fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wyroby do iniekcji betonu

Iniekcyjne wyroby dzieli się na trzy różne kategorie. Są to odpowiednio wyroby F,D oraz S, gdzie kryterium podziału to przewidywane zastosowanie Dane wyroby w związku z zastosowaniem do iniekcji cechują się odpowiednimi użytkowymi właściwościami. Producent gwarantuje je w deklaracji użytkowych właściwości. Potwierdzeniem w ostateczności wprowadzenia do obrotu takich wyrobów oraz zastosowania ich jest oznakowanie budowlanym znakiem albo CE.  (uprawnienia budowlane segregator)  

Wyroby do iniekcji betonu
Wyroby do iniekcji betonu

Kategorie wyrobów

Wyroby oznaczone jako F przeznacza się do wypełniania rys, które przenoszą siły. Wypełnia się nimi również szczeliny w betonie i pustki. Takie wyroby tworzą niekiedy z powierzchnią betonu połączenie. Kategoria D wyrobów to produkty jakie stosuje się do elastycznych wypełnień. Są to wypełnienia, które dopasowują się do odkształceń, jakie pojawiają się w późniejszym czasie. Ostatnią kategorią jest kategoria S. Ujmuje się w niej wyroby, które poprzez pęcznienie dopasowują się do wypełnianych pustek, rys oraz szczelin. Charakteryzują się one tym, że w utwardzonym stanie może dojść do ich wielokrotnego pęcznienia w związku z absorpcją wody. W tym wypadku cząstki wody wiążą się poprzez cząsteczki iniekcyjnego wyrobu.  (uprawnienia budowlane 2022) 

Cechy materiałów do iniekcji

Cechy opisujące materiały przeznaczone do infekcji to przede wszystkim czas związany z przydatnością do użycia, czas urabialności oraz iniekowalność. Czas przydatności materiału do użycia określa się za pomocą identyfikacyjnych badań, jakie przeprowadza się w laboratoryjnych i znormalizowanych warunkach. Urabialność z kolei jest to okres, gdzie cały zmieszany zarób iniekcyjnego wyrobu zostaje urabialny. Bierze się tu pod uwagę temperaturę, objętość iniekcyjnej mieszanki, wilgotność oraz iniekcyjne techniki.  Cechą materiałów jest też iniekowalność. Oznacza to zdolność wyrobu do przenikania w rysę. Określa się ją jako szerokość minimalną rysy, w stosunku do rysy, dla której przydatny staje się wyrób.  (uprawnienia budowlane kontakt) 

Do innych cech iniekcyjnych materiałów zalicza się ruch rys czy stopień jej zawilgocenia.  Ruch rysy jest to zmiana szerokości rysy wraz z upływem czasu. Powodowana jest ona mechanicznymi oddziaływaniami, bądź też innymi oddziaływaniami o fizycznym pochodzeniu. Stopień wilgotności w danej rysie określa zawartość w niej wody albo wody, jaka z niej wypływa. Rozróżnia się w tym wypadku kilka odmiennych warunków, a mianowicie warunki suche, wilgotne, mokre oraz wypływ wody. (uprawnienia budowlane program) 

Podział iniekcyjnych wyrobów

Iniekcyjne wyroby pod względem swojego składu dzielą się na wyroby zawierające hydrauliczne spoiwo oraz zawierające spoiwo polimerowe. W przypadku wyrobów posiadających w swoim składzie spoiwo hydrauliczne utwardzenie ich wiąże się z hydratacją hydraulicznego spoiwa. Wyroby zawierające polimerowe spoiwo przeznacza się dla utwardzenia, które wiąże się z chemiczną reakcją funkcyjnej grupy polimeru. Warto zauważyć, że iniekcyjnych wyrobów posiadających hydrauliczne spoiwo nie stosuje się w kategorii pęczniejącego albo elastycznego zamierzonego przeznaczenia. Z kolei wyroby z polimerowym spoiwem wykorzystuje się w każdym wypadku ich zastosowania.  (program egzaminu na uprawnienia)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com