fbpx
Przejdź do treści
uprawnienia budowlane na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane na telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane on-line_cennik_2
On-line
uprawnienia budowlane egzamin ustny na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane egzamin ustny telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane egzamin ustny on-line_cennik
On-line
uprawnienia budowlane akty prawne na komputer_cennik
Na komputer
uprawnienia budowlane akty prawne telefon_cennik
Android
uprawnienia budowlane akty prawne on-line_cennik
On-line
o egzaminie
O egzaminie
egzamin pisemny
Egzamin pisemny
egzamin ustny
Egzamin ustny
praktyka
Praktyka
Szczegółowy program Egzaminu
kontakt
Kontakt
o nas
O Nas
opinie
Opinie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to działalność związana z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczna organizacja dotyczą projektowania, kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi, wykonywaniem nadzoru inwestorskiego, dokonywaniem sprawnej kontroli technicznej, utrzymania obiektów budowlanych oraz rzeczoznawstwo budowlane. (uprawnienia architektoniczne – egzamin)

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie może pełnić osoba dysponująca odpowiednim wykształceniem technicznym, a także praktyką zawodową. Praktyka ta musi być dostosowana do rodzaju i stopnia złożoności działalności, a także wymagań związanych z pełnioną funkcją. (informacje na temat egzamin na uprawnienia budowlane)

Warunkiem aby uzyskać uprawnienia budowlane jest zdanie egzaminu związanego z procesem budowlanym oraz umiejętnościami praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin ten składa się z części pisemnej, a także ustnej, zdaje się go przed komisją egzaminacyjną, która powołana jest przez organ samorządu zawodowego albo innym upoważnionym organ. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Osoby, które wykonują samodzielnie funkcje techniczne są odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych funkcji zgodnie z przepisami prawa, a także wiedzą techniczną, muszą wykonywać wszystkie działania z dużą starannością, odpowiednią organizacją pracy, bezpieczeństwem i jakością tej pracy. (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne)

Uprawnienia budowlane udzielane są w specjalnościach architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mostowej, kolejowej, wyburzeniowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej,  w sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określa zakres i rodzaj przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Określa także sposób stwierdzenia posiadania tego przygotowania , wykaz odpowiednich kierunków kształcenia oraz specjalności, które są wyodrębnione w ramach poszczególnych specjalizacji.

Określa także sposób przeprowadzania i zakres egzaminu, zasady odpłatności za postępowanie kwalifikacyjne oraz zasady wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej. 

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0