Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Czym jest odpowiedzialność zawodowa w budownictwie?

Osoba, której marzeniem jest zdobycie uprawnień budowlanych, musi mieć na uwadze fakt, że wiążą się one z niezwykle dużą odpowiedzialnością zawodową. W końcu nie da się ukryć, że kariera w branży budowlanej wiąże się między innymi z troską o bezpieczeństwo ludzi korzystających z wzniesionych obiektów budowlanych. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Branża budowlana to zgromadzenie zawodów zaufania publicznego. Dlatego też część osób, które podjęły się kariery w budownictwie, podlegają odpowiedzialności zawodowej.

Szczegóły odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Odpowiedzialności zawodowej podlegają wszystkie te osoby, które dopuściły się wykroczeń podczas pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie. Będą to więc wszystkie te sytuacje, w których doszło do ukarania w związku z naruszeniem ustaw prawa budowlanego.

W przypadku, kiedy osoba, pełniąca samodzielną funkcję techniczną a budowie, dopuściła się zaniedbań lub rażących błędów na budowie, także podlega odpowiedzialności zawodowej. Dzieje się tak na przykład w przypadku, kiedy doszło do narażenia zdrowia lub życia ludzi. A także wtedy, gdy doszło do zagrożenia bezpieczeństwa środowiska lub mienia, a także spowodowanie znacznych szkód materialnych.

Odpowiedzialność zawodowa opiera się także na przestrzeganiu dbałości obowiązków związanych z nadzorem autorskim. Należy pamiętać o tym, że osoby pracujące w branży budowlanej i piastujące funkcje kierownicze, nie mogą uchylać się od podjęcia nadzoru autorskiego. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Skutki odpowiedzialności zawodowej

Poczucie bezkarności może uśpić czujność każdego zawodu, nie tylko branży budowlanej. Dlatego też nieprzestrzeganie wyżej wymienionych reguł wiąże się z karami, które zostały określone w przepisach prawa budowlanego. Podstawowym sposobem ukarania osoby, która dopuściła się przewinienia, jest upomnienie.  (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.