fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Przepony usztywniające

Jednym z elementów konstrukcji budynków są przepony usztywniające. Przy ich stosowaniu obliczenia nośności elementów ściennych wyglądają odmienne od standardowych. Uwzględnia się przy nich jedynie obciążenia działające pionowo. Wyjątkiem są jedynie cienkie ściany osłonowe, które są częścią wysokich budynków. Tutaj należy uwzględnić siły poziome od obciążenia wiatrem na zginanie.[uprawnienia budowlane testy] Przepony możemy podzielić na poziome i pionowe. Te pierwsze mają za zadanie zapewnianie sztywności przestrzennej budynku poprzez zwykłe ściany. Muszą one jednak spełniać wymagania uznawane dla ścian konstrukcyjnych. Przy konstruowaniu takich ścian należy zadbać, aby otwory w nich umieszczone nie przekraczały 50% powierzchni całej ściany. Należy zwrócić uwagę, że przepony pionowe mogą należycie spełniać daną funkcję, gdy połączone są przy pomocy wieńca żelbetowego. Musi on być tak skonstruowany, żeby obiegał budynek na wysokości stropu.[uprawnienia budowlane]

Przepony usztywniające
Przepony usztywniające

Sztywność przestrzenna budynku – ustrój przestrzenny budynku

Za sztywność budynku odpowiedzialne są różne elementy konstrukcji budynków. Należą do nich podłużne i poprzeczne ściany wewnętrzne, stropy oraz często ściany zewnętrzne. Ich połączenie, jeżeli jest sztywne to jest nazywane przestrzennym ustrojem budynku.[segregator uprawnienia budowlane] Wyróżniamy różne jego rodzaje. Przykładowo dla budynków z konstrukcją szkieletową jako sztywność traktujemy przepony poziome w postaci stropów i pionowe w postaci poprzecznych ścianek, których zadaniem jest usztywnianie.  W przypadku konstrukcji mieszanej, które mają wewnętrzny szkielet żelbetowy sztywność zapewniają trzy rodzaje elementów konstrukcyjnych. Należą do nich przepony poziome, przepony pionowe i ściany szczytowe. Ważne jest, że sztywność właśnie omawiana zapewniona jest dla budynków, które wykonuje się metodami tradycyjnym i budynków ze ścianami monolitycznymi wykonanymi w deskowaniu.[akty uprawnienia budowlane]

Funkcje ścian zewnętrznych

Ściany zewnętrzne są bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym budynków. Mogą służyć one jako przepony pionowe. Ich zadanie jest również przenoszenie obciążeń. Głównie przenoszą obciążenia, które powstają na skutek działania wiatru. Ich zadaniem jest również zapewnianie sztywności i przy tym samym przeciwdziałanie procesowi skręcania budynku.

Obliczenia elementów usztywniających

W przypadku obliczania elementów usztywniających zazwyczaj nie uwzględnia się sił poprzecznych. Robi się to dla obliczeń wartości strzałki ugięcia przepony, pod pewnymi warunkami. Jest nimi stosunek szerokości przepony do wysokości, gdy wynosi więcej od Vs. Czasami przepony, które należą do elementów usztywniających oblicza się tak jak tarcze. Ma to miejsce w budownictwie miejskim, przykładowo dla niskich budynków.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Obliczanie przepon pionowych

W przypadku obliczeń dotyczących przepon pionowych dla budynków mieszkalnych nie jest konieczna dla wszystkich przypadków. Oblicza się je dla dwóch przypadków. Jednym z nich jest wysokość przepony przekraczająca 1.5 krotnie wartość szerokości przepony. Drugim natomiast jest odległość między przeponami przekraczająca 1.5 krotną wartość szerokości przepony. Jeżeli przepony pionowe nie posiadają otworów to możemy obliczyć je tak samo jak wsporniki prętowe. Dla przepon pionowych, które posiadają otwory drzwiowe wyróżniamy dwa różne sposoby obliczeń. Jeden z nich mówi o uwzględnianiu przepon jako wsporników prętowych. Warunkiem jest wprowadzenie do obliczeń powierzchni i momentu bezwładności danego, obliczanego przekroju przez otwory. Drugi ze sposobów traktuje przeponę jako ustrój ramowy. Z tym wyjątkiem, że jego rygle mogą swobodnie się odkształcać na konkretnych odcinkach. Odcinki te muszą mieć długość taką jak szerokość otworu.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com