Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – co przed nią?

Kariera zawodowa w budownictwie rozpoczyna się od stanowiska inżyniera budowy bądź majstra, jeśli pracujemy w wykonawstwie. Jeśli podejmujemy pracę w biurze projektowym, wtedy naszą pierwszą posadą jest asystent projektanta. Nie ma lepszego sposobu na zdobycie tak bardzo potrzebnego doświadczenia zawodowego jak w ten właśnie sposób. Służy nam to w rozwoju kariery, zbliżaniu się do nadania uprawnień zawodowych i do możliwości pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w samodzielny sposób. Za pełnieniem funkcji technicznych idzie jednak coś jeszcze: odpowiedzialność zawodowa. (akty prawne do egzaminu na uprawnienia architektoniczne)

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – czym jest?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie pełnią tylko te osoby, które legitymują się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi. Wykonywane przez nie prace należą do tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Oznacza to branie na siebie pełnej odpowiedzialności zawodowej za wszystkie podejmowane decyzje. Jeśli któraś z decyzji będzie nieprzemyślana lub będzie obfitowała w niepożądane czy niebezpieczne skutki, osoba będzie pociągana do odpowiedzialności. (materiały do nauki na egzamin do uprawnień budowlanych)

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – co jest wykroczeniem?

Odpowiedzialność zawodowa dotyczy osób, które samodzielnie pełniąc funkcje techniczne, dopuściły się występku bądź wykroczenia określonego w prawie budowlanym. Odpowiedzialności zawodowej podlega także niedbałe wykonywanie swoich obowiązków lub niewykonywanie ich wcale. Podobnie uchylanie się oraz niedokładne wypełnianie nadzoru autorskiego oraz ukaranie z racji pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Znaczącym wykroczeniem jest także popełnienie rażącego błędu lub zaniedbania, którego efektem jest zagrożenie życia lub mienia a także szkoda dla środowiska. (wybierz swój dostęp do programu uprawnienia architektoniczne)

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie – wymiar kary

Po popełnieniu czynu, który skutkuje odpowiedzialnością zawodową, możemy zostać ukarani. Wśród kar wymienia się upomnienie czy upomnienie wraz z obowiązkiem powtórnego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane we wskazanym terminie. Przepisy przewidują też zakaz pełnienia samodzielnych funkcji technicznych oraz ponowne podejście do egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakaz pełnienia funkcji wystawia się na czas od roku do nawet 5 lat. Rodzaj przydzielonej kary zależy w dużym stopniu od rodzaju wykroczenia. Bierze się pod uwagę także wcześniejszą karalność wynikającą z pełnienia funkcji technicznych w budownictwie w sposób samodzielny. (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.