Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Co zrobić, aby móc pełnić samodzielne funkcje techniczne?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz ich pełnienie jest możliwe wyłącznie w przypadku osób posiadających uprawnienia budowlane. Chcąc je uzyskać, musimy zdobyć właściwe wykształcenie oraz odbyć praktykę zawodową. Konieczne będzie także pomyślne zdanie egzaminu, który sprawdzi naszą wiedzę dotyczącą procesu budowlanego i praktyczne wykorzystanie wiedzy technicznej. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Jakie mamy możliwości?

W zgodzie z obowiązującą ustawą, pełniąc samodzielne funkcje na budowie i posiadając odpowiedni rodzaj uprawnień można sprawować kilka ról. Przede wszystkim jest to kierowanie budową bądź pracami budowlanymi. Możemy też projektować i sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane. Nasze działanie może polegać także na pełnieniu nadzoru autorskiego lub inwestorskiego. Pełnienie samodzielnych funkcje techniczne w połączeniu z odpowiednimi uprawnieniami dadzą nam także możliwość sprawowania kontroli technicznej utrzymywania obiektów budowlanych. (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Samodzielne funkcje techniczne a odpowiedzialność zawodowa

Każda osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest zobligowana do wykonywania swej pracy z dokładnością i prawidłową organizacją. Sprawuje też ona pieczę nad bezpieczeństwem i jakością. W przypadku poważnych błędów ponosi ona odpowiedzialność zawodową. Jedną z konsekwencji tej odpowiedzialności może być wykreślenie z listy członków samorządu zawodowego. O każdorazowej decyzji dotyczącej wypisania bądź dopisania kogoś do rejestru powiadamia organ samorządu zawodowego. Jakby nie patrzeć jest to istotne, ponieważ takie zawody jak kierownik budowy, projektant budowlany czy inspektor nadzoru to zawody zaufania publicznego. (uprawnienia architektoniczne)

Gdzie szukać szczegółowych informacji?

Po szczegółowe przepisy należy sięgnąć do rozporządzenia mówiącym o przygotowaniu zawodowym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Samodzielne funkcje znajdują swoją podstawę we wpisie do centralnego rejestru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP. Wpis ten uzyskuje się na drodze odpowiedniej decyzji. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.