fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Czym jest odpowiedzialność zawodowa w budownictwie?

Osoba, której marzeniem jest zdobycie uprawnień budowlanych, musi mieć na uwadze fakt, że wiążą się one z niezwykle dużą odpowiedzialnością zawodową. W końcu nie da się ukryć, że kariera w branży budowlanej wiąże się między innymi z troską o bezpieczeństwo ludzi korzystających z wzniesionych obiektów budowlanych. ( program do egzaminu na uprawnienia na komputer )

Branża budowlana to zgromadzenie zawodów zaufania publicznego. Dlatego też część osób, które podjęły się kariery w budownictwie, podlegają odpowiedzialności zawodowej.

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane oraz pełniąca samodzielne funkcje techniczne podlega odpowiedzialności zawodowej, która wynika z ustawy Prawo Budowlane. Chodzi tu między innymi o dopuszczenie się wykroczeń określonych w przepisach karnych wspomnianej ustawy. (akta prawne do uprawnień budowlanych 2023)

Tak więc, by zostać pociągniętym do odpowiedzialności zawodowej, nie potrzeba nic więcej jak tylko dokonanie czynności, która jest definiowana jako wykroczenie czy też występek. Co przez to rozumiemy? Otóż nie potrzeba wydawać prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, ponieważ tu od razu pojawia się zapis o ukaraniu z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. (dowiedz się więcej)

Następnie pojawia się przesłanka o błędach czy zaniedbaniach, które są tak poważne, że niosą za sobą poważne skutki. Takim skutkiem może być zaistnienie sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia ludzi. A również zagrożenie bezpieczeństwa mienia oraz spowodowanie poważnej szkody materialnej. Pojawia się wtedy dobra, które chroni prawo zostają naruszone. Odpowiedzialność zawodowa natomiast pojawia się wtedy, gdy cała sytuacja powstała na skutek dopuszczenia się błędu, zaniedbania przez osobę, która pełni samodzielne funkcje techniczne. Innymi słowy więc, by zostać ukaranym musi zaistnieć związek przyczynowo skutkowy. (informacje o egzaminie)

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Niewywiązanie się z powierzonych obowiązków

Do odpowiedzialności zawodowej może zostać pociągnięta też osoba, która niedbale wywiązuje się ze swoich obowiązków. To samo tyczy się gdy ich po prostu nie spełnia. Oczywiście później prowadzi się postępowanie. Podczas którego sprawdza się czy dany obowiązek istniał oraz czy oskarżona osoba rzeczywiście się z niego nie wywiązała. (testy 2020 na uprawnienia budowlane )

Niezależnie od sytuacji, konieczne jest indywidualna obserwacja. Ostatni zapis odnosi się do funkcji nadzoru autorskiego. A dokładnie uchylania się od niego bądź też niedbałego wykonywania. Za każde z wymienionych sytuacji, dana osoba może otrzymać karę. Ta najgorsza z nich to zakaz pracy w zawodzie.

Szczegóły odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Odpowiedzialności zawodowej podlegają wszystkie te osoby, które dopuściły się wykroczeń podczas pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie. Będą to więc wszystkie te sytuacje, w których doszło do ukarania w związku z naruszeniem ustaw prawa budowlanego.

W przypadku, kiedy osoba, pełniąca samodzielną funkcję techniczną a budowie, dopuściła się zaniedbań lub rażących błędów na budowie, także podlega odpowiedzialności zawodowej. Dzieje się tak na przykład w przypadku, kiedy doszło do narażenia zdrowia lub życia ludzi. A także wtedy, gdy doszło do zagrożenia bezpieczeństwa środowiska lub mienia, a także spowodowanie znacznych szkód materialnych.

Odpowiedzialność zawodowa opiera się także na przestrzeganiu dbałości obowiązków związanych z nadzorem autorskim. Należy pamiętać o tym, że osoby pracujące w branży budowlanej i piastujące funkcje kierownicze, nie mogą uchylać się od podjęcia nadzoru autorskiego. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Skutki odpowiedzialności zawodowej

Poczucie bezkarności może uśpić czujność każdego zawodu, nie tylko branży budowlanej. Dlatego też nieprzestrzeganie wyżej wymienionych reguł wiąże się z karami, które zostały określone w przepisach prawa budowlanego. Podstawowym sposobem ukarania osoby, która dopuściła się przewinienia, jest upomnienie.  (jak wygląda egzamin na uprawnienia architektoniczne)

Co przed odpowiedzialnością zawodową w budownictwie?

Kariera zawodowa w budownictwie rozpoczyna się od stanowiska inżyniera budowy bądź majstra, jeśli pracujemy w wykonawstwie. Jeśli podejmujemy pracę w biurze projektowym, wtedy naszą pierwszą posadą jest asystent projektanta. Nie ma lepszego sposobu na zdobycie tak bardzo potrzebnego doświadczenia zawodowego jak w ten właśnie sposób. Służy nam to w rozwoju kariery, zbliżaniu się do nadania uprawnień zawodowych i do możliwości pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w samodzielny sposób. Za pełnieniem funkcji technicznych idzie jednak coś jeszcze: odpowiedzialność zawodowa. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie pełnią tylko te osoby, które legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Wykonywane przez nie prace należą do tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Oznacza to branie na siebie pełnej odpowiedzialności zawodowej za wszystkie podejmowane decyzje. Jeśli któraś z decyzji będzie nieprzemyślana lub będzie obfitowała w niepożądane czy niebezpieczne skutki, osoba będzie pociągana do odpowiedzialności. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Co jest wykroczeniem?

Odpowiedzialność zawodowa dotyczy osób, które samodzielnie pełniąc funkcje techniczne, dopuściły się występku bądź wykroczenia określonego w prawie budowlanym. Odpowiedzialności zawodowej podlega także niedbałe wykonywanie swoich obowiązków lub niewykonywanie ich wcale. Podobnie uchylanie się oraz niedokładne wypełnianie nadzoru autorskiego oraz ukaranie z racji pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Znaczącym wykroczeniem jest także popełnienie rażącego błędu lub zaniedbania, którego efektem jest zagrożenie życia lub mienia a także szkoda dla środowiska. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Wymiar kary związanej z odpowiedzialnością zawodową w budownictwie

Po popełnieniu czynu, który skutkuje odpowiedzialnością zawodową, możemy zostać ukarani. Wśród kar wymienia się upomnienie czy upomnienie wraz z obowiązkiem powtórnego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane we wskazanym terminie. Przepisy przewidują też zakaz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz ponowne podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakaz pełnienia funkcji wystawia się na czas od roku do nawet 5 lat. Rodzaj przydzielonej kary zależy w dużym stopniu od rodzaju wykroczenia. Bierze się pod uwagę także wcześniejszą karalność wynikającą z pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w sposób samodzielny. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com