Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane oraz pełniąca samodzielne funkcje techniczne podlega odpowiedzialności zawodowej, która wynika z ustawy Prawo Budowlane. Chodzi tu między innymi o dopuszczenie się wykroczeń określonych w przepisach karnych wspomnianej ustawy. (akta prawne do uprawnień budowlanych 2020)

Tak więc, by zostać pociągniętym do odpowiedzialności zawodowej, nie potrzeba nic więcej jak tylko dokonanie czynności, która jest definiowana jako wykroczenie czy też występek. Co przez to rozumiemy? Otóż nie potrzeba wydawać prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, ponieważ tu od razu pojawia się zapis o ukaraniu z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. (dowiedz się więcej)

Następnie pojawia się przesłanka o błędach czy zaniedbaniach, które są tak poważne, że niosą za sobą poważne skutki. Takim skutkiem może być zaistnienie sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia ludzi. A również zagrożenie bezpieczeństwa mienia oraz spowodowanie poważnej szkody materialnej. Pojawia się wtedy dobra, które chroni prawo zostają naruszone. Odpowiedzialność zawodowa natomiast pojawia się wtedy, gdy cała sytuacja powstała na skutek dopuszczenia się błędu, zaniedbania przez osobę, która pełni samodzielne funkcje techniczne. Innymi słowy więc, by zostać ukaranym musi zaistnieć związek przyczynowo skutkowy. (informacje o egzaminie)

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Niewywiązanie się z powierzonych obowiązków

Do odpowiedzialności zawodowej może zostać pociągnięta też osoba, która niedbale wywiązuje się ze swoich obowiązków. To samo tyczy się gdy ich po prostu nie spełnia. Oczywiście później prowadzi się postępowanie. Podczas którego sprawdza się czy dany obowiązek istniał oraz czy oskarżona osoba rzeczywiście się z niego nie wywiązała. (testy 2020 na uprawnienia budowlane )

Niezależnie od sytuacji, konieczne jest indywidualna obserwacja. Ostatni zapis odnosi się do funkcji nadzoru autorskiego. A dokładnie uchylania się od niego bądź też niedbałego wykonywania. Za każde z wymienionych sytuacji, dana osoba może otrzymać karę. Ta najgorsza z nich to zakaz pracy w zawodzie.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.