dbajmy o jakość i bezpieczeństwo prac. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Co zrobić, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz ich pełnienie jest możliwe wyłącznie w przypadku osób posiadających uprawnienia budowlane. Chcąc je uzyskać, musimy zdobyć właściwe wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową. Konieczne będzie także pomyślne zdanie egzaminu, który sprawdzi naszą wiedzę dotyczącą procesu budowlanego i praktyczne wykorzystanie wiedzy technicznej. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Jakie mamy możliwości?

W zgodzie z obowiązującą ustawą, pełniąc samodzielne funkcje na budowie i posiadając odpowiedni rodzaj uprawnień można sprawować kilka ról. Przede wszystkim jest to kierowanie budową bądź pracami budowlanymi. Możemy też projektować i sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane. Nasze działanie może polegać także na pełnieniu nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. Pełnienie samodzielnych funkcje techniczne w połączeniu z odpowiednimi uprawnieniami dadzą nam także możliwość sprawowania kontroli technicznej utrzymywania obiektów budowlanych. (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Samodzielne funkcje techniczne a odpowiedzialność zawodowa

Każda osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest zobligowana do wykonywania swej pracy z dokładnością i prawidłową organizacją. Sprawuje też ona pieczę nad bezpieczeństwem i jakością. W przypadku poważnych błędów ponosi ona odpowiedzialność zawodową. Jedną z konsekwencji tej odpowiedzialności może być wykreślenie z listy członków samorządu zawodowego. O każdorazowej decyzji dotyczącej wypisania bądź dopisania kogoś do rejestru powiadamia organ samorządu zawodowego. Jakby nie patrzeć jest to istotne, ponieważ takie zawody jak kierownik budowy, projektant budowlany czy inspektor nadzoru to zawody zaufania publicznego. (uprawnienia architektoniczne)

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Po szczegółowe przepisy należy sięgnąć do rozporządzenia mówiącym o przygotowaniu zawodowym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Samodzielne funkcje znajdują swoją podstawę we wpisie do centralnego rejestru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP. Wpis ten uzyskuje się na drodze odpowiedniej decyzji. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com